Hizb ut Tahrir Nederland
 Het Goddelijk Oordeel betreffende de deelname van de Moslims aan het politieke leven in het Westen

Volgens de Encarta encyclopedie 2000 wordt een partij als volgt gedefinieerd: “Een partij is een structuur van mensen die gezamenlijk werkt volgens een bepaaldeingestemde politieke visie. Hoofdkenmerk van een politieke partij is haar organisatie die de sociale en politieke ideeën met haar leden bundelt met als doel deze ideeën in de samenleving, economie en Staat te realiseren door middel van het verkrijgen van regeringsverantwoordelijkheid.”

In het politieke woordenboek ‘Dizionario Di Politica’ staat: “Volgens de bekende definitie van Weber is de politieke partij een verbond met een concreet doel, zij het inhoudelijk van aard, zoals het realiseren van een bepaald materieel of ideëel programma, of van persoonlijke aard, zoals het streven naar bepaalde voordelen of macht met bijbehorende respect voor diens leiderschap en haar gevolg.”

Een partij is een structuur bestaande uit personen die gezamenlijk geloven in specifieke ideeën waarvan gewenst is dat deze in praktijk worden gebracht. Met andere woorden een groep die gebaseerd is op een ideologie waar de individuen binnen die groep in geloven en die zij in de samenleving ten uitvoer trachten te brengen. Wat een structuur tot een partij maakt is dus de verzameling van ideeën die de individuen met elkaar verbinden. Daarom is het lidmaatschap van een politieke partij alleen mogelijk wanneer de ideeën waarop deze partij is gebaseerd worden geadopteerd en vervolgens ernaar wordt gehandeld om deze ideeën in het dagelijkse leven te belichamen. Het individuele standpunt of de persoonlijke status van een persoon speelt geen rol binnen een partij. Net zoals er geen waarde aan wordt gehecht wanneer een individu iets verbergt van zichzelf terwijl hij rechtspreekt tussen mensen of hun levens ordent. Wat wel het lidmaatschap van een partij definieert; is het verkrijgen van de leiding over mensen en het rechtspreken tussen mensen aan de hand van de ideeën waarop de partij is gebaseerd. Een lid van een socialistische partij kan zich dan ook niet voorstellen dat hij de zaken van de mensen zal kunnen behartigen aan de hand van kapitalistische ideeën, net zo min als dat het van hem binnen de partij geaccepteerd zal worden steun te betuigen aan standpunten van andere partijen wiens ideeën, idealen en partijprogramma’s verschillen van de eigen partij. Mocht hij dit wel doen dan heeft hij zich buiten de partij geplaatst omdat zijn ideeën niet door de leden van de partij gedeeld worden…

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland