Verslag bijeenkomst  ‘De opening van Constantinopel’

Op 14 januari 2020 heeftHizbutTahrirNederland een lezing gehouden in het teken van de opening van Constantinopel. De lezing werd gehouden in Den Haag en het was een succesvol evenement alhamdoelilah.

De eerste spreker Mikael vertelde over het leven van de Sultan die de eer had om Constantinopel te openen Mohammed Al Fatih. Mikael benadrukte verschillende belangrijke elementen die wij ook vandaag de dag als lering kunnen trekken zoals de standvastigheid van Mohammed Al Fatih en zijn leger om de ondoordringbare muren van Constantinopel te openen. En dat boven alles het vertrouwen in Allah (swt) en in Zijn belofte voor de overwinning de sleutel is tot succes.

OkayPalamediavertegenwoordiger vanHizbutTahrirNederland heeft de tweede toespraak gehouden. Hij vertelde over het belang van de houding die wij als Moslims moeten hebben ten opzichte van de beloftes van Allah (swt) en de Boodschapper (saw). Net zoals de Moslims van de vorige generaties volhardend waren in de opening van Constantinopel zo ook moet de Moslim vandaag de dag volharden in de belofte van de Profeet (saw) dat de Islamitische Staat AlKhalifavolgens de Profetische methode weer zal terugkeren. Ongeacht het feit dat wij nu in zeer donkere tijden leven waar we overal in de Moslimlanden en daarbuiten verschillende vormen van onderdrukking meemaken.  Bovendien is het zo dat de Moslim vervolgens ook zichzelf inzet om de belofte van de terugkeer van deKhilafahte realiseren.

Kortom, de opening van Constantinopel is een reminder voor ons vandaag  de dag dat ondanks dat deOemmazich in donkere tijden bevindt, de voorspellingen van goede tijden van de Profeet (saw) waarachtig zijn en zeker zullen uitkomen. Zodoende moet de Moslim zich niet laten drijven tot passiviteit of onachtzaamheid want de belofte van de terugkeer van deKhilafahis geen garantie voor succes tenzij wij ook daadwerkelijk onszelf oprecht inzetten om hiervoor te werken omwille van Allah (swt).  Alleen dan kunnen wij net als Mohamed Al Fatih wellicht spoedig geerd worden door Allah (swt) als de tweede Ansaar die de Islamitische staat Al Khilafah hervestigen in de Moslimlanden.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland