Hizb ut Tahrir Nederland

Een aantal kranten hebben bericht gedaan dat ik, Okay Pala, lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland, het initiatief van Doekle Terpstra, “benoemen en opbouw,” dat tevens ondertekend is door sommige Islamitische organisaties, zou aanprijzen, en weer andere kranten verklaarden dat Hizb ut Tahrir dit initiatief zou steunen. Ik heb inderdaad tijdens een interview gezegd dat ik het een goed initiatief vond. Echter wil ik hierbij een aantal nuances aanbrengen.

Mijn uitlating, dat ik dit initiatief verwelkom, dient enkel begrepen en geïnterpreteerd te worden in de context dat ik ieder actie die ten behoeve van de moslim wordt geïnitieerd, verwelkom en steun. Hieronder valt ook het beschermen van de moslimgemeenschap en het minimaliseren van de onderdrukking die jegens hen wordt uitgeoefend. Derhalve dient hetgeen ik over dit initiatief heb geuit, alleen begrepen te worden in de bovengenoemde context. Zo ook verwelkom ik tevens dit initiatief, gestart door niet-moslims, daar zij verklaard hebben tegen het lasteren van Islam te zijn.

Hoezeer wij dit initiatief verwelkomen, steunen wij het niet, omdat wij het niet eens zijn met de meeste ideeën die in dit initiatief worden vermeldt. Met andere woorden, verwelkomen wij dit initiatief, maar verwerpen haar inhoud, daar het opgesteld is volgens de seculaire levensvisie en ideeën bevat die niet met Islam samengaan.

Het klopt, dat dit initiatief zich uitspreekt tegen het lasteren van Islam, hiervoor zijn wij hen dankbaar. Echter gaat dit initiatief voorbij aan de werkelijke problemen die vandaag de dag spelen. In plaats hiervan hebben andere problemen, die niet in verband staan met onze campagne, de voorgrond gekregen, zoals het goedkeuren van de secularisatie van de samenleving en het tegengaan van discriminatie tegen homoseksuelen. Deze kwesties zijn niet de onzen en hebben tevens geen betrekking op onze campagne. Bovendien zijn wij van mening dat de aandacht voor deze problemen op het huidig moment, de publieke opinie bezetten en van het werkelijke probleem afleiden, namelijk de essentie van onze campagne.

Tot slot zou wil ik vermelden dat de jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland hard werken om een halt toe te roepen aan de continue laster van Islam, welke de essentie is van onze campagne en niets anders dan dat.

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir in Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland