Hizb ut Tahrir Nederland

De Russische invasie van Oekraïne heeft Europa noodgedwongen tot vluchtelingenoord gemaakt voor mensen die het geweld in hun thuisland ontvluchten. De Oost-Europese landen; waaronder Polen, vangen met behulp van andere Europese landen, de vluchtelingen uit Oekraïne met open armen op. Ook worden er massaal voedsel- en hulpcampagnes georganiseerd om de vluchtelingen bij te staan. Dit is feitelijk wat ieder beschaafd land zou moeten doen om mensen in nood, ongeacht hun afkomst en achtergrond bij te staan.

Maar hoe moeten we de aanpak van vluchtelingen uit o.a. Syrië en Afghanistan, die al maanden geweigerd worden aan de grens van Wit-Rusland en Polen en blootgesteld worden aan de strenge winterse omstandigheden begrijpen?

Als de beweegreden, humanitaire hulp is om slachtoffers van oorlogsgeweld bij te staan, zoals beweerd wordt; waarom geldt dat voor sommige vluchtelingen wel en voor sommige vluchtelingen niet? Zowel de vluchtelingen uit Oekraïne als de vluchtelingen uit moslimlanden zijn oorlogsvluchtelingen en hebben hun thuisland noodgedwongen moeten verlaten, beiden behoren niet tot de EU en ook niet tot de NAVO.

Waarom wordt er onderscheid tussen hen gemaakt? Of ligt het toch aan de perceptie van Europa dat de vluchtelingen uit Oekraïne toch anders zijn dan die uit moslimlanden, dat zij meer mens zijn door hun christelijke geloof, lichtere huidskleur en herkenbaarheid? Zoals sommige verslaggevers van internationale nieuwszenders, zoals CBS News, BBC News, ABC News en ITV News dit ongecensureerd verwoordden.

Zij meenden namelijk dat het leven van een christelijke, lichtgekleurde en uit een beschaafd land afkomstige Oekraïner meer waard is dan iemand die moslim is, donkerdere huidskleur heeft en afkomstig is uit ‘onbeschaafde’ landen. Daarom verdienen zij het meer om geholpen te worden. Discriminatie en racisme of anders gezegd; het voortrekken van gelijkgezinden ten koste van ‘de ander’ is zonder twijfel een belangrijke voedingsbodem om de sentimenten in Europa aan te wakkeren. Alhoewel dit ingaat tegen het westers adagium over mensenrechten en gelijkheid, zullen de Oekraïners toch eerder geassocieerd worden als één van hen en bijvoorbeeld de moslims geassocieerd worden als ‘de ander’ en dus als dreiging en ongewild. Deze denkwijze vormt al eeuwen de visie van het Westen jegens ‘de ander’.

Ook Oekraïne maakt zich schuldig hieraan. Er zijn al meerdere meldingen van discriminatie en racisme over niet-Oekraïense vluchtelingen die Oekraïne willen ontvluchten voor het geweld. Zij worden bij controleposten tussen Oekraïne en Polen uit het openbaar vervoer gehaald en moeten deze weg in de vrieskou lopend afleggen terwijl Oekraïense staatsburgers wel mee mogen rijden.

Eenmaal aangekomen hebben deze buitenlandse vluchtelingen veelvuldig te maken met mishandelingen en mogen zelfs in veel gevallen de Poolse grens niet passeren. Vrouwen worden gesegregeerd van de mannen, de vrouwen mogen de grens passeren maar de mannen worden in veel gevallen niet doorgelaten of het wordt bemoeilijkt. Er zijn ook meldingen dat de achtergebleven mannen in elkaar worden geslagen waardoor veel mannen noodgedwongen terugkeren naar het oorlogsgebied uit vrees voor mishandeling, onderkoeling en zelfs vriesdood.

Echter, hoezeer discriminatie en racisme een breed gedragen sentiment is, het is niet per se bepalend voor het beleid van Europa. Dit komt omdat westerse landen te alle tijde handelen naargelang hun belangen, zelfs al gaan deze belangen in tegen haar fundamentele waarden zoals, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dit is waarom er in het Westen sprake is van ‘het meten met twee maten’. Aangezien eigenbelang in alles de voorkeur verdient, is er regelmatig sprake van ‘het meten met twee maten.’ Het aanspraak doen op huichelarij wordt hiermee een onderdeel van haar ideologie.

De Europese hulp voor de vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet gedaan uit menselijkheid maar uit eigenbelang, want dit is wat de crisis en dreiging van Rusland op dit moment vergt. De Oekraïners vechten namelijk aan de grenzen van Europa ook een strijd van het Westen met Rusland. Zodra deze crisis beëindigd wordt en dit belang er niet meer zal zijn, dan zullen ook deze vluchtelingen uitgekotst worden. Dan zullen de propagandazaden van loyaliteit bij het volk ingeruild worden voor vijandelijkheid en intolerantie, zelfs al werden ze eerder geassocieerd als één van hen.

Welkom in ‘beschaafd’ en ‘tolerant’ Europa.

Okay Pala Mediavertegenwoordiger Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland