Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van de Khilafah Conferentie 2016: 1 Oemma, 1 Vlag, 1 Staat

Op zondag 8 mei 2016 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een Khilafah Conferentie georganiseerd, met als titel: 1 Oemma, 1 Vlag, 1 Staat. De conferentie stond in het teken van het belang van eenheid, 95 jaar (volgens Hidjri jaartelling) na de val van de Khilafah op 28 Radjab 1342 (3 maart 1924). Moslims uit binnen en- buitenland (o.a. België, Frankrijk en Zwitserland) waren aanwezig om deze conferentie bij te wonen.

De bijeenkomst bestond uit vier lezingen. Voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran en een eerbetoon aan enkele da’awadragers, waaronder Mehmet Akkar (lid van Hizb ut Tahrir Nederland) die eind vorig jaar overleed. In de eerste lezing sprak broeder Abdul Malik over de wijze waarop de Oemma haar (politieke) eenheid verloor. Hij zette belangrijke historische gebeurtenissen nauwgezet uiteen, waaronder het pact dat in Medina werd gesloten (As-Sahiefah), de inspanningen van Salahuddin al-Ayyoebi om de moslims te verenigen en cruciale gebeurtenissen in aanloop naar de vernietiging van de Khilafah (waaronder het werk van de missionarissen in de moslimwereld en het Sykes-Picotverdrag). Tot slot benoemde hij de desastreuze gevolgen van de val van de Ottomaanse Khilafah die tot op de dag van vandaag voelbaar zijn. De tweede lezing werd verzorgd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Hij ging uitgebreid in op het concept van eenheid, door te refereren aan de Koran en hadieth. Zo zette hij de betekenis van ‘het koord van Allah’ uiteen, ging hij in op de bekende hadieth over de 73 sekten en in welk perspectief we deze overlevering dienen te plaatsen. Daarnaast zette hij diverse obstakels richting eenheid uiteen (o.a. nationalisme) en legde hij uit welke essentiële thema’s (in het kader van eenheid) de moslimgemeenschap dient te agenderen. Na de tweede lezing werd gezamenlijk het Dhohr gebed verricht en was er een korte pauze. Hierin was het mogelijk om onderling van gedachten te wisselen en boeken in verschillende talen aan te schaffen, alsmede diverse accessoires. Na de pauze werd het programma hervat met de derde lezing.

Deze lezing (in het Arabisch, met een Nederlandse en Turkse vertaling) werd verzorgd door broeder Khaled Amraoui. Hij zette de alomvattendheid van Islam expliciet uiteen. Zo sprak hij over de realiteit in de moslimwereld na de val van de Khilafah, het belang om te werken voor diens terugkeer en het gevaar om aan de zijlijn te staan. Tevens ging hij in op aanwezige nationalistische sentimenten in de moslimwereld, de roep om een civiele staat (dawlah madaniyyah), de Islamitische sentimenten gedurende de ‘Syrische’ revolutie en de methode om te werken voor de hervatting van de Islamitische manier van leven. De vierde lezing werd verzorgd door broeder Kamal Aboe Zaid. Zijn toespraak ging over de rol en verantwoordelijkheid van de moslimgemeenschap in de westerse wereld en waarom de aanwezigheid van de moslims in de westerse wereld niet losstaat van hetgeen plaatsvindt in de moslimwereld. Hij onderbouwde deze stellingname met voorbeelden uit het leven van de Profeet (saw) en diverse Islamitische bronteksten. Na deze lezing was het tijd voor een overheerlijke maaltijd voor de gasten en werd deze prachtige zomerse dag afgesloten met een inspirerende smeekbede.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland