Hizb ut Tahrir Nederland

Samenvatting Protestmars voor Palestina in Den Haag

Op zondag 26 november 2023 heeft Hizb ut Tahrir Nederland een protestmars gehouden in Den Haag. De opkomst en de sfeer waren alhamdoelilah goed, de protestmars begon in de wijk Schilderswijk en eindigde in het wijkpark Den Haag. Moslims hebben zich luid en duidelijk uitgesproken tegen de tirannieke en militaire agressie van de Zionistische bezettingsstaat in Palestina. Verder eisten de Moslims in Nederland van de oprechte soldaten onder de moslimlegers in de moslimlanden om op te staan en tegen deze militaire agressie te stoppen.

De protestmars eindigde in het wijkpark Transvaal waar Kamal Aboe Zaid een koranrecitatie gaf. Vervolgens gaf Okay Pala directeur mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland een korte toespraak. Hierin maakte Okay Pala duidelijk dat de Zionistische agressie enkel en alleen beeindigd kan worden door het uitsturen van de moslimlegers in de moslimlanden. Verder gaf Okay aan dat de moslims niks hoeven te verwachten van de Westerse instituties zoals de VN, Amerika of de rest van de Westerse landen. Enkel en alleen vanuit eenheid middels de Khilafah staat kunnen de moslims weer hun eigen lot bepalen en hun kinderen, vrouwen en ouderen beschermen. Ook herinnerde Okay de moslims aan het feit dat de bezetting niet enkel in Palestina aanwezig is maar in vele andere landen die ook bevrijd moeten worden van vervolging en afslachting zoals Myanmar en Oost-Turkistan waar de Oeigoeren worden vervolgd door China.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland