Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van bijeenkomst (Ottomaanse Rijk: De Vaandeldragers van Islam) in Breda

Zaterdag 21 april jl. organiseerde Hizb ut Tahrir Nederland een bijeenkomst in Breda, in het kader van de campagne ‘Terug naar de Glorie van Islam’. De geschiedenis van het Ottomaanse Rijk stond hierbij centraal.

De eerste lezing werd verzorgd door broeder Sherief. Hij legde uit hoe men geschiedenis vanuit islamitisch perspectief zou moeten benaderen. Bovendien stond hij stil bij de pogingen van oriëntalisten om de islamitische geschiedenis te verdraaien en hoe dit zich verhoudt tot de ideologische strijd tegen Islam. Derhalve concludeerde hij dat we op de hoogte moeten zijn van onze geschiedenis, zodat we vervolgens zelf geschiedenis kunnen schrijven, in plaats van dat anderen onze koers bepalen.

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Nadeem. Een lezing waarin concepten als eer, standvastigheid en glorie centraal stonden. De spreker verwees naar diverse mythen, die heden ten dage in stand worden gehouden door de media en politici. Denk bijvoorbeeld aan vrouwenonderdrukking en antisemitisme. De spreker bewees niet alleen het tegendeel, maar stelde dat de huidige westerse mogendheden geen recht van spreken hebben wanneer het gaat om het insluiten van verschillende groepen in de samenleving.

Zelfs niet-moslims getuigden van de verheven positie van vrouwen in de Ottomaanse Khilafah en joodse vluchtelingen werden op grote schaal opgevangen in de Ottomaanse Khilafah. Zo stuurde Sultan Bayezid II na de Spaanse Inquisitie in 1492, een marineschip richting Spanje om 150.000 verdreven joodse vluchtelingen op te vangen.

Daarnaast scandeerden de Watergeuzen o.l.v. Willem van Oranje, ‘Liever Turks dan Paaps’ en was Cornelis Haga de eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk. Tot slot riep de spreker de moslimgemeenschap op, om samen te werken voor de terugkeer van de glorie van Islam.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland