Hizb ut Tahrir Nederland

Onthouding van stemming bij een staakt-het-vuren

Nederland heeft zich bij de stemming over een staakt-het-vuren onthouden van stemming, aldus demissionair minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer. Demissionair in functie, maar ook demissionair als het gaat om menselijkheid (volgens de eigen “heilige” normen en waarden). De rationaliteit van de ruggengraatloze Rutte is dat hiermee het recht van zelfverdediging van de Zionistische bezettingsstaat in het geding komt. Een andere, meer duistere, reden betreft het terugverdienen van haar imago als terreurstaat. Rutte zei namelijk het volgende: ‘Ook moet “Israël” zijn afschrikking in de regio herstellen. Anders komt mogelijk het voortbestaan van “Israël” in gevaar’.

Hiermee erkent Rutte impliciet dat de Zionistische bezettingsstaat een “afschrikker” is in de regio. Een manier om de instabiliteit in de regio te handhaven en constante spanning te waarborgen zodat de moslims geen tijd en ruimte krijgen om zich te mobiliseren en te focussen op het groter geheel. Nederland beseft zich niet dat zij zich in de afgelopen decennia meerdere malen aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. De loyaliteit van de Nederlandse overheid jegens de bezetter is hiermee luid en duidelijk verkondigd. Wij dienen als moslims in Nederland hier ook niet verbaasd over te zijn. De ongelovigen zijn bondgenoten van elkaar tegen de ultieme waarheid. Zij zullen er alles aan doen om te waarborgen dat Islam niet zal zegevieren middels onder andere het voeren van een heuse propagandaoorlog om de realiteit te verbuigen.

Echter, de geschiedenis, verhalen en beelden spreken boekdelen. De Zionistische bezettingsstaat is de bezetter, de “afschrikker”, maar de overheid en de media willen met hun retoriek ons het tegenovergestelde laten geloven. Wij hebben het al vaker aangeduid, maar wij kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Wij dienen kritisch te zijn op de media portrettering van de situatie. De root-cause van de genocide die gaande is in Gaza is niet het tegenoffensief van Hamas (in samenwerking met andere kleine groeperingen). De wortels van het probleem liggen veel verder in de geschiedenis. Ze liggen in een ver verleden waar Westerse mogendheden plannen smeedden om de moslimwereld op te delen in brokken. Bewijzen hiervan zijn te vinden in onder andere voordrachten van oud Amerikaanse en Britse politici, filosofen en denkers, in de Balfour Declaration en in het Sykes Pikot verdrag.

Nederland is niet voor het recht op zelfverdediging van de Zionisten, maar in feite is zij een voorstander van hun “recht” op aanval. De Zionisten hebben carte blanche als het gaat om het plegen van onrecht in Palestina. Het zwijgen van Nederland is een instemming in het bloedvergiet wat momenteel plaatsvindt. Dit is niet voor het eerst dat Nederland zich op deze wijze manoeuvreert in de hetze tegen Islam. De zogenaamde “War on Terror”, het zinloze bloedvergiet in het Midden-Oosten en Afghanistan, de genocide van 8000 moslimmannen in Srebrenica zijn enkele voorbeelden in de recente geschiedenis. Het bloed van onze broeders en zusters, moge Allah genadig met hen zijn, wordt geclassificeerd als enkel bijkomende schade. Bovenstaande staat nog los van het anti-islambeleid wat de Nederlandse autoriteiten voeren om Islam in een slecht daglicht te plaatsen en Islam als iets achterhaald of barbaars te framen.

Bij Allah, wij zullen zegevieren. De moslims hebben niet alleen het recht om zichzelf te verdedigen, zij hebben een plicht om dit te doen. Een positieve of negatieve stemming over een staakt-het-vuren is voor ons ook geen voorbeeld van een permanente oplossing. De permanente oplossing is gestationeerd in de moslimlanden. Het zijn de moslimlegers, de vrome mannen, de leeuwen van deze Oemma die opgeleid zijn om onze Palestijnse broeders en zusters te verlossen uit hun misère. Wij hebben geen verwachtingen van een VN, een Nederlandse overheid of een NAVO om onze militaire problemen op te lossen. Vuur dient te worden bestrijd met hevigere vuren. Moge Allah de vlammen in de harten van de vromen binnen de moslimlegers doen ontvlammen zodat zij vanuit hun Islamitische plicht handelen om de moslimwereld te bevrijden uit de handen van de onrechtplegers.

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland