Hizb ut Tahrir Nederland

Persbericht: Debat over Hoofddoek Bevestigt Anti-Islam Agenda van Nieuw Kabinet

Het eerste grote debat van het nieuwe kabinet onder leiding van premier Dick Schoof richtte zich niet op de dringende problemen van Nederland, maar op de hoofddoek van de moslimvrouw. Dit debat bevestigde de voortzetting van het anti-islambeleid door de regeringscoalitie, bestaande uit de PVV, VVD, NSC en BBB. Het is daarnaast belangrijk te beseffen dat de oppositiepartijen, die nu “opkomen” voor de hoofddoek, decennialang hebben bijgedragen aan dit anti-islambeleid.

Premier Dick Schoof, voormalig hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en later de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), heeft tijdens zijn carrière de islam en moslims vaak in een negatief daglicht gesteld. Als hoofd van de AIVD en later de NCTV, heeft hij regelmatig gewezen op de potentiële “islamitische” dreiging die uitgaat van moslims, moskeeën en andere religieuze instellingen. Zo heeft hij in zijn rol bij de inlichtingendiensten moslimkinderen in koranscholen bestempeld als potentiële terroristen. Zijn huidige rol als premier, waarin hij is voorgedragen door Geert Wilders en nauw samenwerkt met hem en zijn PVV, weerspiegelt zijn eerdere standpunten en acties.

De standpunten van de grote meerderheid van het extreemrechtse kabinet met betrekking tot islam en moslims zijn duidelijk, maar het zou naïef zijn om de rol van de “gematigde”, “groene”, “sociale”, “liberale” en “religieus geïnspireerde” partijen die nu in de oppositie zitten, in het consolideren van de hetze tegen islam en de moslims te bagatelliseren. Denk maar aan de vernederende Parlementaire Onderzoekscommissie die zich specifiek richtte op moskeeën en islamitische organisaties, onder het mom van het bestrijden van “extremisme”, de bemoeilijking van halal slacht, anti-terreurwetgeving die zich specifiek richt op de moslimgemeenschap, verbod op hoofddoek bij de politie, of het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Zowel de regeringscoalitie als de oppositie zijn hier allen schuldig aan. Zij preken vrijheid en inclusiviteit, maar hebben in het verleden tegelijkertijd beleid ondersteund dat gericht is op het beperken van de religieuze vrijheid van moslims.

Tot slot

Dat het eerste debat ging over de hoofddoek duidt aan dat de hoofddoekdiscussie hoogstwaarschijnlijk een vervolg zal krijgen. Vooral in de context van de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die overheidsinstellingen toestaat religieuze symbolen te verbieden om een neutrale administratieve omgeving te creëren. Dit zal een extra stimulans zijn voor een beleid dat zich steeds meer zal richten op religieuze uitingen, ondanks de discriminerende gevolgen. Zonder twijfel zal onder het nieuwe kabinet onder leiding van premier Dick Schoof de toon harder klinken. Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een dreigend verbod op hoofddoeken zal komen, in lijn met de trend in verschillende EU-landen. Moslims in Nederland moeten alert blijven en eenheid vormen tegen deze ontwikkelingen.

Okay Pala Directeur Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland