Hizb ut Tahrir Nederland

Pegida en Islam in Europa

De anti-islambeweging Pegida Nederland, die afgelopen week varkens wilde roosteren voor de Laleli Moskee in Rotterdam-Zuid, is door een grote menigte tegendemonstranten op een nette wijze weggebonjourd. Althans, de twintigtal Pegida-aanhangers kozen zelf voor het hazenpad en vertrokken met de staart tussen de benen. Het voelde voor velen aan als een soort overwinning tegen de islamhaters. Wellicht is dat ook zo, maar als we als moslimgemeenschap triomfantelijk achteroverleunen, denkende dat hiermee de kous af is, hebben we het mis. Het is nu, meer dan ooit, tijd om de mouwen op te stropen voor de tijden die gaan komen. Dan hebben we het niet zozeer over een beweging als Pegida, maar over een steeds grimmiger wordende anti-islamdreiging, die heel Europa in haar greep lijkt te hebben.

In Oostenrijk zijn in de afgelopen dagen, zeven moskeeën gesloten en voor zestig imams dreigt uitzetting. Kanselier Kurz rechtvaardigde deze draconische maatregelen door te schuilen achter vage politieke containerbegrippen, die bedoeld zijn om het volk angst in te boezemen en de ander monddood te maken. Hij zei tijdens een persconferentie: “Parallelle maatschappijen, politieke islam en radicalisering hebben geen ruimte in ons land.” Dit is natuurlijk niets anders dan een slinkse poging om onwelgevallige islamitische normen en waarden, oordelen en meningen met harde hand tegen te werken. Enerzijds loopt men te koop met democratie en vrijheden, en anderzijds wil men dat eenieder denkt en handelt volgens de kaders die de seculiere liberalen hebben uitgestippeld.

In Frankrijk kondigde president Macron aan dat hij bezig is om Islam te hervormen, door ‘piketpaaltjes’ te slaan voor de Franse Islam. Hij wil het seculiere gedachtegoed nog harder doordrukken en Islam hieraan aanpassen. Hij zei: “We werken aan het structureren van de islam in Frankrijk en ook aan diens uitleg…” Hier werd onder meer gehoor aan gegeven door 300 Franse prominenten, waaronder ex-president Nicolas Sarkozy, ex-premier Manuel Valls en Bertrand Delanoë (voormalig burgemeester van Parijs), artiesten als zanger Charles Aznavour en acteur Gérard Depardieu, en andere invloedrijke personen om een manifest te schrijven om de Koran te ‘actualiseren’ en “antisemitische” en “antichristelijke” passages uit de Koran te verwijderen.

In Denemarken is onlangs een niqaabverbod ingesteld. Een moslima die gezichtsbedekkende kleding draagt, begaat volgens hen een criminele daad en dient een boete van 135 euro te betalen, welke kan oplopen tot 1350 euro als zij voor een vierde keer wordt aangehouden. Maar natuurlijk zijn personen die gezichtsbedekkende kleding in de vorm van een sjaal (tegen de kou) of carnavalskleding dragen, hiervan uitgezonderd. Hiermee treedt Denemarken in de voetsporen van Frankrijk, België, Oostenrijk en binnenkort volgt mogelijkerwijs Nederland. Ook heeft Denemarken een nieuw beleid doorgevoerd om kinderen in achterstandswijken met grote aantallen migranten, verplicht te onderwijzen inzake democratie, gelijkheid en christelijke tradities zoals kerstmis. Kinderen uit bepaalde wijken zijn vanaf het eerste levensjaar, verplicht om elke week 25 uur seculiere indoctrinatie te krijgen! Over democratie en vrijheid gesproken.

In Duitsland wil men het dragen van een hoofddoek voor meisjes onder de 14 jaar, verbieden op scholen in de provincie Noordrijn-Westfalen. Er gold al een verbod op het dragen van een hoofddoek voor ambtenaren en werknemers en sinds 2017 geldt dit ook specifiek voor moslimleraressen. Nu gaat men zelfs een stap verder en wil men jonge moslimleerlingen verbieden om een hoofddoek op school te dragen. Ook hier worden de seculiere normen en waarden opgelegd, en wordt er van de moslims geëist om een deel van hun islamitische identiteit op te geven.

Al het bovengenoemde is slechts een nieuwe toevoeging aan een lange lijst met repressieve maatregelen, die zich heel specifiek richten op Islam en de moslims in Europa. Ook Nederland is hier niet van uitgezonderd.

De anti-islamsentimenten in Europa gedijen in een rap tempo en worden als rechtvaardiging gebruikt om nog meer stigmatiserende en discriminerende maatregelen te treffen tegen de moslimgemeenschappen, in de hoop dat de moslims assimileren door compromissen te sluiten in hun religie of zelfs door Islam te verlaten.

Maar tussen al deze negatieve ontwikkelingen is er ook een uiterst positieve ontwikkeling gaande en dat is dat het repressieve beleid heeft gefaald en een averechts effect heeft gehad op de moslims. De moslims worden volgens een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), steeds religieuzer en met name de jongere generatie die Islam met nog meer overtuiging en enthousiasme naleeft, en deze zal overdragen aan de generaties die na hun zullen komen. Islam is en blijft onverminderd het belangrijkste aspect in hun leven.

De uitdaging voor de moslimgemeenschap is om dit te behouden, verder te ontwikkelen, bewust en actief te werken om de moslims te verenigen, de repressieve maatregelen aan de kaak te stellen en de Islam uit te dragen.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland