Hizb ut Tahrir Nederland

Soumaya Sahla, voormalig lid van de Hofstadgroep, werd door de VVD als adviseur voor ‘terrorisme en radicalisering’ aangesteld. Echter, heeft ze haar werkzaamheden noodgedwongen moeten neerleggen na veel kritiek van de PVV en wantrouwen uit eigen kring. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans gaf aan dat de rol van Soumaya in haar partij een ‘ongemakkelijk’ gevoel gaf en dat het haar toch ‘in haar maag zit’.

Soumaya Sahla werd door haar eigen partij aan de kant gezet met het excuus dat ze publiekelijk geen spijt heeft betuigd voor haar daden in het verleden. Maar ook nadat ze haar publiekelijke spijtbetuiging had gedaan bleef de deur voor haar gesloten. Wat had ze nog meer moeten doen? Ze had de islam al de rug toegekeerd en het liberalisme omarmd. In een interview met Elsenvier gaf ze openlijk toe dat ‘de westerse hoogcultuur superieur is aan de islamitische cultuur’. De afgelopen jaren begaf ze zich binnen de liberale conservatieve kringen en was ze actief binnen de VVD in ‘de werkgroep terrorisme en radicalisering’ ter bestrijding van islam. Ook is ze al jarenlang een protegé van het invloedrijke kopstuk binnen de VVD oud-partijleider, Frits Bolkestein. Bolkesteins droeg zelfs zijn laatste boek in 2019 nog op aan haar.

Ze werd op handen gedragen en mocht zelfs in moslimlanden als gastspreker het liberaal gedachtegoed prediken. Ze heeft alles van haar islamitische identiteit verloochend om geaccepteerd te worden. Ze werd ook geaccepteerd enkel om het smerige anti-islam agenda van de VVD voort te zetten. Maar puntje bij paaltje zouden ze haar als een baksteen laten vallen en precies dat gebeurde.

Ze was goed genoeg om als “gederadicaliseerde ex-moslima” en “islamkenner” op te treden voor de anti-islam agenda van de VVD en meer ook niet. Zoals haar mentor Frits Bolkestein in een interview met Trouw zei: “…Ze weet veel van de islam. Zij is een rolmodel voor andere studenten uit een islamitisch milieu…”.

De bekeerde berouwvolle liberaal kreeg precies waar het liberaal gedachtegoed voor staat; pragmatisme en eigenbelang. Principiële standpunten zoals loyaliteit en alle andere hoge waarden zijn bij het seculier liberaal gedachtegoed enkel van belang als het profijt opbrengt.  Dit is waar Sahla haar handtekening onder heeft gezet en zij kreeg koekje van eigen deeg.

Okay Pala Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland