Waarom zwegen de voorvechters van mensenrechten toen mensenrechten geschonden werden en waarom zwijgen ze nu niet?

Eerder hebben wij verklaard dat op 25 maart 2015, gedurende een documentencontrole Umar Faruk,  welke Amerikaans staatsburger is, aangehouden is door de politie van Osh. De politie heeft bij Umar Faruk kopieën van documenten aangetroffen van strafrechtelijke casussen tegen leden van Hizb ut Tahrir en vonden DVD’s met islamitische video’s welke door de overheid als extremistisch en terroristisch materiaal beschouwd werd.

De politie concludeerde dat Umar Faruk zonder officiële toestemming informatie verzamelde betreffende de religieuze situatie van regio Osh. Gedurende de controle heeft Umar Faruk aangegeven dat hij deze kopieën van strafrechtelijke casussen had verkregen van advocaat Valerian Vakhitov die voor de mensenrechtenorganisatie Bir Duino – Kirgizië (One World) werkt. Tevens hebben de agenten bij de verblijfplaats van Umar Faruk een business card aangetroffen van Khusanbay Saliev die manager is van deze organisatie. De burgerlijke rechtbank van Osh heeft toestemming gegeven voor het doorzoeken van de huizen en werkplaatsen van Valerian Vakhitov en Khusanbay Saliev. Het resultaat hiervan was dat de agenten brochures, pamfletten, dvd’s en flash cards met religieuze inhoud in beslag hebben genomen.

In een officieel persbericht verklaart One World dat gedurende de doorzoekingen de geheime politie de volgende gegevens van strafrechtelijke casussen in beslag heeft genomen:

– Advocaat Azimjan Askarov (die onterecht levenslang heeft gekregen voor zogenaamde deelname aan een etnisch conflict in 2010),

– Imam Kamalov Rashod (in hechtenis omdat hij als extremist wordt gezien),

– Bourulaay bint Rakhmongan (in hechtenis samen met haar kind van drie maanden),

– Djumabaev Dilyarjon (welke geslagen is door agenten van de geheime politie),

– Familie van zakenman Baibabaev (de agenten van de geheime politie hebben twintig duizend dollar van hen afgenomen),

– Abidjanov Hakimjan en zijn bejaarde vader (geslagen door de agenten van de geheime politie).

Naar aanleiding van het besluit van de burgerlijke rechtbank van Osh werd Amerikaans staatsburger Umar Faruk op 28 maart 2015 vanuit Kirgizië gedeporteerd. Op 31 maart 2015, is er een persconferentie gehouden bij AKIPress mensenrechtenorganisatie One World Movement vanwege het illegale handelen van de geheime politie van Osh, waaraan de volgende personen hebben deelgenomen:

– Tolekan Ismailova – voorzitter van mensenrechtenorganisatie One World Movement,

– Valerian Vakhitov – advocaat van het One World Osh kantoor,

– Khusanbai Saliev – advocaat, coördinator van het One World Osh kantoor,

– Edward Lee – associate professor van het Bar comité van de Bar de Republiek van Kirgizië, en

– Nurbek Toktakunov – directeur van de Public Association Partner Group Precedent.

De One World Movement voorzitter Movement Tolekan Ismailova was bezorgd over de druk van de geheime politie op de burgers en zei: “Tot de dag van vandaag is er geen legitieme structuur in Kirgizië welke competente besluiten zou kunnen nemen over extremistische materialen. En vandaag zien we dat de geheime politie honderden mensen in gevangenissen plaatst tegen de wet in. Vaak zijn deze mensen arm en religieus. En waarom beschouwt de geheime politie sommige boeken en brochures als zijnde extremistisch en liegt ze tegen de samenleving dat ze extremisme ‘bestrijdt’?

Mensenrechtenactivisten zijn van mening dat de acties van de overheid tegen de wet zijn. De staat loog dat twee burgers van Kirgizië (Djusupov A. and Ismailov S.) hadden ontdekt dat Amerikaans staatsburger Umar Faruk gezocht werd in Rusland en ze de geheime politie van Osh informeerden over dat Omar Faruk illegale activiteiten in Osh zou uitvoeren. Op basis van deze discutabele informatie heeft de burgerlijke rechtbank van Osh toestemming gegeven voor het doorzoeken van de kantoren en huizen van de advocaten.

Dit is niet de eerste keer dat de burgerlijke rechtbank van Osh huiszoekingen toestond op basis van louter aannames. Het was deze rechtbank die het doorzoeken van het huis van Sjeich Rashod Kori Kamalov, welke bekend is in heel Centraal Azië, met 34 anderen op dezelfde dag, heeft toegestaan. Verder heeft deze rechtbank toestemming gegeven voor een huiszoekingsbevel van Roshod Kori Kamalov op basis van niet geverifieerde informatie; namelijk dat een willekeurig 25 jarig persoon een cd heeft afgegeven aan een man in een taxi in Karasu en iemand anders informeerde de geheime politie hierover.

Waarschijnlijk is het Ministerie van Justitie op het verkeerde pad. Of heeft de geheime politie de volledige controle over het Ministerie van Justitie? Misschien beheert de overheid dit proces en beperkt het zich om te opereren in alle staatsstructuren in één richting zoals George Orwell? Of bezitten de geheime politie samen met het Ministerie van Justitie genoeg macht zodat de overheid geen controle over ze heeft? In heel Kirgizië worden illegale huiszoekingen en arrestaties verricht jegens honderden mensen zoals hierboven genoemd. Vaak kennen de gewone mensen hun rechten niet waar enkel advocaten goed van op de hoogte zijn. Mensenrechtenorganisaties dienen de gewone Moslims net zo te beschermen als ze dit bij hun eigen advocaten doen.

Krachten die ondervonden dat de acties van de staat tegen de advocaten strijdig zijn met de wet, weten heel precies dat de staat al sinds jaren harde acties onderneemt tegen de leden van Hizb ut Tahrir. Echter, geen van de mensenrechten organisaties organiseert persconferenties voor de bescherming van de leden van Hizb ut Tahrir of andere moslims. En nu wanneer, met de wil van Allah, deze mensenrechtenorganisaties in een vergelijkbare situatie zitten beschouwen ze deze situatie als zijnde ‘tegen de mensenrechten’.

De politieke zijde van deze kwestie

De geheime politiek van Kirgizië heeft zware acties uitgevoerd jegens Amerika. Atambaev heeft de instructies van Poetin opgevolgd gedurende een bezoek aan de Europese lidstaten. Hij betrok sommigen van deze lidstaten bij projecten in Kirgizië. Een van de projecten was in het leven geroepen tegen de politieke hegemonie van Amerika. Omdat deze Amerikaanse hegemonie een zeer negatieve invloed heeft op Rusland en de EU. Volgens dit project is Kirgizië een toevluchtsoord voor Europees goederentransport naar Rusland om op deze manier Russische sancties tegen Rusland te omzeilen. Echter begon Amerika  zich te verzetten tegen dit project en de zwaarste impact is direct voor Kirgizië. In een dergelijke situatie zal Rusland niet in staat zijn Kirgizië te helpen. Dit is waarom Rusland de geheime politie in Kirgizië is begonnen te gebruiken bij incidenten met bijvoorbeeld advocaten van mensenrechtenorganisatie One World Movement. Dit betekent dat Rusland zich direct mengt in de interne betrekkingen van Kirgizië.

Op haar beurt heeft Amerika druk gezet op Kirgizië. Amerika tracht de geheime politie op te zetten tegen Islam en Moslims door het ‘islamitische terroristen’ project om ervoor te zorgen dat ze Hizb ut Tahrir zullen haten. Dit is duidelijk geworden uit de berichten van de Kirgizische Radio Azattyk die gefinancierd wordt door Amerika en het doodzwijgen van de mensenrechtenorganisaties. Ondertussen weten de agenten van Amerika en andere imperialistische staten zeer goed dat Hizb ut Tahrir geen gebruik maakt van militair activisme.

Radio Azattyk heeft kunstmatige paniek gezaaid over een islamitische dreiging dat officiële Kirgizische mediakanalen motiveerde zich te richten op Islam en moslims. De organisaties die niet onder de overheid vallen hebben moslims niet beschermd. Pas na een persconferentie in Bishkek werd het duidelijk dat er vele mensenrechtenschendingen zijn begaan.

Dit betekent dat Amerika, door de Kirgizische overheid op te zetten tegen de Moslims, zat te wachten op een reactie van de Moslims. Amerika verlangde dat er islamitische protesten zouden worden gehouden en overtredingen. Amerika heeft handelingen uitgevoerd om leiders van de Moslims zoals Sjeich Rashod Kori Kamalov, Sjeich Muhammad Sadyk Muhammad Yusuf en leden van Hizb ut Tahrir welke de potentie hebben de realisatie van de kwade Amerikaanse plannen te ondermijnen, te isoleren of te liquideren. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat Amerika degene is die deze handelingen uitvoert tegen Islam en Moslims.

Directeur van het Media Bureau in Kirgistan

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland