Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van de demonstratie ‘Sta op voor Aleppo!’

Op zaterdag 17 december jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland een demonstratie georganiseerd, met als titel ‘Sta op voor Aleppo!’ Moslims uit verschillende uithoeken in Nederland en zelfs België waren aanwezig. Er heerste een prachtige sfeer van iemaan en broederschap. Echter bleef het daar niet bij. Zelfs niet-moslims raakten onder de indruk van de sfeer en de toespraken, tot op het punt dat een aanwezige politieagent een traantje moest wegpinken. De gastheer verzorgde de introductie, waarna een recitatie uit de Koran volgde. Daarna was het tijd voor de eerste toespraak, die verzorgd werd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Een krachtige lezing waarin hij aan het begin uitlegde waarom de demonstratie bij het Syrische consulaat plaatsvond. Naast het symbolische gebaar, was het een statement om aan te tonen dat zij het Syrische volk niet vertegenwoordigt, maar dat de oemma haar vertegenwoordigt. Hij stelde dat de moslims met verschillende initiatieven hebben aangetoond, dat zij zich bekommeren om het leed hun broeders en zusters in Aleppo.

Hij haalde voorbeelden aan vanuit de Koran en het leven van de Profeet Ibrahim (as), om het belang van het vertrouwen op Allah (swt) te benadrukken en dat beproevingen voorafgaan aan de overwinning. Dit koppelde hij aan de realiteit van de moslims in Syrië, die hun vertrouwen leggen in Allah (swt) en enkel en alleen Islam wensen. Geen hulp van Amerika, Rusland of de VN. Zij geven niets om de moslims, noch om de mensheid in het algemeen, enkel om eigen (economische, geopolitieke) belangen. We moeten leren van de geschiedenis (o.a. de invasie in Irak en Afghanistan en de rol die verschillende wereldmachten en instanties daarin hebben gespeeld). Bovendien sprak hij over de moslimlanden die ondanks hun militaire capaciteit (o.a. arsenaal en gevechtsvliegtuigen) niets doen om de moslims in Aleppo (Syrië) te hulp te schieten. Hij benadrukte het belang om de legers te mobiliseren en een Islamitische (politieke) entiteit te stichten die de belangen van de moslims en niet-moslims behartigt. Zolang dat niet gebeurt zullen we nog veel Aleppo’s meemaken.

De tweede toespraak (in het Arabisch) werd verzorgd door Abu Hisham. Hij verwees naar de verwoesting van Bagdad ten tijde van de Abbasiden, Hulagu Khan, leider van het Mongoolse Rijk destijds, verrichtte een massaslachting. Echter doen zijn nakomelingen hem verbleken. De moslims in Aleppo worden onderworpen aan een massaslachting en de vrouwen worden onteerd. Zelfs dat is voor de leiders in de moslimwereld geen reden om in te grijpen. De spreker zette uiteen waar de strijd in Syrië werkelijk om draait. Het is niet slechts een strijd tegen het regime van Bashar al-Assad, maar een ideologische strijd. Een strijd tussen iemaan en koefr. Er wordt alles aan gedaan om de Islamitische sentimenten in te dammen en de eenheid van de moslims te voorkomen. Hij zetten enkele fundamenten voor een geslaagde revolutie uiteen, waaronder het ontwortelen van het Syrische regime en al haar componenten, het verwerpen van westerse interventie en het stichten van de Khilafah, volgens de methode van het Profeetschap.

Voordat de demonstratie werd afgesloten met inspirerende smeekbeden, sprak de gastheer de menigte nog een keer toe. Hij haalde voorbeelden aan van moslimmannen die geleerden zelfs hebben gevraagd om een fatwa, die het toestaat om hun vrouwelijke familieleden van het leven te beroven. Dit om aan te tonen hoe urgent de situatie is en hoe groot het verraad is van naburige landen, die geen poot uitsteken om de moslims in Aleppo te bevrijden. Dit in tegenstelling tot al-Moe’tasim (een van de kaliefen in de geschiedenis) die omwille van een moslimvrouw die lastig werd gevallen door de Romeinen, besloot om zijn manschappen te sturen. Hij stelde vervolgens dat we onze broeders en zusters te allen tijde zullen bijstaan, voor hen op zullen komen en bewustzijn zullen creëren onder de moslims, totdat we onze laatste adem uitblazen.

Moge Allah (swt) eenieder rijkelijk belonen, die de moeite heeft genomen om de demonstratie bij te wonen en moge Allah (swt) de moslims in Aleppo bijstaan.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland