O Legers van Islam!

Houd het Bloedvergieten in Libië tegen en hef de Banner van Tawhied!

Gaddafi en zijn aanhangers vergieten nog steeds Moslimbloed in Libië van Zawiyah tot Misurata en van Ras Lanuf tot Bin Jawad, waar deze misdadiger en zijn vrienden niet geaarzeld hebben in het gebruiken van alle wapens die ze tot hun beschikking hebben.

Dit alles gebeurt, terwijl de contacten tussen de hoofdsteden van de kolonialisten in het Westen intensifiëren om tot een akkoord te komen over de onderlinge verdeling van de buit.

De kwestie heeft een dusdanig niveau bereikt dat Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, en zelfs India hun marinevloten, vliegdekschepen en AWACS vliegtuigen hebben gemobiliseerd naar de kust van Libië met het voorwendsel van humanitaire interventie evenals de overdracht van vluchtende personen aan Tunesië en andere argumenten welke niemand zal belazeren van het verduisterde feit van de oude koloniale hebzucht in het uitstrekken van hun handen naar de rijkdommen van het land en het tot slaaf maken van zijn mensen. Tegelijkertijd staat het Egyptische leger onbeweeglijk naast de zijlijn alsof Libië in het Europese of Amerikaanse continent is gevestigd.Hizb ut Tahrir, een politieke partij die de kwesties van de Moslims en hun belangen volgens de wetgeving van Islam behartigt, acht het van belang om het volgende te verklaren:

1.       Wij herinneren alle Moslims eraan dat zij één Oemma zijn, zij hebben één God, de Eene en Unieke, één Profeet, één Boek, één qiblah, hun vrede is één en hun oorlog is één.

2.        Wij herinneren de Moslims eraan dat zij hun broeders moeten helpen; verheugt in hun vreugde en hun pijn voelen wanneer zij worden getroffen, zoals in edele hadith:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

‘‘Het voorbeeld van de gelovigen in hun liefde voor elkaar, hun nabijheid en medeleven voor elkaar is als één lichaam; wanneer één lichaamsdeel aan pijn lijdt breekt de rest van het lichaam in slapeloosheid en koorts uit’’ (Moslim, Sahieh #2586). En van de Profeet (saw) waar hij zei:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ»

‘‘De gelovigen zijn als de één gebouw – elk ondersteunt de ander…’’(Boechari, Sahieh #6026).

3.       Wij herinneren hen er ook aan dat de les in deze, aan de Aqiedah is gebonden en niet aan de Sykes-Picot overeenkomst is gebonden en wat het vestigde. Dit is een volkomen ongeldig koloniaalverdrag en wordt verworpen en alle daarop resulterende voorwaarden die door kolonialisten worden opgelegd worden ook verworpen. Islam vereist dat de Sykes-Picot overeenkomst wordt verworpen en verdwijnt, evenals al zijn implicaties en termen.

4.       Dat onze Heer en Helper – Machtig en Verheven – hulp zal geven aan de onderdrukte waar hij in zijn Majestueuze Boek zegt: “En waarom strijdt gij niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken — mannen, vrouwen en kinderen – die zeggen: “Onze Heer, neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds.” (VBK soera an Nisa 4, vers 75).

Wij richten dit dringende verzoek aan de Moslim Oemma en haar legers:

Ten eerste: O leger van Egypte, Algerije, Tunesië, Marokko; O Moslim leger bevelhebbers, officieren en militairen! Kom onmiddellijk voor de hulp van uw broeders in Libië met een verpletterende militaire slag tegen de crimineel Gaddafi en zijn gevolg van huurlingen en aan de bloedbaden welke zij leiden.

Ten tweede: O legers van het Moslim leiderschap, officieren en militairen! Weiger en verbiedt de buitenlandse interventie in de zaken van Moslims in Libië, Egypte, Tunesië en elders. Bent u niet het leger om deze natie, zijn geloof, bloed en grond te verdedigen?!

Neem deze verantwoordelijkheid en sta als mannen en maak geschiedenis voor u zelf met uw actie.

Ten derde: Wij sporen u aan, O zonen van de Oemma om de legers te steunen om de interventie van deze ongeloofwaardige en hongerige buitenlandse machten te verhinderen. Wij willen niet de herhaling van de tragedie van Irak, Afghanistan, Palestina, Tsjetsjenië, Kashmir en andere landen.

Ten vierde: Wij doen een krachtig beroep op de Islamitische Oemma om dringend vooruit te komen en de mensen in Libië en Tunesië te steunen om de moeilijke beproeving te overwinnen waarin zij leven tijdens deze doorslaggevende dagen. Wij doen ook beroep op elk initiatief om hen te voorzien van hun behoeften, medicijnen, kleding etc. net zoals wij de inwoners van Tunesië, Egypte en Algerije oproepen, om hun broeders in Libië te komen steunen, op alle mogelijke manieren en om de mensen te helpen die door de hel-gebonden Gaddafi zijn verplaatst en zich inzetten om voor hen een fatsoenlijk levensonderhoud en de noodzakelijke gezondheidszorg te verzorgen, en hen te voorzien van alles wat zij nodig hebben als steun.

En wij besluiten met de open uitnodiging aan alle Moslims om met ons te werken om het woord van Allah hoog te verheffen door de belofte van trouw aan de Khalifah, die met de wetten van Allah zal regeren en de handen van de hongerige kolonialisten in ons land en in onze zaken zal afhakken. De enige manier om de Oemma te bevrijden van het Westen en degene die achter haar leugens volgen ligt in de totstandbrenging van de Khilafah waarover wij door de Edele Profeet werden geïnformeerde (Moge Allah hem en zijn familie zegenen) toen hij zei:

الإمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به

‘‘Voorzeker de Imam is een schild waarachter u vecht en zich beschermd’’.

Osman Bakhash

Directeur van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

______________________________________________________________________________________________

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland