Hizb ut Tahrir Nederland

Deze week werd in de “Pano”- een rapportage op het VRT (Vlaamse Publieke Omroep in België) onderzocht hoe het islamonderwijs in scholen inhoudelijk georganiseerd is en welke invloed Marokko, Turkije en de Golfstaten uitoefenen op verschillende moskeeën in België. In het rapport kwam onder andere aan bod dat moslims politieke druk ervaren bij hun geloofsbeleving en dat er ook controles zijn vanuit de Marokkaanse ambassade. Turkse imams uit de Diyanet-koepel zouden dan weer dicht aanleunen bij de partij van president Erdogan en vanuit de Golfstaten zou er geld binnenkomen van organisaties die banden hebben met terroristische instanties. De Belgische overheid laat hiermee zien gebruik te maken van het concept liever goed gekopiëerd dan slecht bedacht, dit zelfde vraagstuk van buitenlandse beïnvloeding en financiering van moskeeën zelfs tot een parlementair enquête had geleid in Nederland aan het begin van 2020.

Het is schrijnend dat een zogenaamd objectieve rapportage zo vooringenomen is en met valse cliché’s op de proppen komt om de islam nog verder te kunnen problematiseren. Dit op zich is niet verwonderlijk, aangezien er al geruime tijd een assimilatiebeleid gaande is om de islambeleving van moslims te veranderen, met hiernaast vele projecten die inzetten op een zogenaamde “moderne islam”. Echter, het is wel zorgwekkend hoe ver ze hier telkens in willen gaan. Leni Franken (onderzoeker en expert op het gebied van levensbeschouwelijke vakken) klaagt bijvoorbeeld over de inhoud van  Islamitische leerplannen en -boeken en dat deze niet aangepast zijn aan de “Belgische context”. Dit is een nieuw dieptepunt in het overschrijden van de grens tussen staat en kerk in een zogenaamd seculiere omgeving.  

Zo wordt er onder meer gehekeld dat moslimleerlingen tijdens islamlessen worden onderwezen in het bestaan van Allah (swt), wat simpelweg de basis is van het islamitische geloof. En dan zijn er natuurlijk nog de standaard stokpaardjes zoals de verhouding tussen geloof en wetenschap, de vrouwenrechten en homoseksualiteit. Franken geeft in dezelfde documentaire aan dat het belangrijk is dat moslimjongeren bloot worden gesteld aan concepten zoals de evolutietheorie. Zij staat zelfs kritisch tegenover een door de Belgische overheid opgerichte moslimexecutieve bedoeld om een ‘Europese Islam’ te ontwikkelen en vindt dat deze beter hun best zouden moeten doen als controlerende instantie.  

Zonder enige nuance gaan de Belgen  vol op de aanval in hun demonisering van de islam en wordt er gepleit dat de Vlaamse overheid eigenlijk zou moeten dicteren hoe moslims de islam dienen te begrijpen en beleven, iets wat tegen de eigen principes indruist. Bovendien is die valse verontwaardiging over de buitenlandse invloeden al helemaal misplaatst, aangezien het koloniale Westen met haar imperiaal beleid in de moslimlanden zelf maar al te graag samenwerkte met de door haar geïnstalleerde dictaturen om de moslims onder de knip te houden! 

Voor ons als moslims is het echt van cruciaal belang om bewust te zijn van deze agenda en om vast te houden en op te komen voor de islamitische identiteit, zowel voor onze generaties als de generaties na ons. We kunnen deze soort framingen en onwaarheden niet accepteren. Meer dan ooit moeten we dus verenigd zijn om als gemeenschap deze core van onze dien, die men nu ter discussie stelt, te beschermen. Moge Allah (swt) ons bijstaan. 

وَيَمكُرونَ وَيَمكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيرُ الماكِرينَ 
“Zij plotten en plannen, en Allah plant eveneens; maar Allah is de beste Planner” 
soera Al Anfaal, Ayaah 30 

4 Rabi’ al Awwal 1443 / 11 oktober 2021

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland