Hizb ut Tahrir Nederland

De publiekelijke aankondiging van het terrorisme dreigingsniveau is een uiting van angstzaaierij jegens de Moslims in Nederland!

Op 12 december hebben verschillende media de conclusie van het Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gepubliceerd. Hierin maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland voor terroristische aanslagen door ‘jihadistische’ aanhangers is verhoogd van niveau 3 naar niveau 4. Dit houdt in dat nu volgens de NCTV er een reële kans bestaat dat een aanslag wordt gepleegd. De reden die de NCTV geeft zijn de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten met de oorlog in Palestina en de recente koranverbrandingen in Europa. Met andere woorden, de NCTV maakt hiermee duidelijk dat de dreiging van terrorisme in hun ogen vanuit de Islamitische gemeenschap reëel is. Alhoewel zij ook de opruk van rechtsextremisme benoemen, wordt die fractie niet geschetst als potentieel gevaarlijk voor de maatschappij in vergelijking met de moslimgemeenschap.

Los van de daadwerkelijke statistieken met betrekking tot ‘terroristische’ aanslagen in Europa en de kans die feitelijk aanwezig is en berekend kan worden, is dat deze informatie praktisch gezien nutteloos is voor de Nederlandse bevolking. Men kan zich hierop namelijk niet voorbereiden indien dit echt het geval zou zijn, en daarom is ook de enige logische conclusie dat de overheid wederom angst wil zaaien in de maatschappij voor de Islamitische gemeenschap. Bovendien wil de overheid hiermee ook het tegengeluid en de kritiek tegen de Zionistische bezettingsstaat indammen. Immers, indien men een potentieel gevaar vormt, zal hij ook geen recht van spreken hebben tegen onrecht.

Deze poging om de Moslims in een kwaad daglicht te schetsen valt geheel in lijn met het anti-islambeleid dat de Nederlandse overheid momenteel implementeert. Dit wordt ook bevestigd in het jaarverslag van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh. Hij concludeert in zijn verslag dat discriminatie en racisme tegen moslims is aangewakkerd door het politiek en maatschappelijk debat. De coördinator waarschuwt ook voor uitsluitende wetten zoals het boerkaverbod. En over de huidige verkiezingsuitslag heeft hij ook mondeling commentaar hierop gegeven. Mede door Wilders die nu de grootste partij is geworden, is het anti-islamsentiment in Nederland aangewakkerd.

Kortom, het is dus niet verwonderlijk dat de Moslims op dit punt worden bekritiseerd en ronduit gedemoniseerd. De huidige ontwikkelingen in Palestina hebben inderdaad geleidt tot een verschuiving van het valse beeld dat is gecreëerd door de Zionistische bezettingsstaat. Haar oorlog tegen onschuldige burgers, waaronder kinderen, is nu aan de hele wereld tentoongesteld en dit baart zorgen voor de Westerse machten die loyale bondgenoten zijn van de Zionistische bezettingsstaat. Mede dankzij de bezetting worden de Westerse belangen in het Midden-Oosten namelijk in stand gehouden.

Voor de moslims in Nederland is het van belang dat wij ons vasthouden aan onze Islamitische identiteit en ons niet laten beïnvloeden door de media die dit soort angstzaaierij verspreiden om onze stem te dempen. Integendeel, middels het opstaan en het verkondigen van het goede en het vermanen omtrent het slechte behalen we succes in het wereldse en het hiernamaals.

Allah (swt) zegt:

“Jullie (moslims) zijn het beste volk wat ooit onder de mensheid verscheen, jullie bevelen het goede aan en verbieden het verwerpelijke en jullie geloven in Allah.” (Zie VBK: Soera 3, vers 110)

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland