(Vertaling persbericht)

Sinds de bezetting van de Joden over het gezegende land van Palestina, voeren zij een beleid van onderdrukking, moord en vernedering tegenover het Palestijnse volk en is hun donkere geschiedenis vol haat, vijandigheid, afslachtingen en misdaden inmiddels maar al te goed bekend. Zij hebben tientallen en zelfs duizenden gedood, gevangen gezet en gemarteld. Zelfs vrouwen en kinderen werden niet gespaard van het moorden, detentie, verwondingen, verwoesting van huizen en verbanning. Dit alles naast het verlies van een echtgenoot, broer, vader, kinderen of de ganse familie.

Tijdens de recente gebeurtenissen in het gezegende land van Palestina, stond Palestijnse volk, inclusief haar vrouwen op, om Al-Aqsa te beschermen en te verdedigen. Zij zetten hun leven in hun handen, waarbij zij zichzelf binnenin Al-Aqsa vestigden en volhardend werkten aan het krachtig en standvastig verdedigen van Al-Aqsa, ondanks al het geweld dat zij moesten ondergaan om hen te verwijderen. Het aantal martelaren dat is omgekomen door de kogels van soldaten van de Joodse entiteit en hun aanvallen sinds begin oktober op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza is tot nu toe 54, inclusief vrouwen, meisjes en kinderen. Het gewondental is meer dan 5500, hetzij door scherpe munitie, rubberen kogels, brandwonden, inademing van giftige gassen of mishandeling door het leger en de kolonisten. Dit alles naast gevangenname, van onder meer kinderen. Het aantal kinderen dat sinds het begin van deze maand is gevangengenomen is 280, dat wil zeggen dat bijna 30% van de gevangen kinderen zijn. Om maar niet te spreken van alle horror en vernedering waarmee overal en altijd misbruik wordt gemaakt door het beleid.

De Al-Aqsa moskee bestaat voor Moslims niet enkel uit stenen en minaretten, maar is gerelateerd aan hun credo: het is hun eerste Qibla en de plaats van de hemelvaart (Isra’) van hun Profeet (saw), en het verdedigen ervan is een Islamitische (Shari’a) plicht die rust op alle moslims en is niet patriottisch of nationalistisch. Het is niet beperkt tot het Palestijnse volk, maar het is een Islamitische kwestie en zijn verdediging en bevrijding is een plicht van de moslimleiders en hun legers. Deze opstand bewees dat het Islamitisch credo sterk is, alle lof zij aan Allah, in het hart van de Oemma en in de harten van deze jonge mensen, van wie velen de twintig nog niets eens hebben bereikt; en waarbij het westen en haar collaborateurs hebben geprobeerd om hen te demoraliseren en hen op alle mogelijke manieren weg te houden van hun geloof.

Ja… De verdediging van Al-Aqsa en Palestina is duidelijk een Islamitische plicht. Het is te bereiken middels het eens en voor altijd verwijderen van de Joodse entiteit, en niet door toevlucht te zoeken bij de internationale gemeenschap en internationale organisaties, en zeker niet om machten tegenover de Oemma in te zetten waarvan hun handen doordrenkt zijn met het bloed van de moslims. Dit is niet hetgeen waarvoor deze martelaren hun zuivere bloed hebben opgeofferd en dit was niet waarvoor de moeders en kinderen geduldig streven naar de beloning van Allah (swt). En waar zijn de internationale organisaties die beweren dat zij de rechten van vrouwen en kinderen waarborgen voor hetgeen, aan tragedies, geweld, schending van de mensenrechten en schending van de rechten van vrouwen en kinderen dat in Palestina gebeurt?!

Waar zijn de internationale overeenkomsten waarvan de mislukte resoluties niet roepen tot implementatie, behalve wanneer het gaat om het bevechten van Islam en haar regels? Maar nu zijn zij

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ “

…doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet.” (Zie vertaling van de betekenissen van de Koran; Soerah Al Baqarah, vers 171)

Bovendien is de rol van de geleerden belangrijk en groot en nalatigheid en hoogmoed in hun plicht ook belangrijk in de ogen van Allah swt en Zijn Boodschapper (saw). Hoe kunnen zij de problemen van de Oemma aan zich voorbij laten gaan! Waar zijn de geleerden van Egypte, Irak, Palestina, Jordanië en Pakistan aangaande hetgeen gebeurt in het Heilige land en de plaats van de hemelvaart van de boodschapper van Allah (saw)?! Waar zijn de legers die zijn weggehouden van hun werkelijke rol in het verdedigen van Islam en haar heiligdommen en het gehoor geven aan de noodkreten van de vrouwen?! In plaats daarvan hebben zij fatwa’s uitgebracht over de noodzaak tot het vechten tegen hun medemoslims bij de uitvoering van de plannen van het Westen en haar agenten?! Waar zijn de geleerden die hen moeten wijzen op hun plicht tot het ondersteunen van de tweede rechtgeleide Khilafah Staat volgens de methode van het Profeetschap, waarvan zij weten dat dit de belofte van Allah en de blijde tijding van Zijn boodschapper (saw) is?!

Ter verduidelijking en bevestiging dat de rechtgeleide Khilafah de bevrijder is van Al-Aqsa en de beschermer van zijn eervolle vrouwen zal de vrouwenafdeling van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir campagne voeren om het beleid van onderdrukking, vernedering en koelbloedige moorden uitgevoerd door de Joodse entiteit aan te tonen. Het zal ook de velen offers door vrouwen, kinderen en jonge mensen van Palestina aantonen in het licht van deze haatdragende bezetting, wat het resultaat is van hun sterke Islamitische credo alsook de mislukkingen van internationale organisaties om hen hiertegen te beschermen aantonen. Verder zal de campagne de plicht van de geleerden benadrukken met betrekking tot het heilige land en de plaats van Isra van de boodschapper van Allah (saw), evenals de plicht van de Islamitische legers hierin om het te verdeigen en haar vrouwen te beschermen door steun te geven aan Hizb-ut-tahrir om de tweede recht geleide Khilafah Staat op de methode van het Profeet schap, hetgeen de enige manier is om de vrouwen en kinderen te beschermen en het heilige land te bevrijden van vuiligheid en gruwel van de Joden. Op gezag van Abi Umamah, zei hij:

لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس

“ Er zal altijd een deel van mijn Oemma zijn dat zal overwinnen op de waarheid, zegevierend op hun vijanden; er zal geen kwaad zijn op degenen die zich hiertegen verzetten en er zal hen geen schade worden berokkend, tot het bevel van Allah komt en zij zullen als dat zijn (zegevierend).” Zij vroegen, O boodschapper van Allah! Waar zijn zij?’ Hij antwoordde; “In Bait al-Maqdis en de plaatsen rondom Bait al-Maqdis…’ (Overgeleverd door Ahmad en Tabarani)

Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland