Hizb ut Tahrir Nederland

Sleepwet zal met name de moslimgemeenschap raken

Vandaag vindt het veelbesproken raadgevend referendum over de sleepwet plaats, dat het mogelijk maakt om op nog grotere schaal, legaal vergaande inbreuk te doen op de privacy van burgers. Echter is het referendum raadgevend en dus een niet-bindend referendum waarover het besluit al is genomen. Zo stelde minister Buma bijvoorbeeld dat de overheid de referendumuitslag zal negeren.

De invoering is slechts een kwestie van planning. De wet zou begin dit jaar ingevoerd worden, maar werd verplaatst naar begin mei, in verband met een vertraging van het aanstellen van onafhankelijke commissieleden. Dus in principe is het een gedane zaak.

Na het burgerinitiatief van een vijftal studenten, die in een kort tijdsbestek in een land als Nederland, bijna 400.000 mensen zover hebben gekregen voor een referendum tegen de sleepwet, werd eveneens in dezelfde periode – niet lang na het burgerinitiatief – het recht op een raadgevend referendum, met een meerderheid door de Tweede Kamer afgeschaft. Dus als het aan het kabinet ligt, kunnen mensen ook niet eens adviserend hun bezwaar uiten tegen het besluit van de overheid.

Ook zijn de negatieve adviezen en bedenkingen van de Raad van State, die de belangrijkste kabinetsadviseur en hoogste bestuursrechter is van Nederland, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, mensenrechtenorganisaties, diverse instanties, telefoon – en internetproviders en politieke partijen terzijde geschoven en de wet doorgedrukt.

Dus tot zover de zogenaamde democratie, de wil en de vertegenwoordiging van het volk, de “vrijheid” en recht op inspraak. Sterker nog, de Nederlandse regering vertoont juist alle kenmerken van een politiestaat, waar de onderdanen bespioneerd en in de gaten worden gehouden. Het volk wordt zoet gehouden door niet-bindende referenda, die niet of nauwelijks invloed zullen hebben op de besluitvorming van de overheid. En die ook nog eens afgeschaft zullen worden.

Dit soort praktijken lijken meer op de werkwijze van landen in het Oostblok, of dictaturen in de door het Westen gesteunde moslimlanden en autoritaire regimes. Dit soort staten onderdrukken hun volk, door hen het zeggenschap over belangrijke kwesties te ontzeggen, de wil van de elite door te drukken en hun onderdanen in de gaten te houden door hen te bespioneren. En de inlichtingendiensten wordt vrij spel gegeven, niet om de veiligheid te bewaren, maar omdat zij met achterdocht naar het volk kijken.

Om deze achterdocht te camoufleren, wordt een vijandsbeeld gepresenteerd om vergaande en ingrijpende besluiten te rechtvaardigen en door te drukken. Ook dit keer wordt de slagzin; het voorkomen van terreuraanslagen en de veiligheid van Nederlandse militairen op missie gehanteerd.

De vraag is, als er een dreiging uitgaat van terreuraanslagen, van wie wordt het dan verwacht en in welk segment van de samenleving wil men dit gaan zoeken? In Friese dorpen of in de wijken van de Randstad, waar veel moslims wonen? En in welke landen zijn de Nederlandse militaire missies gaande, waarvan men de veiligheid wil garanderen? In niet-moslimlanden of moslimlanden?

Het is duidelijk, dat met name de moslimgemeenschap de dupe zal worden van de sleepwet. Dit werd al gedaan maar wordt nu veel verder uitgebreid. En de rest van Nederland? Die moet de nevenschade ervan ondervinden.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland