Hizb ut Tahrir Nederland

Een 21-jarige Moslima uit Frankrijk die vier maanden zwanger was, werd vorige week in Parijs brutaal aangevallen door twee mannen. Ze werd daarbij geschoffeerd omwille van haar islamitische identiteit en er werd haar toegeroepen dat de hoofddoek niet thuishoort in Frankrijk. De belagers trokken haar hoofddoek van haar af. Vervolgens knipten zij een stuk van haar haren af en scheurden haar kleren van haar lijf. Toen zij daarop schreeuwde dat ze zwanger was, begon één van de twee mannen tegen haar buik aan te schoppen. Met diverse verwondingen werd ze vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling, echter uiteindelijk kreeg ze aldaar alsnog een miskraam en verloor ze haar baby.

Ruim een week geleden heeft deze brute moord van een ongeboren kindje en zware mishandeling van een onschuldige jonge vrouw plaatsgevonden. Een dergelijke misdaad is niet enkel gemunt op een individu, maar eerder op een religie en een deel van de Franse samenleving, hetgeen zovelen van dichtbij heeft geraakt zou toch op zijn minste aandacht moeten krijgen in de media. De werkelijkheid duidt er echter op dat de mensen hier amper van op de hoogte zijn. Nergens werd hier aandacht aan geschonken. Politici en media, zowel in Frankrijk als in de rest van Europa, sloten hun ogen en stopten dit in de doofpot, wat in de lijn der verwachting lag. Hoe kunnen zij zich hier enigszins om bekommeren? Het zijn juist de beleidsmakers met hun grote aanhang die sinds lange tijd een ideologische oorlog voeren tegen Islam en de Moslims in het Westen. Dit middels onder meer door haar repressieve assimilatiepolitiek. Het zijn dus de diverse westerse overheden en mediaorganen die deze islamofobe sentimenten hebben opgewekt en deze haat ten aanzien van Moslims hebben aanwakkert. In die mate zelfs dat het meermaals heeft geleid tot tragische escalaties zoals in Frankrijk vorige week.

Het feit dat de desbetreffende daders verwerpelijke opmerkingen maakten over de hoofddoek en zich daaraan stoorden, is het resultaat van de Franse overheid en haar beleid. Hoe vaak heeft men het in Frankrijk namelijk niet gehad over de hoofddoek? Bij tijd en wijle leek de zichtbaarheid ervan in de publieke sfeer een zaak van nationaal belang. De obsessie die heerst bij het politieke establishment om moslimvrouwen te dwingen tot het verlaten van de islamitische klederdracht is hierdoor zonder enige twijfel doorgesijpeld binnen diverse segmenten van de samenleving. En zo wordt de islamitische identiteit met haar unieke kijk op het leven in haar geheel niet getolereerd als gedachtegoed en levenswijze. De ondersteunende rol van de media in het verdedigen van dit anti-islamitische discours heeft een minstens even grote impact op de samenleving. De valse berichtgevingen over Moslims en het structureel demoniseren van Islam kan niets anders dan de publieke opinie manipuleren en haar doen kanten tegen Islam en de Moslims, met alle gevolgen van dien.

Hoewel het voor zich spreekt dat de gruwelijke daad van de twee laffe mannen, moge Allah (swt) hen hard bestraffen, hun volledige verantwoordelijkheid is, kan tevens niet ontkend worden dat de Franse overheid dit voor een groot deel in de hand heeft gewerkt. Is dit de waarde die het seculiere Westen geeft aan hun minderheden? Is dit de democratie die men met alle geweld probeert op te leggen in Mali en andere moslimlanden?

Nee, het liberaal democratische gedachtegoed is niet in staat de mensheid te leiden en is uiterst repressief als het gaat om andersdenkenden. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de moslimgemeenschap in het Westen om zich hiertegen te ageren.  Er moet begrepen worden dat de westerse staten samenspannen in het uitvoeren van een eenduidig anti-islamitisch beleid waarvan Moslims steeds vaker het slachtoffer worden. De moslimgemeenschap in diverse westerse landen zouden moeten opstaan om dit voorval en het onderdrukkende anti-islambeleid te confronteren en Islam als een alternatief te presenteren, door hen te laten zien hoe Islam de minderheden en andersdenkenden met rechtvaardigheid behandeld.

Om in de toekomst zulke pijnlijke gebeurtenissen te voorkomen en ter bescherming van alle moslimvrouwen en niet-moslimvrouwen, roept Hizb ut Tahrir de Moslims op om samen te werken en te streven naar de enige mogelijke bevrijding van de wereldwijde islamitische gemeenschap: het vestigen van de Islamitische Khilafah Staat. Alleen dan zullen de Moslims een schild hebben waarachter ze zich kunnen beschermen.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland