Hizb ut Tahrir Nederland

Afgelopen zaterdag verscheen het eerste televisieprogramma van de nieuwe “Stichting Moslim Omroep” (MO). Het eerste deel van de uitzending die mede tot stand is gebracht door het initiatief van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), werd geheel toegewijd aan de geestelijke verzorging binnen de defensie om bijstand te verlenen aan militairen met een moslimachtergrond. En het centrale thema van de uitzending, was zoals de titel al doet vermoeden “Allahoe Akbar of Nederlandse vlag” waar de loyaliteit van de Moslims in Nederland ligt? Aan Nederland of aan Islam? Op deze vraag werd een eenduidige boodschap uitgestuurd, namelijk dat de loyaliteit van deze militairen ligt bij Nederland en niet bij Islam.

Allereerst dient gezegd te worden dat het welbekend is bij de moslimgemeenschap dat deze nieuwe MO en ook het CMO in het leven geroepen zijn om de agenda van de Nederlandse staat ten aan zien van Islam en de Moslims ten uitvoer te brengen door te fungeren als diens spreekbuis. Ook is het welbekend bij de Moslims dat deze clubjes niet staan voor de belangen van de Moslims maar werken om de belangen van het Nederlandse staat te behartigen ten koste van Islam. Dit gegeven is in het afgelopen jaar meerdere malen bevestigd. Ter illustratie van dit, het volgende; in het programma wordt een spreker die optreedt namens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) geïnterviewd en aan hem wordt de vraag gesteld waar de loyaliteit van de Moslims ligt. Waarop hij antwoordt: “Omdat de moslimmilitair zich bewust is en gekozen heeft om als een militair te functioneren binnen het Nederlandse apparaat onder de Nederlandse vlag, en het kan natuurlijk ook voorkomen dat zij in bepaalde moslimlanden worden uitgezonden om daar een stukje veiligheid te handhaven, te creëren en in situaties kunnen terechtkomen dat zij dus geconfronteerd worden om een moslimbroeder daar te doden of gedood te worden”.

Een “moslimorganisatie”, die het rechtvaardigt een moslim te doden nota bene door zijn moslimbroeder die in een leger zit die een moslimland binnenvalt, heeft alle geloofwaardigheid bij de Moslims verloren en dient niet namens de moslimgemeenschap in Nederland te spreken.
Derhalve zullen we ons schrijven niet richten aan de programmakers en de participanten maar rechtstreeks aan hun opdrachtgever; de Nederlandse overheid die haar financiert en de inhoud van dit programma heeft bepaald.
De vraagstelling “waar ligt de loyaliteit van de Moslims”, die de gehele uitzending heeft gedomineerd en waarop getracht is antwoord te geven, heeft ons de volgende vraag doen stellen; waarom moeten de Moslims in Nederland voor de keuze staan om te kiezen voor Nederland of Islam?

Want de vraagstelling an sich is krom op een aantal punten:

Ten eerste vraagt men te kiezen tussen twee zaken die niet met elkaar vergeleken kunnen worden, namelijk de keuze tussen een land en een levensovertuiging. Maar was de vraag gesteld om een keuze te maken tussen twee landen of tussen twee levensovertuigingen, dan was de vraag juist geweest.

Ten tweede als men met deze vraag toch bedoeld om te kiezen tussen twee levensovertuigingen, en dus de keuze uit de liberale democratie of Islam dan is dat een uiting van regelrechte onderdrukking en hypocrisie daar men in Nederland beweert vrij te zijn in de keuze van levensovertuiging enerzijds maar anderzijds een levensovertuiging afdwingt door de een in te ruilen voor het ander. Bovendien waarom wordt deze vraag niet gesteld aan de andere groepen in de samenleving met andere levensovertuigingen anders dan Islam?

En voor degene die zich afvragen waar de loyaliteit van de moslims ligt; Islam kent geen nationaliteit noch is zij gebonden aan landsgrenzen en stijgt ver boven al deze nauwe begrippen. Evenmin kennen haar trouwe volgers geen nationaliteit noch laten zich niet onderwerpen aan landsgrenzen noch aan iets anders dan de onderwerping enkel aan de Schepper.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland