Hizb ut Tahrir Nederland


Verslag seminar ‘Het klimaat en Islam: een visie op verandering

Op zondag 1 maart 2020 heeft Hizb ut Tahrir Nederland een seminar gehouden waarbij het thema klimaatverandering en de visie van Islam hierop centraal stond. Alhamdoelilah de seminar was een geslaagd event.

De seminar werd geopend door een Koranrecitatie van Kamal Aboe Zaid en werd opgevolgd door de eerste spreker Abdoel Malik. Abdoel Malik ging in op het klimaatproblematiek waarbij hij de ten eerste de huidige realiteit van de klimaatverandering aankaartte. De oorzaken van de klimaatverandering werden door Abdoel Malik belicht waaronder de opkomst van de Industriele Revolutie in het Westen en de vervuiling die daarmee gepaard ging. Verder gaf Abdoel Malik als oorzaak van klimaatverandering aan dat de huidige Westerse consumptiemaatschappij een belangrijke bijdrage levert aan het negatief effect van klimaatverandering. Immers, zorgt de vraag naar consumptie voor een hogere productie en dat leidt weer tot meer schade aan het milieu. Tevens vertelde Abdoel Malik dat de quota van CO uitstoot door bedrijven en de meeste landen gebruikt wordt om te verhandelen op de markt zoals dat ook gebeurt met aandelen. Dit mechanisme is volgens Abdoel Malik een kenmerk van een dieper achterliggend probleem namelijk de mentaliteit en de denkwijze achter het klimaatprobleem. Het probleem wordt enkel vanuit de symptomen bekeken en zelfs daarin wordt de rol van de hebzucht naar economische groei niet in ogenschouw genomen.

De tweede spreker Okay Pala mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland gaf de tweede lezing. Okay Pala ging in op de achterliggende oorzaak van het klimaatprobleem namelijk de Kapitalistische ideologie. Voor het Kapitalisme is enkel materieel profijt en winst de drijvende motor en dus is het niet verwonderlijk dat het milieu daarbij moet ontgelden. Okay Pala heeft verder gesproken over de rol van de Moslim hierin en het belang van de Islamitische bewustzijn omdat de Moslims de taak hebben gekregen van Allah (swt) om de Boodschap van Islam over te dragen naar de gehele mensheid. Het klimaatproblematiek zal dus vanuit de Islamitische visie opgelost kunnen worden al hoewel dat uiteraard niet binnen enkele jaren zal gebeuren. Okay Pala legde uit dat vanuit de Islamitische visie winst en economische groei niet de maatstaven zijn maar enkel de tevredenheid van Allah (swt). En Allah (swt) heeft inderdaad de wereld als instrument gegeven om bedrijvigheid te voeren maar wel met inachtneming van de schade. Zo stelde Okay Pala dat Islam verschillende principes kent zoals ‘breng geen schade toe aan jezelf nog aan anderen’ en ‘het verontreinigen van drinkwater voor de mensen moet zoveel mogelijk vermeden worden’. Kortom, de Islamitische ideologie is de enige ideologie die de welzijn van de mens als hoogste prioriteit zal stellen en diens leefomgeving daarom ook optimaal zal beschermen.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland