Hizb ut Tahrir Nederland

In reactie op de aanvallen op het salafisme

De discussie over het “gevaar van het salafisme” wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van het publiek of nog beter gezegd; door de strot geduwd. Ongeacht wat de aanleiding daartoe is, blijven de argumenten die naar voren worden gehaald steeds hetzelfde. “Het is in opmars, het is tegen democratische waarden, er is een zwart/wit wereldbeeld etc…”. Er lijkt in Nederland langzamerhand een consensus bereikt te zijn, dat het “salafisme” bestreden moet worden. De vraag waar men nog niet over uit is; is de hoe? Onze vraag echter is; waarom precies?

De constante en herhaaldelijke pogingen, waarbij iedere keer dezelfde boodschap de samenleving ingestuurd wordt, hebben er alle schijn van dat de Nederlandse overheid een uiterst behendige manier van indoctrinatie aanwendt in haar assimilatiebeleid. Ook wel “framing” genoemd. Het is een eeuwenoud instrument, dat ingezet wordt om degene(n) die men als “tegenstander” heeft gedefinieerd, in diskrediet te brengen. Het enige wat men hoeft te doen is, op periodieke wijze dezelfde schijnargumenten keer op keer te presenteren, totdat de gewenste negatieve beeldvorming wordt gerealiseerd in de samenleving en een publieke opinie erover is gevormd. Dan kan men vervolgens overstappen naar een “verantwoord” repressief beleid, waarbij men niet schuwt om ook de wet en regelgeving die richting op te buigen.”

De “tegenstander” hier is niet een bepaalde stroming binnen Islam, maar Islam. Een deel van de moslimgemeenschap wordt in diskrediet gebracht, terwijl de werkelijke pijlen zijn gericht tot Islam. Waarom dat zo is kunnen we afleiden uit de argumenten die worden aangedragen. Terwijl de bedoeling van een argument is om de eigen kant van het verhaal te versterken, leggen de argumenten tegen het zogenaamde salafisme de achterliggende gedachtegang bloot.

Daarnaast zijn deze argumenten “schijnargumenten.” Ze lijken op degelijke argumenten, maar nader onderzoek wijst uit dat het feitelijk woordspelingen en verdraaiingen van de realiteit zijn. Laten we de proef op de som nemen door één van deze argumenten te bekijken.

Salafisme wijst de democratie af

Een van de schijnargumenten die worden aangehaald, is dat het salafisme de democratie afwijst, waarbij de indruk gewekt wordt alsof dit iets specifieks is voor het salafisme en losstaat van Islam. Dit is niet enkel een verdraaiing volgens ons begrip, maar ook volgens die van Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, die in een arrest in 2003 opmerkte “dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie.”

Het Hof maakte hier geen enkel onderscheid tussen de verschillende stromingen binnen Islam en concludeerde feitelijk dat Islam in de basis, de democratie afwijst. Waarom wordt in Nederland nog steeds specifiek het salafisme genoemd in plaats van Islam, als het gaat om de afwijzing van democratie? Dit is wat men noemt, een schijnbeweging. Of beter gezegd een misleiding, waarbij men in bokstermen uitgedrukt – links laat zien en rechts uithaalt. Het werkelijke doel is het basisidee van Islam en niet het salafisme.

Daarnaast wordt het verschil tussen levensvisies geproblematiseerd. Men zegt met andere woorden dat het niet mogelijk is dat andersdenkenden, die niet dezelfde waarden en normen delen, kunnen coëxisteren in een samenleving. De eis dat iedereen die in Nederland woont verplicht wordt om te geloven in democratie, om samen te kunnen leven is net zo absurd dat men een niet-moslim in een Islamitische staat verplicht om te geloven in Islam om samen te kunnen leven. Het wel of niet geloven in een levensvisie heeft te maken met overtuiging en staat los van het wel of niet samen kunnen leven in een samenleving.

Deze manier van denken is onderdrukkend en schiet tekort om een alomvattend en inclusief systeem voort te brengen voor eenieder. En dan durft men de ander te betichten van zwart-wit denken? Was het niet; je denkt en doet zoals wij of anders kan je opRutte? Het gevaar waar Nederland alert op moet zijn, is de opmars van de extremistische seculieren. Zij die beweren op te komen voor hun waarden, maar deze waarden als eerste zelf met de voet treden.

Tot slot

Laat dit een belangrijke les zijn voor sommige moslims en moslimorganisaties, die zeggen de salafistische stroming aan te hangen, dat het promoten en de moslimharten zacht maken voor het seculiere politieke systeem jullie niets goeds heeft gebracht. Hoeveel lessen hebben jullie nodig om te beseffen dat jullie nooit geaccepteerd zullen worden. Ons advies; Houd met de Wil van Allah swt uwer ruggen recht.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland