Hizb ut Tahrir Nederland

Het voorleggen van de Zaak van Gaza aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, legt de nalatigheid van de heersers bloot met betrekking tot de misdaden van de Zionistische entiteit

Het Internationaal Gerechtshof heeft vrijdag 12 januari 2024 in een verklaring aangekondigd dat het de openbare hoorzittingen heeft afgesloten met betrekking tot het proces tegen “Israël”, op beschuldiging van het plegen van genocide in de Gazastrook. Dit was gebaseerd op een rechtszaak aangespannen door de staat Zuid-Afrika, en ondersteund door tientallen landen. Het hof bepaalde dat zijn beslissing zal worden uitgevaardigd na beraadslagingen, in een openbare zitting die te zijner tijd zal worden aangekondigd.

Dit terwijl de gruwelijke misdaden die door de entiteit van de Zionisten in Gaza zijn gepleegd geen rechtbank nodig hebben om ze als genocide te bestempelen. Het enorme aantal martelaarschappen en verwondingen, het verschroeien van de aarde en de vernietiging van huizen, het uithongeren en belegeren van de gehele bevolking in Gaza (wat nog steeds openlijk door gaat), zijn allemaal genoeg om de entiteit als crimineel te veroordelen en zijn wreedheid te verwerpen. In acht nemende dat de resultaten van deze rechtbank, en inderdaad van alle internationale instellingen, onbetrouwbaar zijn in het herstellen van een recht of het afschrikken van een onrechtvaardige daad. De rechtbank heeft immers geen mechanisme om zijn beslissingen uit te voeren, die lang op zich laten wachten, terwijl er voortdurend bloed wordt vergoten.

Ondanks dit alles heeft de criminaliteit en wreedheid van de Zionistische entiteit de mensen (zowel moslims als niet- moslims) ertoe gebracht deze te verwerpen, met massale demonstraties. Zo onthult de Zionistische entiteit zijn waarheid aan de wereld. Het is een corrupte criminele entiteit. Het heeft ook een nieuw stadium van haat en isolement voor zichzelf gevestigd. Het is dit isolement dat zijn uitroeiing zal vergemakkelijken en zijn aanstaande ondergang zal doen plaatsvinden. Inderdaad, deze wreedheid heeft op zich enkele landen, zoals Zuid-Afrika, ertoe gebracht naar voren te komen om de entiteit te vervolgen voor zijn misdaden bij dit hof.

Deze rechtszaak heeft echter ook de diepten onthuld waarin de regimes in de landen van moslims zijn gezonken wat betreft verwaarlozing en verval. Dit blijkt uit het feit dat het verzoek om berechting afkomstig is van Zuid-Afrika, terwijl de regimes van moslims geen enkele maatregel hebben genomen, zelfs niet symbolisch of economisch, of enige stap hebben gezet, zelfs niet minimaal, die de entiteit van de Zionisten zou kunnen schaden. Deze regimes hebben zelfs geen ambassadeur uitgewezen of de betrekkingen met de entiteit verbroken, zoals Zuid-Afrika en Bolivia deden. Sterker nog, moslimlanden zoals Egypte hebben bijgedragen aan de handelingen van de onderdrukker door toegang tot hulp in Gaza via de grensovergang in Rafah te belemmeren! Dit is eveneens ter sprake gekomen in de hoorzitting als onderdeel van de aanklacht van Zuid-Afrika.

Het heil wordt gezocht bij het Internationaal Gerechtshof, zoals in Nederland ook vaak wordt gedaan door aan te kloppen bij allerlei nationale en internationale instanties, zoals respectievelijk de overheid en de verenigde naties. Echter, het juiste rechtsmiddel ligt niet in internationale processen. Er is sprake van een overvloed aan historisch bewijs dat deze instanties ons niet gaan helpen. In plaats daarvan is het juiste en natuurlijke rechtsmiddel dat wat door alle staten wordt ondernomen in geval van een agressie, namelijk een mobilisatie van legers en de voorbereiding van wapens voor die militaire respons. Echter, de heersers van moslimlanden zijn gezonken tot een extreem laag niveau onder hetgeen vereist is door Islam in gevallen van agressie. De Islam wijst de vernedering van de Ummah af. Daarom is mobilisatie een prioriteit geworden. De strijdkrachten van de Ummah dienen deze verraderlijke heersers te verwijderen en Gaza, Palestina en de Ummah te bevrijden van deze tirannie.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland