Hizb ut Tahrir Nederland

Vrouwenbesnijdenis; dezoveelstepoging om moslims te criminaliseren

Het Openbaar Ministerie vervolgt een moslimprediker “voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen”, omdat hij in een van zijn online-lessen bij de As-Soennah moskee in Den Haag aangaf dat vrouwenbesnijdenis aanbevolen is volgens Islam.

Als gevolg hangt hem een werkstraf van 120 uur of een gevangenisstraf van 60 dagen en een voorwaardelijke celstraf van een maand boven het hoofd. Zijn ambities als imam of islamdocent kan hij eveneens vaarwel zeggen omdat hij dermate is gedemoniseerd dat hij nergens meer aan de bak komt.

Terwijl hij enkel islamitische jurisprudentiële werken voordroeg die eeuwenlang worden gedoceerd. Zoals zijn advocaat het samenvatte: “Het zal je maar gebeuren. Zo lees je voor uit een boek en zo zit je in het verdachtenbankje”.

Vrouwenbesnijdenis is verboden in Nederland, dat wil zeggen dat zowel de persoon die het ondergaat als de persoon die het uitvoert strafbaar zijn. Maar als het aan het Openbaar Ministerie ligt wordt ook het uiten van een mening die tegenstrijdig is aan de wet, als strafbaar feit beschouwd omdat het gelijk zou staan aan “opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen.” Wat men feitelijk zegt is dat zelfs het bestuderen van religie strafbaar is als deze niet overeenstemt met de heersende wetten. Anders gezegd: religie mag enkel onderwezen worden conform het raamwerk van het seculiere gedachtegoed. Duidt het opleggen van beperkingen in het denken van de ander niet op een gedachtenpolitie? Waar blijft de zogenaamde religieuze en academische vrijheid die men zo hoog acht?

Als men écht vreest dat besnijdenis een vorm van verminking is en ertoe oproepen, aanzetten tot geweld is, waarom wordt er dan een uitzondering gemaakt voor de man. Het principe is hetzelfde. Is de besnijdenis van mannen geen verminking en geen aanzet tot geweld, maar vrouwenbesnijdenis wel? Waar blijft dan het zogenaamde gelijkheidsprincipe tussen man en vrouw?

Wanneer men op basis van voornoemde principiële redenen ook overgaat tot een verbod op mannenbesnijdenis, mogen de voorstanders van besnijdenis dan niet meer oproepen tot hun godsdienstige rituelen en traditie? Zijn we dan ook strafbaar als we het onderwijzen? Is dit wat er bedoeld wordt met de “vrijheid van godsdienst”?

En als milde ingrepen op geslachtsdelen gezien worden als verminking ,waarom is het dan wel toegestaan om kinderen proactief te ondersteunen bij hormonale behandelingen en gendertransitie, waarbij een veel ingrijpendere verandering teweeggebracht wordt in het lichaam?

De inconsistentie spreekt boekdelen. Bovendien ontbreekt het aan nuance met betrekking tot verschillende vormen van vrouwenbesnijdenis. Van zeer minieme ingrepen zoals het toebrengen van een incisie tot verstrekkende ingrepen zoals het mutileren, compleet verwijderen of dichtnaaien van het vrouwelijke geslachtsdeel.  Dit is ook verboden  in Islam.

Vrouwenbesnijdenis behoort tot een van de vele onderwerpen die uitvoerig bediscussieerd en behandeld zijn door geleerden binnen de lange traditie van de islamitische jurisprudentie. Wij nemen hier als politieke partij niet een bepaalde positie in. Maar de positie die we wel innemen is tegen het beleid dat structureel met twee maten meet als het gaat om Islam en de moslims. De kwestie gaat namelijk verder dan enkel vrouwenbesnijdenis.

Gisteren was het de niqab, de ‘sjariahuwelijken’, halal slachten en de vraag of men wel of niet loyaal is aan Nederland. Vandaag is het vrouwenbesnijdenis en financiering van moskeeën. Morgen zal het ongetwijfeld iets anders van Islam zijn waar de pijlen op gericht zullen zijn.

Dus ongeacht of we hier vóór of tégenstander van zijn, als we als moslimgemeenschap stilzwijgend toekijken hoe op systematische wijze onderdelen van de islamitische jurisprudentie die als ongewenst worden beschouwd, aangevallen worden en mogelijk strafbaar gesteld worden, is het einde zoek.

Welke Islam “mogen” we dan verkondigen? Een die de tevredenheid oplevert van de mensen die Islam bestrijden? Een “Nederlandse Islam” die gestript is van al haar politieke, maatschappelijke en economische aspecten? Of een Islam waar de Schepper tevreden over is? De keuze is aan u.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland