Hizb ut Tahrir Nederland

Aanval op “Marokkaans” gezin in Almere incident of het resultaat van het Nederlands beleid

Vanochtend twitterdeeen persoon onder de naamSafa Marwa het volgende: “Huis van Marokkaanse buren van mijn vriendin is volgekliederd met racistische leuzen en hakenkruizen. In het altijd gezellige Almere.” Het gaat om een woning aan de Roald Amundsenstraat in Almere Poort welke is beklad met een hakenkruis en bespoten met het woord “oprotten”.

Deze Islamofobische uitingen staan niet op zichzelf maar zijn het gevolg van het politieke beleid ten aanzien van Moslims. Zo werd bijvoorbeeld een jeugdspeler van voetbalclub ESA uit Arnhem al eerder slachtoffer van “Minder! Minder!” scanderingen, evenals de 11-jarige Amin Lachir uit Tilburg die kort na het roemruchte fragment van Geert Wilders, slachtoffer werd van racistische scanderingen door klasgenoten. Uit recente opiniepeilingen van Maurice De Hond blijkt dat 43% van de Nederlanders liever minder Marokkanen in Nederland wenst. Bovendien zou 65% voor het bevorderen van de terugkeer van niet-westerse allochtonen zijn. Diverse politieke partijen scharen zich achter deze maatregelen en het is daarom niet verwonderlijk dat dit effect heeft op hun achterban. De mantra “Minder, Minder, Minder!” van geert wilders werd eveneens onverminderd overgenomen door het Belgische Vlaams Belang kopstuk Filip Dewinter, met een anti-islamitisch spel waar het de bedoeling is zoveel mogelijk Moslims neer te slaan met een knuppel en om zoveel mogelijk verbodsstickers te plakken op moskeeën.

Ondanks het feit dat de Nederlandse staat zich blijft verschuilen achter Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen”en het multiculturele en- pluriforme karakter van de samenleving, wijst de realiteit uit dat er geen ruimte is voor Islam. De Spaanse koning Filips II zei ooit eens: “Iedereen gelijk, en wie niet wil die moet maar opkrassen”. Als gevolg hiervan werden religieuze kenmerken als de hoofddoek verboden en uiteindelijk leidde deze uitspraak tot een etnische zuivering van de Morisco’s (Arabischtalige Moslims) in Spanje.

Het huidige integratiebeleid is niet veel anders. Het legt de burgers namelijk op (door eisen te stellen) hoe zij moeten denken en hoe zij zich moeten gedragen, in plaats van hen te respecteren hoe zij zijn. Daarentegen worden in Islam andersdenkenden niet door middel van dwang of repressie verleid om afstand te doen van hun religie of ideologie. Islam onderkent namelijk dat niet iedereen het Islamitisch credo zal omarmen en heeft mechanismen om verschillende culturen in vrede naast elkaar te doen leven. Zo stelt Allah (swt) in de Koran:

“Allah verbiedt jou niet, voor wat betreft degenen die niet tegen jou vechten voor je geloof en die jullie niet uit jullie huizen drijven, hen aardig (met respect) en rechtvaardig te behandelen: want Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Momtahana 60, vers 8)

Als Moslimgemeenschap dienen we ons ferm en eensgezind uit te laten tegen dit soort lage aanvallen op onze gelederen. En tegelijkertijd dienen we ons te realiseren dat een aanval op één Moslim een aanval is op alle Moslims omdat de gedupeerde niet enkel wordt aangevallen als persoon maar om wie hij is, namelijk dat hij Moslim is.

Ondanks de selectieve berichtgeving, stigmatisering en de aanvallen zoals in Almere, is het van essentieel belang om ons vast te klampen aan onze Islamitische identiteit en dienen het anti-Islamitische beleid en de incompetentie van het liberaal democratische gedachtegoed ten aanzien van andersdenkenden uit te dagen en dienen Islam als alternatieve levenswijze te presenteren aan de niet-moslims zodat een werkelijk harmonieus samenleven gerealiseerd wordt.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland