Hizb ut Tahrir Nederland

Aanslag op een moskee in Quebec: blijf standvastig in tijden van angst

Op zondag 29 januari heeft er een massale schietpartij plaatsgevonden in het Islamitisch Cultureel Centrum van Quebec. Deze schietpartij (aanslag) heeft geleid tot de dood van 6 moslims. Daarnaast raakten vijf anderen zwaargewond en twaalf personen hadden lichte verwondingen. Momenteel hangt Alexandre Bissonnette, uit Quebec City een aanklacht van 6 moorden met voorbedachten rade en 5 pogingen tot doodslag boven het hoofd. Volgens nieuwsberichten viel hij vluchtelingen openlijk aan en heeft hij zijn steun uitgesproken voor Le Pen en Trump.

Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raadji’oen. Wij betuigen onze innige deelneming en condoleren de families van de zes broeders die in koelen bloede zijn gedood tijdens de aanslag. Moge Allah (swt) degenen die een dierbare hebben verloren tijdens deze aanslag, geduld schenken en moge Allah hen belonen voor het geduldig omgaan met het verlies.  Daarnaast vragen we Allah (swt) om de overledenen als martelaren te laten opwekken op de Dag des Oordeels-het enige waar ze zich schuldig aan hebben gemaakt is het zoeken van de nabijheid van hun Heer, door het gebed bij te wonen in de moskee. Tot slot vragen wij Allah (swt) die de macht heeft over alle dingen, om de gewonden adjr te geven, te vergeven en volledig te genezen. Amien.

In deze periode van angst, willen we van de gelegenheid gebruik maken om onszelf en de oemma te herinneren aan het feit dat enkel Allah (swt) veiligheid en bescherming kan bieden. Allah (swt) zegt:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

”Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken ook al zijn jullie in hooggebouwde burchten.’’ (VBK, soera al-Nisaa, vers 78)

Dientengevolge dienen we vrees voor onze veiligheid of de veiligheid van degenen die we liefhebben, niet de reden te laten zijn voor het vergeten dat de dood ons enkel bereikt wanneer onze Adjal is aangebroken. We dienen enkel op Allah (swt) te vertrouwen, gezien Hij (swt) Degene is die het leven schenkt en het leven neemt. En tot Hem zullen wij terugkeren.

Wanneer we stilstaan bij de handelingen van de schutter, zijn we terecht verontwaardigd. Echter dienen we ons tegelijkertijd af te vragen waarom deze man zo haatdragend was. Waarom heeft hij een hekel aan moslims en Islam?

Hoewel sommigen hebben geprobeerd om de ‘extreme politieke gedachtegang’ van deze man te linken aan het bezoek van Le Pen, in maart vorig jaar, wijst de realiteit uit dat de politieke klasse in Quebec al lange tijd bijdraagt aan de opkomst van anti-islamitische sentimenten in Quebec. In maart 2010 waren moslims het doelwit van Bill-94, die moslimvrouwen verplichtte om hun Niqab (gezichtsbedekkende sluier) af te doen.

Jean Charest, de liberale premier van de provincie van Quebec destijds, zei: ‘’Twee woorden: onbedekt gezicht’’. In 2013 trachtte deParti-Quebecoisde hidjaab te verbieden, aan de hand van de ‘Charter of Values’. Hoewel dit verbod in theorie alle religies omvat, is het grotendeels gericht op moslimvrouwen. Destijds was er een toename van de hoeveelheid van openlijke vijandigheid van de intolerante elementen in de samenleving, jegens Islam. Ofschoon de recente aanslag schokkend is, is het niet verwonderlijk, gezien het haatklimaat dat wordt veroorzaakt en gevoed door politiek opportunisme.

Politici in Canada, Europa en de VS proberen in toenemende mate steun te verkrijgen van racistische en- xenofobische elementen in de samenleving. We zagen dit terug bij de federale Canadese ‘Conservative Party’ die een aanval opende op de Niqab en op de ganse moslimgemeenschap. We zien dit opnieuw met de opkomst van Trump, die heeft beloofd een inreisverbod in te voeren en dit ook heeft geïmplementeerd, door te starten met mensen uit specifieke moslimlanden. Zaterdag nog, een dag voor de aanslag op de moskee in Quebec, werd een moskee Victoria (Texas) in de fik gestoken. In Europa hebben we gezien dat er wordt opgeroepen tot een hidjaabverbod, een niqabverbod en zelfs een verbod op de Koran!

Waarom gebeurt dit?

Naarmate de kapitalistische economie opzichtig faalt, kan de politieke klasse in westerse kapitalistische staten ervoor kiezen om positieve veranderingen door te voeren en het leed van de mensen te verlichten, of als alternatief kan zij ervoor kiezen om goedkope politiek te bedrijven, door de moslims en andere minderheden als zondebok aan te wijzen voor de problemen die veroorzaakt worden door een falend systeem. Helaas lijkt het erop dat de politieke klasse in de kapitalistische landen heeft gekozen voor het laatste. De angst en- haatpolitiek biedt hen ook de mogelijkheid om de moslimwereld binnen te vallen en te interveniëren in de aangelegenheden van de moslims, om zodoende hun economische en- politieke belangen na te jagen. De vernietiging van totale gebieden en landen als Irak, is het resultaat van dergelijke beleidsvoering.

Moslims waar dan ook, mogen niet bezwijken onder de druk om compromissen te sluiten in onze Dien. In plaats daarvan moeten we sterk en standvastig blijven, en vertrouwen op Allah (swt) in een dergelijk klimaat van haat en geweld. Daarnaast dienen we door te gaan met het oproepen naar de werkelijke oplossing voor de mensheid; de barmhartigheid en leiding die te vinden is in de systemen die Allah (swt) heeft geopenbaard in de bronteksten van de Koran en Soenna. Moge Allah (swt) ons kracht geven, ons en onze gezinnen beschermen en ons standvastig maken op Zijn Dien.

Hizb ut Tahrir Canada

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland