Hizb ut Tahrir Nederland

Gelanceerd door de Vrouwenafdeling van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Op 16 februari 2017 heeft de vrouwenafdeling van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir een belangrijke wereldwijde campagne gelanceerd, met als titel “Het Kalifaat & Onderwijs: Heropleving van een Gouden Tijdperk”. Deze zal worden afgesloten met een gedenkwaardige conferentie op 11 maart in de Indonesische hoofdstad Jakarta, die zal worden bijgewoond door sprekers uit de gehele wereld.

Vandaag de dag lijdt de Moslimwereld aan een ’onderwijscrisis’ van aanzienlijke aard, vanwege ondermaatse beschikbaarstelling van kwalitatief goede scholen, instellingen, universiteiten en andere onderwijsfaciliteiten. De regio wordt geplaagd door hoge ongeletterdheid; gebrekkige scholing en salarissen van leraren; ineffectieve onderwijsmethoden; gebrekkige toegang tot alomvattend onderwijs omtrent Islam, het onderdrukken van geleerdheid in de Dien en ontoereikende kansen voor onderzoek en specialisatie.

Daarnaast hebben ouders en leerlingen te maken met een enorme financiële last voor toegang tot een goed niveau van het onderwijs. Dit alles heeft de onderwijsaspiraties van de toekomstige generatie van deze Oemma verpletterd, dit leidde tot een ernstige braindrain (het wegtrekken van de intellectuele bovenlaag van de bevolking) naar het Westen, en droeg bij aan de stagnatie van vooruitgang en ontwikkeling in de Moslimwereld. Deze ‘onderwijscrisis’ is veroorzaakt door de oplegging van op kolonialisme gebaseerde onderwijssystemen in de Moslimlanden, in de afgelopen 9 decennia sinds de vernietiging van het Kalifaat. Deze systemen zijn nooit bedoeld om de onderwijsambities van de Oemma te vervullen of om de academische standaard in de samenleving te verheffen, of vooruitgang en ontwikkeling in de Moslimlanden te boeken. Eerder waren ze gewoon een middel in dienst van de kolonialisten voor het inprenten, verspreiden en het behouden van de seculiere liberale cultuur bij de toekomstige generaties van de moslims en tegelijkertijd ook het beperken en seculariseren van de islam. Het doel was om de hoofden van jonge moslims te koloniseren en hen tot slaaf te maken van de westerse cultuur en het systeem voor de verdere koloniale doelstellingen in de regio.

Opeenvolgende generaties van, door het Westen gesteunde, seculiere leiders in de islamitische wereld bleef dit regressieve onderwijssysteem implementeren en verdere seculiere hervormingen doorvoeren, onder het valse voorwendsel van educatieve ontwikkeling. De leerplannen waren verstoken van enige onafhankelijke visie die oprecht zou dienen voor de educatieve behoeften van het volk en bij te dragen aan de vooruitgang in hun land. Deze agenda, om het onderwijsstelsel van de moslimwereld te seculariseren is de afgelopen jaren in kracht toegenomen. En naast dit alles, tientallen jaren van slechte organisatie en onderinvesteringen in het onderwijs, wat te wijten is aan gebrekkige kapitalistische systemen en beleid, alsmede visieloze regimes die niet het belang aan educatie geven die het verdient, en deze ‘onderwijscrisis’ heeft doen ontstaan.

Onze landen speelden onder de heerschappij van het Kalifaat een belangrijke rol binnen de verwerving en de verspreiding van kennis, zoals voorgeschreven door de islam en was ooit het centrum van educatie voor de gehele wereld. De academische uitmuntendheid van haar onderwijsinstellingen trok de beste wetenschappers en denkers van over de hele wereld aan en voorzag duizenden studenten van het beste onderwijs. Het genereerde een overvloed aan geleerden en wetenschappers en was een tijdperk van grote innovaties en ontdekkingen. Het creëerde een glorieuze beschaving die de supermacht van de wereld werd. Het is onze plicht om hard te werken om de Khilafah, van islam, te laten heropleven. De Khilafah van waarheid en gerechtigheid te herstellen, om de moslimlanden weer de educatieve fakkel te laten zijn. Niet alleen voor de islamitische landen, maar ook voor de omringende landen. Deze campagne en conferentie zullen daarom proberen om Moslims wereldwijd op te roepen om dit gouden tijdperk van onderwijs en vooruitgang te doen herleven, door middel van de hervestiging van de Khilafah op basis van de methode van het profeetschap. Het zal een visie van het onderwijsbeleid van de Khilafah presenteren en hoe het in de praktijk een uitmuntend onderwijssysteem zal bouwen dat moslimjongeren met voorbeeldige islamitische persoonlijkheden zal genereren; zal voldoen aan de educatieve ambities van zowel mannen als vrouwen; een gouden generatie van de wetenschap zal doen herleven; en een prachtige beschaving die de wereld zal leiden in innovatie en cutting-edge wetenschappelijke-  en industriële vooruitgang. De campagne en de conferentie zullen ook de huidige intense agenda blootleggen van het verder seculariseren van het onderwijs in de islamitische wereld en de oorzaken van de crisis binnen het onderwijs in de regio, alsmede een leidraad inzake  islamitisch onderwijs van islamitische kinderen in de afwezigheid van de Khilafah.

Link naar de campagnevideo:https://youtu.be/IOz4G979Mgw.#sthash.ZWii8Ffo.dpuf. De campagne is te volgen viahttps://goo.gl/g9Wt2B#sthash.ZWii8Ffo.dpufenwww.facebook.com/WomenandShariah.

Dr. Nazreen Nawaz

Hoofd van de vrouwenafdeling van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland