Hizb ut Tahrir Nederland

De vraag: We zeggen in het boek Takattul Al-Hizbi op pagina vier aan het einde van deze pagina: “Degenen die belast zijn met de islamitische bewegingen roepen op tot de Islam op een open (maftoeh) en algemene (‘aam) wijze…”

De vraag hier is:

1 – Wat is de betekenis van de Da’wah (oproep) tot de islam op een open en algemene wijze? Hoe is dit terug te vinden in voorbeelden?

2 – Wat zijn de bewijzen dat de oproep van de islamitische bewegingen een open en algemene wijze ontoelaatbaar is?

Het antwoord:

De Da’wah op een open wijze, dit betekent dat er geen kristallisatie (tabloer) of definiëring (moehadada) is, wat de intrede van wat niet van haar (Islam) is tot haar zou voorkomen. De wetgevelijke deuren staan open, daardoor komen vreemde ideeën binnen onder het mom dat het haar niet tegenspreekt, dat er voordeel in is, of een dergelijke excuus.

Hij bij wie Da’wah zonder gekristalliseerd (mabloer) idee (Fikrah), duidelijke (waadih) concepten en gedefinieerde (moehadada) doelstellingen, etc. is, hij zal niet beseffen dat democratie een kufr systeem is, nog zal hij beseffen dat socialisme niet van Islam is, nog zal hij de misdaad beseffen van het wetgeven door het parlement. Daarom zal hij niet beseffen wat toegestaan is om te nemen aan wetenschap en industrie van anderen, en wat niet toegestaan is om te nemen, zoals de Hadaarah (beschaving) en concepten over het leven, en hij zal bidden en vasten (zonder verder iets te beseffen, vert). Dit is omdat hij oproept tot Islam op een open manier. Dit is wat de Oemmah heeft geraakt op het laatste van de (Islamitische, vert) Staat, waar het duidelijk was dat de geleerden van de Moslims destijds geen onderscheid konden maken tussen wat toegestaan is om te nemen van het Westen aan wetenschappen, industrie en technologieën en wat niet toegestaan is te nemen aan beschaving en concepten over het leven.

Een duidelijk voorbeeld van hun bij dit onderscheiden is het dragen van het idee van harmonisatie tussen Islam en het Westen in cultuur en wetenschap, in Hadaarah en Madanijjah. Deze werden ook wel de geleerden van de heropleving, de geleerden van de reformatie, of de geleerden van de moderniteit genoemd. Van deze geleerden kwam de lancering van het begrip van een ongedefinieerde islam, zo werden de deuren van het begrip van Islam geopend van zijn slot, deed zijn intrede wat er niet van was, en werden de Sjari principes veranderd van dat zij criteria waren voor het begrip, preventie van het verlaten van de Sjari’a, totdat zij verwerden tot de sleutel die deze deur opende. Islam werd bij hun uitgelegd volgens wat zijn teksten ‘niet’ tegensprak, om overeen te stemmen met de actuele maatschappij en het overheersende idee.

Ze kwamen door het terzijde leggen daarvan met alomvattende principes waarvoor geen Shari’a ondersteuning (sanad) was, overeenkomstig deze visie waren de voorbeelden: “Het is niet afkeurenswaardig de wetten de veranderen met het veranderen van de tijd en plaats”, “Het gebruik (‘aada) is arbiter”, “Wat door de moslim als Husn (goed) wordt gezien, het is bij Allah Husn”, etc. Ze interpreteerden vele van de Shari’a teksten ervan wensend deze te verhinderen, zoals de uitspraak dat Jihaad enkel defensief is en dat een aantal vrouwen (trouwen) enkel kan bij (bepaalde) redenen.

Dit wat betert de Da’wah op een open wijze.

Wat betreft ‘algemeen’, dit is oproepen tot de algemene Islam zonder zijn oplossingen te definiëren, zo zeggen zij bijvoorbeeld: “Islam is de oplossing”, “Islam verwezenlijkt het succes in de twee werelden”, “Islam is het beste systeem” en dergelijke voorbeelden. Als hij gevraagd werd over de oplossingen van Islam ter ordening van het leven was hij stil. Als hij gevraagd werd over de Islamitische Staat die zijn systemen toepast zwijgt hij, en als hij werd gevraagd over hoe de huidige systemen veranderd moeten worden tot Islamitische systemen werd hij zenuwachtig, stottert hij en kijkt om zich heen, en dit is als hij niet weg gaat bij je, wegrennend als een speer, verzoekend om welwillendheid.

Wat betreft het bewijs dat de oproep van de islamitische bewegingen een open en algemene wijze ontoelaatbaar is. Deze zijn overdadig aanwezig in het boek van Allah (swt) en de Soenna van Zijn Boodschapper (saw), zoals de uitspraak van Allah (swt):

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ}

“De Deen bij Allah is de islam” (VBK Al-Imraan 3, vers 19)

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}

“Wie streeft naar een Deen, anders dan de Islam, het zal nooit van hem worden geaccepteerd ” ( VBK Al-Imraan 3, vers 85)

Zo vermelden de verzen ook de wetten voor economie en gelieerde zaken, huwelijk, het verbod van aanhankelijkheid aan de koeffaar, steniging van de overspelige en het afhakken van de hand van de dief. Daarnaast dat de systeem van Islam unieke systemen zijn, waarin niets vreemd ervan is vermengt.

{حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ}

“… totdat Hij het Khabieth (kwaad) van het Tajjib (goed) onderscheidt ” (VBK Al-Imraan 3, vers 179)

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}

“Dan hebben Wij u (o Mohammed) een duidelijke weg gewezen; volg die daarom, maar volg de begeerten der onwetenden niet.” (VBK Al-Jaathija 45, vers 18)

{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}

“Aan elke (natie), hebben we een Shir’a (wetten) en Minhaadj (methode) voorgeschreven” (VBK Al-Maida 5, vers 48)

En vele anderen uit het Boek van Allah (saw) en de Soenna van Zijn Boodschapper (saw).

20 Joemada al Oewlaa 1430 h

16 mei 2009 m

Bron: http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3230

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland