Hizb ut Tahrir Nederland

Sinds dat het bekend is geworden dat enkele leerlingen van de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun betrokken waren geweest bij gestolen eindexamens is deze kwestie geëscaleerd tot een ware heksenjacht in Nederland. Al ruim drie weken is zij het onderwerp van discussie voor zowel de Nederlandse media als de Nederlandse politiek. De vraag is, hoe komt het toch dat deze kwestie de gemoederen zo bezig weet te houden en deze kwestie verheven is tot hoge prioriteit?

Zelfs voor er überhaupt een onderzoek plaatsvond naar de feitelijkheden achter de gestolen examens waren zowel links als rechts van het politiek spectrum er als de kippen bij om het slot erop te gooien en de school voorgoed te sluiten. En de staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs riep de ouders op zich eens achter de oren te krabben of zij hun kind wel naar deze school willen sturen. Deze oproep in het achterhoofd tezamen met zijn uitspraak in de Tweede Kamer om de school nóg niet te willen sluiten alvorens de uitkomst van een gedegen onderzoek maakt de vooringenomen wens om het wel te sluiten des te duidelijker. Het is alsof hij hiermee wil zeggen “ik wil het wel sluiten maar die bevoegdheid heb ik nog niet, nu nog afwachten of er daar een juridische basis voor gelegd kan worden met het onderzoek”.

Door de bovenmaatse boosheid en hardheid waarmee de politici hiermee omgaan en de mediacommotie hier omheen wordt bijna de indruk geven alsof dit een nooit eerder begane brutale criminele daad geweest zou zijn in de Nederlandse geschiedenis. Echter waar waren deze politici twee jaar eerder, toen er even hard gefraudeerd werd op de Hogeschool Utrecht binnen het Instituut Business Economics. Vijf tentamens werden toen gestolen uit een afgesloten ruimte en zijn toen vervolgens verkocht aan studenten. In hetzelfde jaar werden ook op de Hogeschool Inholland in Diemen acht tentamens gestolen en ook op de Hogeschool Windesheim in Zwolle werden tentamens gestolen en de antwoorden via de social media verspreid! Waarom werd er toen geen woord hierover gerept door deze dames en heren? Of draait het volgens hen niet zozeer om de daad zelf maar om wie er achter de daad zit? Met nog duidelijkere taal: is al de ophef te doen omdat het hier gaat om een Islamitische school met moslimkinderen?

De ziekelijke focus op de Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun gaat dus kennelijk niet om de fraude van een aantal van haar leerlingen, maar iets dat haar anders maakt dan de rest, namelijk om haar Islamitische identiteit. En het de wens deze school te sluiten met het oog op het welzijn van de moslimleerlingen zoals beweerd wordt is ronduit bespottelijk en bovendien repressief daar hun rechten worden ontnomen om deel te nemen in een onderwijssysteem die enigszins hun identiteit weerspiegelt.

De betrokken moslimorganisaties en personen zouden zich daarom bewust moeten zijn van deze dubbele standaard. Zij dienen de apologetische opstelling naast zich neer te leggen en deze foute intenties om Islam aan te vallen mondig te confronteren.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland