Hizb ut Tahrir Nederland

Aan alle broeders en zusters die verzoeken hebben gestuurd over de verklaring van de organisatie over het vestigen van de Khilafah Staat en mijn verontschuldigingen voor het niet schrijven van jullie namen, ze zijn te veel om te vermelden.

Assalaamoe Alaykum wa rahmatoellahi wa barakaatoeh

We hebben eerder terecht een antwoord gestuurd en ik herhaal:

1.Iedere organisatie die de Khilafah in een gebied wilt uitroepen is verplicht de methode van de Profeet (saw) hierin te volgen. Daar onder valt dat deze organisatie de evidente zichtbare autoriteit moet hebben in het gebied, waar het de veiligheid intern en extern kan waarborgen en dat dit gebied de componenten van een staat heeft waar de Khilafah wordt uitgeroepen. Dit is wat de Profeet (saw) deed toen hij de Islamitische Staat stichtte in Madina Al Moenawara, de autoriteit was in handen van de Profeet (saw) en de interne en externe veiligheid was met de autoriteit van Islam en het had de componenten van een staat in het omliggende gebied.

2.De organisatie die de Khilafah uitgeroepen heeft bezit geen autoriteit, noch in Syrië noch in Irak, noch heeft het veiligheid en bescherming gerealiseerd intern en extern. Sterker nog ze hebben baj’ah gegeven aan een Khalifah die zich zelf zelfs niet openlijk kan tonen, zijn situatie blijft verborgen zoals de situatie was voor het vestigen van de staat. Dit is in tegenstelling tot wat de Boodschapper van Allah (saw) deed. Hem was toegestaan te schuilen in de Thawr grot voor de Staat, maar na de Staat behartigde hij de aangelegenheden, leidde de legers, oordeelde in geschillen en stuurde gezanten en ontving hen publiekelijk. Zodoende verschilde de situatie voor en na de staat… Dus de aankondiging van de Khilafah door de organisatie is enkel retoriek, zonder enig gewicht, het is overeenkomstig degenen die Khilafah eerder hebben uitgeroepen. Er is geen autoriteit op de grond noch de componenten, eerder is het om iets in hen zelf tevreden te stellen, eerder waren er die zichzelf Khalifah verklaarde en andere die zichzelf Mahdi verklaarde, etc… zonder enige componenten, autoriteit, veiligheid of bescherming.

3.De Khalifah is een staat van betekenis, de Sjari’a heeft de methode voor zijn vestiging uit een gezet en de manier voor deductie van Ahkaam (oordelen) voor regeren, politiek, economie en internationale relaties. Het is niet enkel een verklaring in naam welke wordt gepubliceerd op websites of geprinte, visuele of audio media. Eerder zal het een grote gebeurtenis zijn welke de gehele wereld zal schokken, zijn wortels zullen stevig in de grond zitten, zijn autoriteit zal de veiligheid intern en extern handhaven in dat gebied, Islam implementeren aldaar, en de Islam uitdragen naar de wereld middels da’wah en djihaad.

4.De gemaakte aankondiging was enkel retoriek, welke de realiteit van de staatstructuur niet zal doen laten toenemen of afnemen. De organisatie is een gewapende beweging voor de aankondiging en erna. Zijn realiteit is zoals alle andere gewapende bewegingen die vechten met anderen en het regime, zonder dat een van hen in staat is de autoriteit in Syrië of Irak of beide te verkrijgen. Als een van de facties, waaronder ISIS, in staat was geweest zijn autoriteit te vestigen in een geschikt gebied, met de componenten van een staat, en vervolgens de vestiging van de Khilafah had verkondigd en Islam geïmplementeerd, dan was het bestudering waardig geweest of er inderdaad Khilafah was gesticht volgens de Sjari’a wetgeving. Als het zo was dan moest het gevolgd worden en dat is omdat de vestiging van Khilafah een verplichting is op alle moslims en niet enkel Hizb ut Tahrir, dus wie het dan ook juist vestigt zal gevolgd worden.

Echter dit is niet het geval, alle gewapende bewegingen zijn milities, welke –ISIS incluis- niet de elementen van een staat of autoriteit hebben op de grond noch veiligheid en bescherming. Zodoende is de aankondiging van ISIS van de vestiging van de Khilafah enkel retoriek, welke zelfs het observeren van zijn realiteit niet verdient, gezien het evident is.

5.Echter wat studie en observatie waardig is, is de negatieve impact van deze verklaring, aangaande het idee van Khilafah bij de gewone mensen, gezien het de notie van Khilafah vernietigd van zijn machtige positie en grote impact voor de Moslims. Waarbij het vervalt tot een zwak idee, als een simpele manier voor het ventileren van frustratie door enige individuen. Dus iemand van hen gaat naar een open plein of plaats en kondigt aan dat hij de Khalifah is en dan zal hij verbannen in de aanname dat wat hij deed goed is. Het zal het belang en de grootsheid van de Khilafah eroderen in de harten van deze gewone mensen, totdat het verword tot niet meer dan een mooi woord, uitgesproken maar zonder enige inhoud… Dit is wat observatie vereist en vooral op dit moment gezien de vestiging van de Khilafah dichter bij is dan ooit en de moslims er gretig naar uit kijken. Ze zien Hizb ut Tahrir voortgang maken op het pad van de Profeet (saw) in hoe hij de staat heeft gevestigd in Madina Al Moenawarra… en ze zien het leven en betekenisvolle interactie, tussen de Hizb en de Oemma die het omarmt.

Daarom realiseren de moslims door deze interactie de betekenis van broederschap in Islam en ze zullen zich verheugen met het succes van de Hizb in het vestigen van de Khilafah en het goed zorgdragen van de aangelegenheden en dat dit een echte Khilafah zal zijn volgens de methode van het Profeetschap. Op dit moment kwam deze aankondiging, het gaf een obscure verbeelding als het al niet een vertekening was van de daadwerkelijke realiteit van de Khilafah in de gedachten van de gewone mensen.

6.Dit alles doet een vraag opkomen, of zelfs diverse vragen. Aangaande de timing van de aankondiging terwijl de mensen die de aankondiging deden geen autoriteit hebben, waar middels zij de veiligheid en bescherming intern en extern kunnen bewerkstelligen. In feite hebben ze het enkel simpelweg aangekondigd op Facebook en de media. Deze timing is dubieus, vooral gezien deze gewapende groepen niet gevestigd zijn op een ideologische structurering welke eenvoudige penetratie mogelijk maakt en het inmengen van de kwaadwilligen uit het Oosten en Westen. En het is bekend dat het Westen en Oosten complotteren tegen Islam en de Khilafah. Het is van belang dat zij het beeld verdraaien, omdat ze niet in staat zijn geweest zijn naam te uit te wissen. Ze zijn waakzaam dat de Khilafah enkel een naam blijft zonder enige inhoud. Terwijl het grootse voorval dat de Koeffaar zal verdoven enkel een grap wordt voor de vijanden.

7.Ondanks de acties van de kwaadwilligen, verklaren we tegen de vijanden van Islam in het Oosten en Westen, en hun agenten en onwetende volgers, dat de Khilafah die de wereld eeuwenlang heeft geleid welbekend en niet onbekend is, onaantastbaar ondanks complot en samenzwering.

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

‘Zij plotten en Allah plot, maar Allah is de beste plotter’(VBK Soera al Anfaal, ayah 30)

Allah de Almachtige de Overwinnaar heeft een partij geleid voor Khilafah, welke mannen omvat die niet afgewend kunnen worden door koop of verkoop van de gedenking van Allah, ze omarmen de Khilafah met hun karten, gehoor en zich, ze bereiden zich voor er voor middels wat nodig is, en hebben zijn regelgeving (ahkam) en grondwet gededuceerd van de bron van Islam, waaronder zijn structuur van regeren en bestuur. Ze marcheren om het te vestigen door de methode van de Boodschapper van Allah (saw) exact te volgen.

Ze zijn met de Toestemming van Allah, het schild dat elke verdraaiing weerstaat, ze zijn de rots waarop de samenzweringen van de Koeffaar en hun agenten uit een spatten, met de Kracht van Allah, ze zijn de bewuste politici wie met de Kracht van Allah (swt) het complot van de vijanden van Islam en de Moslims weerstaan en terug sturen.

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

‘En het kwaadaardige complot treft niemand dan zijn auteurs’(VBK Soera Faatir ayah 43)

Mijn dierbare broeders en zusters

De zaak van de Islamitische Khilafah is groots en zijn belang enorm, zijn vestiging zal niet enkel nieuws zijn in de corrupte media, echter het zal met de wil van Allah (swt) een aardbeving zijn die de internationale orde zal schokken en het aangezicht en richting van de geschiedenis zal veranderen.

De Khilafah zal terugkeren volgens de methode van het Profeetschap, zoals voorspeld door de Profeet (saw) en degene die het zullen stichten zullen zijn als degenen die de eerste rechtgeleide Khilafah hebben gesticht, puur en vroom, de Oemma zal van hen houden en zij zullen van de Oemma houden, zij zullen voor de Oemma bidden en de Oemma voor hen, zij zullen blij zijn de Oemma te ontmoeten en de Oemma om hen te ontmoeten, de Oemma zal niet hun aanwezigheid daar haten.

Dit is hoe de mensen van de komende Khilafah volgens de methode van het Profeetschap zullen zijn. Allah (swt) zal het geven aan degenen die het waard zijn, die Doe’a tot Allah maken dat ze van zijn mensen zijn, en we maken Doe’a tot Allah dat Hij ons in staat stelt het te stichten.

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

‘Verheugt u dan in de handel die u heeft gesloten.’(Soera at Tawba ayah 111)

Wees niet wanhopig voor Allah, Allah zal geen van de inspanning die jullie hebben gemaakt teniet doen, noch de Doe’a die jullie hebben gemaakt tot hem weigeren, noch de hoop die jullie in hem hebben gevestigd. Dus help ons door meer toewijding om Allah jullie goedheid te bewijzen, zodat Hij jullie met goedheid zal laten toenemen, en laat louter retoriek jullie serieuze werk niet langzamer laten worden.

Wasalaamoe Alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh

3 Ramadaan 1435 H 01-07-2014

Jullie Broeder

Einde van het eerdere antwoord dat ik eerder stuurde.

Ik bid dat dit antwoord voldoende is. Moge Allah jullie succes geven en helpen, en moge Allah ons leiden naar de juiste zaak.

Jullie Broeder

Ataa bn Khaliel Aboe Rashta

4 Ramadaan 1435 H 02-07-2014

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland