Hizb ut Tahrir Nederland

Anti-islamitisch computerspel duidt op intellectueel faillissement van het secularisme

Deze week presenteerde Vlaams Belang kopstuk Filip Dewinter zijn zelfbedachte ‘minder minder minder’ computerspel. Een initiatief dat haar inspiratie ontleende aan de recente uitspraken van Geert Wilders over het aantal (Moslim)Marokkanen in Nederland. In dit spel is het de bedoeling zoveel mogelijk Moslims neer te slaan met een knuppel en om zoveel mogelijk verbodsstickers te plakken op moskeeën.

Tijdens een interview op het partijbureau van het Vlaams Belang maakte Filip Dewinter duidelijk dat hij op dit idee kwam na de constatering dat ingewikkelde ideologische debatten hem niet liggen. Aan zelfkennis ontbreekt het hem alvast niet. Met dit spel beoogt hij in elk geval aan de Vlaamse niet-moslimburgers te verduidelijken wat Islam zogenaamd betekent en hoe er omgegaan dient te worden met de Moslims in België.

Het is welbekend waar het Vlaams Belang voor staat en dat het niet terugdeinst om Islam aan te vallen en de Moslims te beschimpen. Echter, dit is de eerste keer dat het Vlaams Belang ook fysieke aanvallen op Moslims en moskeegebouwen promoot.Regelrecht schandalig en een ontzettend groot gevaar voor het vreedzaam samenleven, maar toch heeft geen enkele politieke partij, noch enige media-instantie hier stellig afstand van genomen. Er kan onmogelijk sprake zijn van een “onschuldig computerspel” aangezien het kristalhelder aansluit bij het anti-islamitisch partijprogramma en oproept tot geweld. Explicieter kan een geweldsoproep zich haast niet manifesteren. Zo gaf Filip Dewinter zelf aan tijdens het virtueel neerslaan van een Moslim, dat het beter zou zijn mocht het een realiteit zijn. Zijn haat tegen Islam is zelfs buiten de landsgrenzen bekend. Zo verwees Anders Breivik, de Noorse terrorist die in totaal 77 mensen vermoordde in zijn manifest naar Filip Dewinter.

Dat deze schokkende uitspraken van laatstgenoemde, die overigens door het hele land te horen en te zien waren, niet gecorrigeerd worden toont alleen maar aan dat de onderliggende boodschap gedeeld is door het gans politieke landschap en het media-establishment. Aanvallen op moskeeën hebben al vaak plaatsgevonden in België en ook fysieke aanvallen op Moslims zijn een feit in Europa, zoals recentelijk een Moslimvrouw overkwam in Eindhoven. Dit zijn allemaal gevolgen van het gevoede anti-islamitische klimaat door politici en media. Zijn al deze voorvallen niet genoeg om een halt toe te roepen aan het demoniseren van Islam? Het onderdrukkende beleid ten aanzien van de Moslims in de afgelopen jaren duidt erop dat een anti-islamitische houding blijkbaar op onherroepelijke wijze tot norm is verworden. En daar is klaarblijkelijk ook ruimte voor haatzaaierij en oproepen tot geweld via computerspelletjes.

Een open en objectief debat tussen Islam en het westers denken (i.e. het liberaal-democratisch denken) is niet aan de orde, zoveel is duidelijk. Een intellectuele confrontatie is zelfs uiterst ongewenst, daar het secularisme niet rationeel overtuigend is en Islam daarentegen wél. De enige manier waarop het Westen haar gedachtegoed in leven tracht te houden is door het enige alternatief, namelijk Islam, met alle middelen te bestrijden middels misleiding en belediging.

Dit wordt gedaan door de meest gehanteerde strategie namelijk, door het begrip van Islam te misvormen in de hoofden van Moslims (middels onderwijscentra e.d.) en van de niet-Moslims (middels media e.d.) maar de intellectueel zwakkeren onder hen grijpen naar laaghartige beledigingen en nu dus ook naar (virtueel) geweld. Dit mag misschien lachwekkend overkomen, maar de Moslims in België dragen de verantwoordelijkheid om hier serieus mee om te gaan, ondanks het marginale karakter van een Filip Dewinter en consorten.

De geschiedenis bewijst dat haatzaaierij altijd gedijt wanneer het wordt genegeerd. Zeker in het hedendaagse anti-islamitische klimaat is het vereist voor de Moslims om zich te verzetten tegen de aanvallen op Islam en onze Islamitische identiteit. De enige juiste weg voorts is door proactief Islam te presenteren als een alternatieve levenswijze voor het falende seculiere gedachtegoed die ten grondslag ligt voor de onderdrukking, belediging en onkunde om met andersdenkenden om te gaan in de samenleving.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland