Het Coronavirus: Een wake-up call voor de collectieve verplichting van de Moslims

Ongetwijfeld is de uitbraak van het nieuwe virus genaamd COVID-19 niemand ontgaan en iedereen heeft er inmiddels ingrijpend mee te maken in zijn dagelijks leven. Het virus dat aanvankelijk in China is opgedoken en later razendsnel de wereld is verspreid, houdt de Westerse machten en de rest van de wereld in haar houdgreep.

Economieƫn zijn volledig tot stilstand gekomen vanwege totale lockdowns van China tot aan Frankrijk. Militaire oefeningen binnen en buiten de EU zijn opgeheven zoals de grote militaire oefeningen tussen Nederland en Belgiƫ en Nederland en Duitsland. Zelfs de Verenigde Staten is nu gedwongen om in New York een deel van het Amerikaanse leger in te zetten om het virus te bestrijden.

De Moslims hebben naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus op verschillende wijze gereageerd. De meeste reacties van de Moslims legde de focus op allerlei praktische zaken zoals het al dan niet openhouden van de MoskeeĆ«n om de ouderen en mensen met aandoeningen te beschermen. Dit is een complexe situatie waarbij het antwoord hierop voornamelijk berust op hoe men naar de realiteit kijkt. Dat wil zeggen, wat voor risico wordt dit virus geacht te hebben op de gezondheid van de mens en omgeving. Hierbij wordt ten eerste gekeken naar het risico dat de huidige situatie met zich meebrengt en hoe reĆ«el de verspreiding van het virus is.Dit is een vraagstuk dat kennis vereist van de ernst van een ziekte/plaag en de manier hoe de geleerden naar de Sjarā€™i teksten op basis van de blik op de realiteit ernaar kijken.

Sommigen hebben sinds de uitbraak enkel vanuit een individuele blik en visie gekeken naar de huidige ontwikkelingen. Inderdaad, we moeten Tauba verrichten, Duaa verrichten en we moeten onze hygiene goed op orde hebben maar we moeten zeker niet vergeten wie de Schepper is van de Aarde en de Hemelen en de Schepper heeft gewild dat dit virus nu zich razendsnel verspreid over de hele wereld, ongeacht of men Moslim is of niet.

Amerika alleen al wordt van geschat dat het Corona-virus een gigantische impact zal hebben. Mede omdat ten eerste het continent bestaat uit meer dan 300 miljoen inwoners waarvan ongeveer 25 miljoen Amerikanen geen verzekering heeft en dat aantal zal alleen maar groeien omdat veel bedrijven nu komen te sluiten, zullen ook veel werknemers zonder verzekering komen te staan. Dat zal leiden tot het feit dat er nog veel meer mensen geen toegang tot de zorg kunnen krijgen.

Los van het feit hoe dit virus is ontstaan, het is Allah (swt) die hier boven alles staat en zonder Zijn Wil en Zijn Leiding weten wij geen raad en geen idee welke kant we op moeten varen.

Overgeleverd door Al Boekhaari en Moeslim op autoriteit van Osama bin Zayd dat hij (saw) heeft gezegd:

“De plaag is een bestraffing die werd gestuurd naar Bani Israel, of naar degenen die voor jullie kwamen. Als jullie vernemen dat er een plaag is, vermijd dat land en als de plaag uitbreekt in je verblijfplaats, vlucht er dan niet van weg.”

De realiteit is dat er al 99 Hidjri jarenĀ niet volgens de wetten van Allah (swt) geregeerd op aarde. Keer op keer heeft Allah (swt) en de Profeet (saw) ons vermaand over het belang van het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte. De vorige naties zijn met hetzelfde geconfronteerd wegens nalatigheid in het goede gebieden en het slechte verbieden. Maar onder hen zijn er degenen die wel prijzenswaardig zijn.

Allah (swt) zegt:

ā€œZij zijn niet allen gelijk; een deel van de mensen van het Boek is rechtvaardig, zij reciteren de Verzen van Allah in de uren van de nacht en knielen neer in gebed. Zij geloven in Allah en de Laatste Dag, zij roepen op tot het goede en verbieden het verwerpelijke en zij haasten zich om de goede werken te verrichten; en zij zijn onder de rechtvaardigen.ā€(Soerat Ali Imraan 113-114)

Het is dus van uiterst belang dat wij ons diep beseffen dat dit virus niet enkel een individuele reminder voor ons als Moslims is maar ook een reminder voor onze collectieve nalatigheid om het goede te gebieden en het slechte te verbieden. Had iemand dit niet kunnen zien aankomen? Alle afschuwelijkheden die begaan zijn tegen de Moslims in Myanmar, Afrika, Ash Shaam, de Oeigoeren en elders voor decennialang, zou dat echt onopgemerkt blijven? De onderdrukking van de MoslimleidersĀ  zou dat onopgemerkt blijven? Zeer zeker, Allah is de Alziende, Alhorende.

Kortom, de collectieve en ideologische blik op de huidige uitbraak is noodzakelijk om mee te geven aan de Moslims zodat wij weer collectief onze verplichting oppakken en de eervolle status bij Allah (swt) kunnen krijgen, het werk dat de Profeten hebben verricht en het werk dat ons zal redden van de Toorn van Allah (swt). Het oproepen tot het goede en het verbieden van het slechte is een verplichting van de Dien van Allah (swt) en noodzakelijk om de corruptie op aarde te tegen te gaan. Bovendien Allah (swt) heeft de Oemma van Moehammad (saw) juist om die eigenschap geprezen:

ā€œJullie (moslims) zijn het beste volk wat ooit onder de mensheid verscheen, jullie bevelen het goede aan en verbieden het verwerpelijke en jullie geloven in Allahā€ (Zie VBK: Soerat Ali ā€˜Imraan vers 110)

En de de Profeet (saw) heeft ook gezegd :

“Als Allah van een volk houdt, dan test hij dat volk. Degene die sabr heeft zal hem sabrĀ geschonken worden en degene die wanhoopt, zal hem wanhoop geschonken worden door Allah.”

E-mail:[email protected]

Tel: 0031 (0) 611 860 521

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland
Hizb ut Tahrir Nederland:www.hizb-ut-tahrir.nl Media Bureau Hizb Tahrir: www.hizb-ut-tahrir.info
Deel op social media

De officiƫle meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiƫle woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiƫle websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiƫren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland