Hizb ut Tahrir Nederland

Vraag: Valt de verandering in de “sfeer” waarin de mens zelf controle over heeft? Zo ja, is de mens dan in staat om zelf de plek en de tijd van de verandering te bepalen? Wanneer het lang duurt en er vindt geen verandering plaats, is dat dan een fout van degene die hiervoor werken? Of valt de verandering in de “sfeer” waar de mens geen controle over heeft? Zo ja, wat betekend dan de ayah: {Voorzeker , Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.}

Antwoord: Wanneer met het veranderen wordt bedoeld het realiseren ervan, dan is dit niet juist, want het realiseren van de verandering valt in de situatie waarin de mens geen controle over heeft. De mens werkt heel hard voor verandering en zet zich in, maar de verandering waar hij naar streeft gebeurt niet of pas na een kortere of langere tijd. Daarom moet de mens zichzelf een spiegel voorhouden, voordat iemand anders hem aanspreekt op zijn daden, zo voorkomt men dat hij tekort doet aan het werken voor verandering. Men moet serieus en ijverig blijven, verschillende manieren hanteren, als een manier niet werkt, die achterwege laten en een andere manier proberen. Als men merkt dat er iets in het gedrag niet goed is, moet deze het gedrag veranderen en de relatie met Allah (swt) versterken.

Hoe dan ook je leeft het Goddelijke oordeel na welke het verplicht stelt om te werken aan de veranderingen van het kwade naar het goede en van onrecht naar recht.

De zekerheid van het realiseren van de verandering wat betreft plaats en tijd valt niet in de sfeer waarin de mens de controle heeft, maar in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt.

Het bewijs hiervoor is de geschiedenis van de Profeet (saw) en zijn daden. Hij (saw) is in Mekka begonnen, heeft daar meer dan 10 jaar gewerkt, maar desondanks vond de verandering niet plaats in Mekka. Er kan niet gezegd worden dat de Profeet (saw) tekort heeft gedaan in zijn werk.

De Profeet (saw) heeft persoonlijk meer dan 10 keer de hulp gevraagd aan stammen, waar echter geen gehoor aangegeven is en er ook geen verandering heeft plaats gevonden, sommige stammen reageerden zelfs denigrerend. Ook hier kan niet gezegd worden dat de Profeet (saw) niet goed in zijn werk was.

Toen kwam de groep naar Mekka, en de eerste en tweede Al Aqaba vonden plaats. Daarna was Moes’ab (ra) in staat om de verandering binnen een jaar te bewerkstelligen, terwijl de Profeet (saw) langer in Mekka heeft gewerkt. Je kan het werken van de Profeet (saw) niet vergelijken met het werk van Moes’ab, desondanks is de staat in Medina opgericht en niet in Mekka.

Daarom valt het streven naar de verandering met de juiste intentie en nauwkeurigheid en het verbeteren van de manieren en mogelijkheden en het werken op meerdere plekken in de sfeer waarin de mens domineert; men zal er op worden aangesproken, men moet ijverig en serieus blijven, of het nu een lange of korte weg is, men moet de vastberadenheid niet laten verminderen door obstakels die men tegenkomt, men moet standvastig en sterk blijven als een berg, men moet dag en nacht bij zichzelf te raden gaan of deze werk goed doet, men moet dag en nacht doe’a doen om de overwinning te bespoedigen.

Nu over de edele ayah: {Voorzeker , Allah verandert de toestand van een volk niet}

Wat het realiseren van de verandering betreft, dat valt in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt. Wij bepalen niet of het vandaag of morgen gerealiseerd wordt en op welke plek, daarom moeten wij niet gefrustreerd raken of wanhopen als de weg lang is of de moeilijkheden zich opstapelen, maar we moeten juist doorgaan met ons werk, eerlijk en geloofwaardig blijven, serieus en ijverig en we moeten de manieren verbeteren en aanpassen en Allah zal de oprechten bijstaan.

Het feit dat de weg erg lang is, wil niet zeggen dat de mens faalt in zijn werk voor verandering, want de Profeet (saw) heeft voor verandering in Mekka gewerkt en is daar tegengewerkt, heeft meer dan 10 keer hulp gevraag en het is hem meer dan 10 keer geweigerd en soms kwam er zelfs een bloederige reactie. Vervolgens vond de verandering plaats in Medina en niet in Mekka waar de Profeet (saw) was begonnen. Het niet gezegd worden dat de Profeet te kort heeft gedaan in zijn streven naar verandering of dat Moes’ab (ra) het beter deed : {voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.}

Dit heeft te maken met een Goddelijk oordeel, dat wil zeggen dat degene die verandering wil, zich volledig moet inzetten, eerlijk, geloofwaardig en ijverig moet zijn, want Allah (swt) realiseert de verandering niet voor de slapende en luie mensen.

Samengevat:

1 – Het werken voor verandering is een verplichting (fard) en valt in de sfeer waarin de mens domineert.

2 – Het realiseren van de verandering op een bepaalde tijd of plaats valt in de sfeer waarin de mens gedomineerd wordt, daarom is het niet toegestaan om wanhopig te worden of passief te blijven als de beloofde overwinning op zich laat wachten.

3 – Dat de weg lang is betekend niet dat werkers voor verandering fout bezig zijn, maar het is zoals Allah (swt) heeft gezegd: { Voorwaar, Allah volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf bepaald.}

4 – Allah (swt) zal de verandering niet schenken aan de slapende en luie mensen, maar alleen aan de eerlijke, geloofwaardige werkers voor verandering. Allah (swt) is degene die succes geeft.

6 Rabi’oel Awal 1430 h

2 maart 2009 m

Bron: http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3229

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland