Vraag:

Amerika is nog steeds terughoudend om de gebeurtenissen in Egypte te omschrijven als een coup, terwijl ze de routekaart die door het interim-regering is aangekondigd steunt. Op 11 juli 2013 deed Al Jazeera.net verslag van een woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken, die zei: “De routekaart voor de komende fases die is opgemaakt door de autoriteiten is bemoedigend.”

Jes Psaki, de woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de regering van president Mohammed Morsi ondemocratisch was. Zo is het vermeld in de ‘Egyptische zevende dag’ op 12/7/2013.

Al Jazeera.net heeft ook vermeld dat de woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney zei tegen de media op 11/07/2013: “We beoordelen hoe de autoriteiten handelen en hoe zij omgaan met de huidige situatie”. Hiermee refererend naar de aankondiging die werd gegeven door de minister van Defensie en de legerleider in Egypte Abdel Fattah al-Sisi op 3/07/2013 na het verwijderen van Mohammed Morsi. En de aanstelling van Adli Mansour, van het Grondwettelijk gerechtshof als tijdelijke president.

Dus wat heeft Amerika zich doen laten keren tegen Morsi ondanks dat zij hem steunde vanaf het begin van zijn termijn?

Waarom heeft Amerika de gebeurtenis niet een coup genoemd en zegt tot de dag van vandaag dat zij de situatie aan het bestuderen is. En wat kan hieruit resulteren?

Antwoord:

Het antwoord wordt verduidelijkt door de volgende punten in acht te nemen:

1. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden op 23 en 24 mei 2012, kon Morsi de verkiezingen niet (direct) winnen. De stemmen waren verdeeld over meerdere kandidaten. De tweede ronde vond plaats op 16 en 17 juni 2012 en Morsi werd als winner bekend gemaakt met 51.73% van de stemmen (ongeveer 13 miljoen stemmen) tegen Ahmed Shafiq met 48.27% (ongeveer 12 miljoen stemmen).Dat betekent dat bijna de helft van de kiezers Morsi niet als president wilden en dat zij de voorkeur gaven aan een van de bewindslieden van het vorige regime waartegen zij in opstand zijn gekomen.

Het is opmerkelijk dat de aankondiging van de verkiezingsuitslag vertraagd was. Daaruit blijkt dat er iets meer afspeelde achter gesloten deuren. Daarna kwam de verklaring van de overwinning van Morsi tegen Ahmed Shafiq, pas nadat Morsi de garantie aan de Amerikanen had gegeven dat hij de verdragen van het vorige regime in stand zou houden. Hoofdzakelijk ging het hier om het Camp David akkoord dat een belangrijke kwestie is voor Amerika. Dit blijkt uit onder meer de Amerikaanse verklaringen van voor en na de verkiezingen. De Amerikaanse ambassadeur zei in een Kuwaitse krant, Al Rai op 30/11/2012:

“De Verenigde Staten staan achter het vredesverdrag tussen Egypte en Israel en zij beschouwen het verdrag cruciaal voor de vrede en stabiliteit in de regio en voor de welvaart van het Egyptische volk en in eerste instantie Israel. Wij zien dit verdrag tevens als het fundament voor de vredesbesprekingen en stabiliteit in de hele regio. Wij zijn uiteraard tevreden dat de overheid van Egypte herhaaldelijk geuit heeft dat het alle Egyptische internationale plichten zal nakomen.”

Daarbij aansluitend:

“Wij moedigen Egypte en Israel aan om hun discussies te continueren aangaande de veiligheidskwestie in Sinai en andere kwesties die met gezamenlijke belangen te maken hebben. En wij benadrukken dat veiligheid in de Sinai het belangrijkste is.”Hieruit blijkt dat Amerika en de Joodse entiteit maandenlang achter de campagne zaten tegen de gewapende groepen die roepen tot Jihad tegen de vijand.

2. Dit is de reden waarom Amerika hem steunde en met hem samenwerkte om hem op zijn troon te houden. Het eerste wat hij heeft bereikt voor Amerika’s belangen en voor de veiligheid van de Joden is wat hij deed met het staak-het vuur-akkoord tussen de Joodse entiteit en de Hamas autoriteit in Gaza. Het was een werkelijke staak het vuren, zodanig zelfs dat Hamas een aantal van haar leden op de grens tussen haar en de Joodse entiteit heeft geplaatst om te voorkomen dat iemand probeerde te schieten op de Joodse entiteit. Amerika heeft geprezen wat Morsi heeft gedaan in het uitvoeren van het beleid ten aanzien van Gaza.

Amerika steunde hem ook met de kwestie van de grondwet resolutie met betrekking tot zijn immuniteit tegen de juridische rechtspraak. Die dag, heeft de Amerikaanse woordvoerder van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland de Egyptische president verdedigd:“President Morsi is in discussie gegaan met de rechtsorde en met andere betrokkenen in Egypte. Zoals ik al zei, ik denk dat we nog niet weten wat het resultaat daarvan zal zijn maar dit is een enorme stap vooruit vergeleken met een autocraat die zegt op mijn manier en anders niet.”(The Middle East News Agency 27/11/2012)

Nuland ontkende specifiek de woorden van de demonstranten die president Morsi beschreven als dictator of de nieuwe farao van Egypte. Ze verdedigde hem en de besluiten die hij had genomen.

Amerika heeft hem ook gesteund met betrekking tot de resolutie over het leiderschap in het land. Dus verwijderde het sommige legercommandanten die geleid werden door de minister van Defensie en de legerleider Hoessein Tantawi en opperbevelhebber Sami Annan. Hiervoor had Morsi een grondwettelijk decreet uitgevaardigd en hij kreeg weinig weerstand van de oppositie.

Amerika steunde hem ook met het ontwerp van de grondwet, waar de VS woordvoerder Nuland zei:“Mrs. Clinton sprak tijdens haar bezoek in Cairo met de Egyptische president Morsi over het belang van de uitgifte van de grondwet welke de rechten van alle Egyptenaren beschermt.”(Middle East 27/11/2012. De Amerikaanse politieke invloed op het bewind van Morsi en zijn tegenstanders is duidelijk.

Zodoende was de grondwet geadopteerd met de goedkeuring van de VS, wat een herziene kopie is van de grondwet uit 1971 van het voormalig regime. Deze grondwet werd geaccepteerd nadat een referendum plaatsvond waarin 32.9% van het volk stemde – een derde van alle stemgerechtigden -terwijl twee derde het referendum heeft geboycot. Het resultaat van het referendum was 63.8% van degenen die zijn gaan stemmen (1/3 van het totaal) heeft de grondwet geaccepteerd! Dus de meerderheid van de mensen waren niet blij met de grondwet noch met de president of zijn besluiten.

3. Amerika heeft geprobeerd om de situatie te kalmeren en het volk te overtuigen om de president, zijn besluiten en de constitutie te accepteren zodat er stabiliteit in het regime wordt gecreëerd. Het regime waarvan een deel het heeft overleeft na de revolutie. Echter, de stabiliteit die de VS zocht, werd niet bereikt door Morsi en de Moslimbroederschap (uitgaande van het feit dat zij de presidentiële partij zijn en de grootste georganiseerde partij na de val van de Nationale Partij). Amerika verwachtte dat het nieuwe bewind zou werken om de situatie te stabiliseren zoals de Nationale Partij dat dertig jaar lang deed ten tijde van de voorgaande president. Amerika is er op uit om Egypte een centrum van stabiliteit te maken voor Amerikaanse invloed en niet voor het belang van Egypte zelf. Amerika wilde de stabiliteit van Egypte als een veilig platform voor haar invloed en haar projecten, maar de situatie was instabiel.

Wat de situatie erger maakte, was de verwarring door de president ten aanzien van zijn besluitvorming. Het ene moment nam hij een besluit en vervolgens trok hij het besluit weer in onder druk. Alsmede de arbitraire besluiten zonder overleg met zijn bondgenoten, zonder hen proberen te overtuigen, zonder het proces van het peilen van de meningen in de straten en zonder het bouwen van publieke opinie voordat een besluit, waren alle oorzaak van de instabiliteit. Anarchie en pogingen om een revolutie tegen de president uit te voeren bestonden het hele jaar dat hij aan de macht was.

Daarna werd alles verstoord bij zijn lange toespraak op 26/06/2013. Morsi zag er nerveus uit toen hij toegaf dat hij fouten heeft gemaakt. Hij heeft ze niet benoemd maar hij verwees naar de Grondwettelijke Declaratie op 22/11/2012 welke het volk aanzette tegen hem en zij riepen op voor zijn afzetting. In zijn laatste toespraak op 2/07/2013 heeft Mohammed Morsi herhaald dat hij fouten heeft gemaakt en een aantal tekortkomingen zijn gebeurd dankzij hem. Maar hij was bereid was om het allemaal te corrigeren. Dit duidde erop aan dat hij een compromis zou accepteren nadat het leger hem bedreigd heeft hem met een 48 uur ultimatum. Dit betekent dat zijn verwijdering was besloten door het leger en degenen die achter het leger zitten, wat in feite Amerika is. Dit ondanks dat Morsi werd gesteund door Amerika voor het maken van dergelijke beslissingen. Maar toen het negatief resultaat van deze besluiten opdook, heeft Amerika hem verlaten en overgelaten aan zijn lot. Sterker nog, zij heeft plannen tegen hem beraamd zoals zij altijd doet met al haar agenten die geen lering hieruit trekken!

4. Dus we hebben gezien dat Amerika hem heeft verlaten en zijn besluiten heeft ontkend. Op 2/07/2013 citeerde CNN seniore bewindslieden van de Amerikaanse regering die zeiden:“De Amerikaanse ambassadeur van Egypte, Anne Patterson en ander bewindslied in het Witte Huis, zeiden dat de claims van de Egyptenaren in hun protest grotendeels overeenstemmen met de hervormingen die weken geleden al werden geëist door Washington en haar bondgenoten.Dit is bevestigd door wat Reuters citeerde van een verklaring van het Witte Huis op 2/07/2013:“President Obama moedigde president Morsi aan om stappen te ondernemen om te laten zien dat hij reageert op de eisen van de demonstranten”.Obama zei:“De huidige crisis kan enkel worden opgelost door een politiek proces.”

Dit betekent dat Amerika Morsi verlaat en op die manier de zoektocht begint naar een nieuw politiek proces. Er stond niets in de verklaring wat de Egyptisch gekozen president steunde. Het vroeg echter hem in te gaan op de eisen van de demonstranten die de omverwerping van de president eisen. Toen de coup plaatsvond, werd er aangekondigd dat een ontmoeting van president Obama met zijn senior adviseurs bij het Witte Huis plaatsvindt over wat er in Egypte is gebeurd. Obama zei toen: “De Egyptische legermachten moeten snel in actie komen en op verantwoorde wijze de macht herstellen aan een civiele overheid.”(Reuters 03/07/2013) Obama heeft de coup niet veroordeeld, hij heeft het niet eens een militaire coup genoemd, noch eiste hij de terugkeer van Morsi na zijn afzetting, en ook niet tegen het juridisch besluit van een jaar gevangenisstraf tegen de premier van Morsi’s bewind en zijn verwijdering van zijn ambt! Obama eiste in plaats daarvan de terugkeer van de macht naar een civiele overheid, iedere overheid anders dan de huidige, daarmee gaf hij de goedkeuring van Amerika voor de coup en de verwijdering van Morsi en zijn overheid. De Amerikaanse regering verklaarde: “Hij (Morsi) heeft niet geluisterd naar de eisen van het volk en kwam hen niet tegemoet”(Ibid.). Net als de Egyptische legercommandant zei dat : “president Mohammed Morsi de eisen van het volk niet heeft ingewilligd”. Het is welbekend dat het leiderschap van het Egyptische leger wordt gecontroleerd door Amerika en bijna de meerderheid van de Amerikaanse hulp, oplopend tot 1,5 miljard dollar naar het leger gaat.

5. Morsi en de Moslimbroederschap hebben zich deze punten niet gerealiseerd. Maar het lijkt erop dat dr. Morsi is bedrogen door de Amerikaanse steun nadat hij toestemde om haar beleid te volgen en de belangen te waarborgen en de verdragen die de Egyptische republiek hanteerde, met name het Camp David akkoord. Ook het besluit van de VS toen zij de voormalige leiders verwijderde van het leger en nieuwe mensen bracht en hen liet matchen met Morsi heeft hem op een dwaalspoor gebracht.

Dus hij dacht dat Amerika hem niet in de steek zou laten, omdat hij overtuigd was dat Amerika de zogenaamde gematigde of centrale Islamist aan de macht wilde laten komen. En hij verwachtte dat Amerika hem zou steunen zoals dat gebeurde in Turkije. Hij realiseerde niet dat Amerika iedere agent kan opgeven als hij niet meer van nut is en als hij niet de stabiliteit in het bestuur van het land kan verzorgen. Dan zal Amerika een andere agent brengen om haar invloed te behouden, zoals dat gebeurde met zijn voorganger, Hosni Mubarak, die het meest loyaal was aan haar. Amerika was overigens toentertijd zijn zoon Gamal aan het voorbereiden om hem op te volgen.

Maar toen de populaire bewegingen haar verraste, en ze zag dat Mubarak te zwak was om deze bewegingen aan te pakken en de stabiliteit te herstellen in Egypte opdat het een geschikte omgeving is voor de continuatie van Amerikaanse interesse, heeft het hem aan de kant geschoven en ging mee met de golf van populaire bewegingen.

Deze kwestie werd herhaald met Morsi. Dus toen het aantrof dat hij ongeschikt was om stabiliteit te bieden voor haar belangen en invloed, heeft Amerika zonder enige moeite hem aan de kant gegooid.

Dit was geen nieuwe kwestie maar het was langere tijd duidelijk. De website van ‘Burgerlijk Egyptische beweging”, welke een seculiere site is, deed meer dan twee maanden geleden verslag op 22-04-2013 onder de titel ‘Amerikaanse voorwaarden voor de goedkeuring van militaire interventie die er niet uitziet als een militaire coup!’ De website verklaarde dat :“een persoon, die we niet bij naam zullen noemen, heeft de afgelopen dagen de Verenigde Staten bezocht en is teruggekeerd nadat hij een aantal gesprekken heeft gehouden en uitvoerig beraad voerde met de ambtenaren van de Amerikaanse regering, het Pentagon en de Nationale Veiligheidsdienst. Hierbij heeft de VS haar positie tegenover het bewind van de Moslimbroederschap besproken.”De site noemde dat John Kerry, die de ontmoetingen bijwoonde, sprak over een belangrijke rol voor het Egyptisch leger in het controleren van de ontwikkelingen als het volk eenmaal naar de pleinen zouden gaan en in het voorkomen van een burgeroorlog tussen de verschillende bewegingen. Kerry voegde eraan toe dat hij geschokt was door de lage capaciteit van de Moslimbroederschap en de verwarring in hun uitspraken, wat niet constructief was. Hij bevestigde dat hij erop vertrouwde dat het leger haar rol op het juiste moment zal uitvoeren. Deze persoon noemde dat gesprekken gingen over het alternatief voor het bewind van Moslimbroederschap en de situatie van het leger omtrent het aankomende transitie proces. De website citeerde een invloedrijke persoon in de Pentagon die lid is van het Amerikaanse Brookings instituut die de ontmoeting bijwoonde. Hij zei:“Zij concludeerde dat zelfs als Morsi overtuigd was dat hij moet vertrekken, of dat hij uit zichzelf dolgraag zou vertrekken, zijn aanhangers zullen dat niet accepteren, en hier komt de rol van de Egyptenaren wederom bij kijken, zij moeten in grote getallen het leger steunen en gaan demonstreren om het vertrek van Morsi te eisen.”Deze gesprekken werden gepubliceerd op 22-04-2013, meer dan twee maanden voor de coup. Het is duidelijk dat Amerika de coup heeft georganiseerd sinds die dag, en zij wilde de kwestie op die manier oplossen. Het doorslaggevende moment was op 3-07-2013 en Amerika weigerde om het een coup te noemen. Het ging echter verder met het geven van vage en incomplete verklaringen, van het ‘bekijken’ van de situatie en ‘het continueren van het bekijken’ van de situatie, en dat Morsi ‘ondemocratisch’ is. En Amerika gaf aan dat de routekaart van de Provinciale Autoriteit ‘bemoedigend’ is.

6. De aanhangers van de verdreven president kwamen naar de pleinen om te protesteren. Als zij hun protesten hadden voortgezet en de druk zou verhogen, op een alomvattende wijze, dan zouden ze het publiek kunnen winnen. Dit zou voldoende zijn om het militaire bewind en Amerika in verlegenheid te brengen. Het zou ertoe kunnen leiden dat zij op de tegenactie van de beweging van de Moslimbroederschap moet reageren. Dit is in het bijzonder zo omdat de aanhangers een troef in hun handen hebben; en dat is dat Morsi de gekozen president is van het volk, erkent door de Grondwettelijk Hof, het leger, internationale instituties, de Verenigde Staten en alle landen. Bovendien, heeft hij geen enkele daad verricht waarvoor hij afgezet moest worden volgens de normen van die landen. Hij kwam aan de macht door verkiezingen waarvan werd toegegeven dat zij eerlijk waren en toch was hij eruit gehaald door de militaire macht. Dit is een kwestie dat hen macht geeft en de legitimiteit biedt voor hun acties en anderen zullen hierdoor worden aangetrokken.

Degenen die de coup steunden en de president hebben verdreven, zitten vanuit deze invalshoek in een kritieke situatie. Zij verwerpen de militaire heerschappij en haar interventie en zij eisen om het electoraal proces te eren en tegelijkertijd steunen zij de verandering door het leger! Daarom, de Moslimbroederschap is in staat om de coup te laten mislukken en weer aan de macht te komen, of op zijn minst de grootste en het meest invloedrijke deel te hebben in de nieuwe situatie. Dit is zeker zo als de emoties aanwakkeren. Maar als de aanhangers van de verdreven president onderhandelingen en concessies accepteren, dan zullen zij aanzienlijk verlies lijden en zij zullen er spijt van krijgen. Hun inzet zal vruchteloos zijn en verloren gaan in de gangen van politiek.

7. Ter afsluiting van dit antwoord een concreet feit. Er wordt gezegd dat degene die de mensen tevreden houdt met de Woede van Allah, Allah hem zal overlaten aan de mensen, waar zijn situatie zal worden verstoord en zijn relatie met de mensen zal verslechteren. Dit wordt zonder twijfel waargenomen en het is overduidelijk. Morsi en de Moslimbroederschap probeerde Amerika tevreden te stellen, dus zij gingen akkoord met haar projecten zoals het Camp David akkoord dat Palestina in de steek laat, de Sinai verzwakt en toegeeft aan de Joodse entiteit die Palestina heeft veroverd en haar erkent. Morsi heeft vele slogans opgegeven en hij gaf goedkeuring aan het republiek systeem en de seculiere civiele staat. Hij heeft hier tevens op gezworen toen hij werd aangesteld als president, daarmee liet hij Islam en het regeren met Islam achter zich. Dit alles deed hij om Amerika tevreden te stellen en om op zijn troon met verdraaide poten te blijven. Dus hij eindigde met verlies in doenja (wereldse) en in achira (hiernamaals), tenzij hij berouw toont en hij zijn situatie verbetert. De Boodschapper van Allahصلى الله عليه وسلمzei de waarheid:

من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس

“Wie de mensen tevreden stelt met de Woede van Allah, Allah zal hem overlaten aan de mensen; en wie de mensen boos maakt voor de Tevredenheid van Allah, Hij (swt) zal hem voorzien van de hulp van de mensen.”(Overgeleverd door Tirmidhi)

8. De laatste conclusie is om te herinneren dat wij reeds twee keer eerder dr. Morsi hebben geadviseerd in twee verschillende pamfletten; de eerste op 25-06-2012, en de tweede op 13-08-2012, waar we zeiden in de eerste:

“ (..) En dan een oprecht advies omwille van Allah, de Almachtige aan de nieuwe president van Egypte: Vrees Allah en keer terug van het oproepen voor een civiele democratische staat met het seculier gedachtegoed, diens methodologie en haar passie. Voorzeker, het terugkeren naar de waarheid is een zegen, zodat de hele doenja niet verloren zal gaan nadat u het meeste heeft verloren nadat de Militaire Raad uw autoriteit heeft gesnoeid en u heeft getrimd van uw verantwoordelijkheden… Zodat u niet de achira verliest door het tevreden stellen van Amerika en het Westen door de civiele democratische rechtstaat, en de woede van de Heer (swt) van Amerika en het Westen op uw neemt door het distantiëren van de hervestiging van de Khilafah en de implementatie van de Sjari’a. Ongetwijfeld heeft u de hadith van de Profeet (saw) gelezen:

من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس

“Wie de mensen tevreden stelt met de Woede van Allah, Allah zal hem overlaten aan de mensen; en wie de mensen boos maakt voor de Tevredenheid van Allah, Hij (swt) zal hem voorzien van de hulp van de mensen.”(Overgeleverd door Tirmidhi)

Dit advies is enkel omwille van Allah, de Almachtige, wij zoeken geen beloning van u nog enige dankbetuiging, behalve het leedvermaak door de ongelovigen, hun agenten en alle vijanden van Islam wanneer zij languit lachen als ze hebben gehoord dat hun project van de democratische civiele rechtstaat wordt gepropageerd door Moslims, de Moslimbroederschap. Voorzeker wij zijn van Allah en tot Hem zullen we terugkeren.”

We zeiden in de tweede: “En wij sluiten de verklaring af door het advies te herhalen aan de Egyptische president Mohammed Morsi, ondanks dat hij ons eerste advies niet in acht heeft genomen .. Wij zullen niet opgeven om iedere Moslims te adviseren, zeker als hij betrokken is in heerschappij. Dus wij volgen het eerste advies met een tweede; Alhoewel de armen van Amerika uitstrekken tot het oude en nieuwe politieke medium, is het mogelijk om die af te hakken. En om de fout te verbeteren nadat men hen een keer heeft ontmoet is beter dan het volharden in de fout door hen keer op keer te ontvangen. Het is absoluut niet goed om te handelen met de Amerikaanse armen door beleefdheid en hun gezelschap.. In plaats daarvan moeten zij afgesneden worden en geamputeerd, anders zal het resulteren in zinloze spijt. De Kenana (schat(Egypte)) van Allah in Zijn land heeft kracht en onoverwinnelijkheid; en haar prestaties in het verleden zijn bijzonder. En wie oprecht met Allah is, hij zal niet worden verslagen, omdat de verzen van de Koran hierover spreken, en de Egyptische president heeft dat ook gelezen in zijn recentelijk toespraak:

والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

“Allah heeft macht over Zijn gebod, maar de meeste mensen weten het niet.”(Zie VBK: Soerat Yusuf 12, vers 21)

Inderdaad, Allah heeft de waarheid gesproken:

ومن أصدق من الله حديثا

“En wie is waarachtiger in Zijn woord, dan Allah?”(Zie VBK: Soerat An-Nisaa 4, vers 87)

Hebben wij de waarheid verkondigd! O onze Heer wees getuige!

Hebben wij de waarheid verkondigd! O onze Heer wees getuige!

Hebben wij de waarheid verkondigd! O onze Heer wees getuige!

3 Ramadan 1434 H

12 juli 2013 G

Zie voor het Arabisch origineel:http://hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_27237

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland