Hizb ut Tahrir Nederland

Genocide in Gaza: met de onvoorwaardelijke steun van de Nederlands overheid

De onvoorwaardelijke steun vanuit Nederland voor de oorlog in Gaza door de Zionistische bezettingsstaat blijft onverminderd doorgaan. Onlangs nog heeft Nederland zich onthouden van de stemming in raadsvergadering van de Verenigde Naties (VN) voor een staakt-het-vuren in Gaza. De Nederlandse overheid heeft hierna een stemverklaring gepubliceerd waarin zij aangeeft dat de VN-resolutie nog veel ‘onduidelijkheden’ bevat. De Nederlandse overheid vindt namelijk dat de resolutie nog te weinig duidelijkheid gaf over hoe de staakt-het-vuren eruit moet komen te zien en dat Hamas een grote dreiging is voor ‘Israël’ en de regio en daarom heeft de overheid zich onthouden van stemming in de VN.

De Nederlandse overheid heeft in feite met de onthouding van de stemming de genocide in Gaza goedgekeurd. De lafhartige Zionistische bezettingsstaat heeft constant bombardementen gericht uitgevoerd op ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken en andere civiele doelen. Het gevolg hiervan is dat duizenden mensen waaronder kinderen, ouderen en vrouwen zijn komen te overlijden. Daarnaast is de hulp voor Gaza vrijwel niet aanwezig met als gevolg dat de Moslims in Gaza de komende winter alleen al door de natuurlijke omstandigheden in gevaar komen. De Nederlandse overheid verbergt zich altijd achter het schijnargument van complexiteit als het gaat om de wreedheden van de Zionistische bezettingsstaat. In feite steunt Nederland nog steeds onvoorwaardelijk de militaire afslachting door de Zionistische bezettingsstaat aangezien de overheid ook wapens levert aan de Zionistische staat.

Keer op keer worden de gruwelijkheden van de Zionistische staat goedgepraat en na wekenlange bombardementen van civiele doelen op Gaza, wordt er een staakt-het-vuren ingevoerd en de wereld kijkt dan weer weg en gaat verder met de orde van de dag. Alleen deze keer lijkt het toch anders uit te pakken.

De wereld begint zich te realiseren hoe de gruwelijke daden van de Zionistische bezettingsstaat niet te rechtvaardigen zijn. Men ziet dat de Zionistische bezettingsstaat ondanks haar agressieve marketingcampagne, voornamelijk op social media, de waarheid niet langer kan verdraaien of verbergen. De publieke opinie is zich gaan vormen op mondiaal niveau tegen de onderdrukking van de Zionistische bezettingsstaat en de genocide in Gaza. Men ziet de hypocrisie van de Westerse staten waaronder Nederland in hun onvoorwaardelijke steun voor de Zionistische bezettingsstaat. Daarom ziet men nu ook dat de berichtgeving over Gaza geleidelijk aan het afnemen is. Op die manier proberen Westerse staten de opinie over de situatie in Gaza af te zwakken. Uit het zicht, uit het hart als het ware.

De Islamitische identiteit vereist van de Moslim om zich te blijven inzetten om gehoor te geven aan het pijn en leed van de Moslims in Gaza en om de Moslimlegers in de Moslimlanden uit hun barakken wakker te schudden want alleen met militaire macht kan de militaire agressie van de Zionistische bezettingsstaat gestopt worden.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland