Hizb ut Tahrir Nederland

بسم الله الرحمن الرحيم

Eindelijk, de maskers vallen van de gezichten van de Amerikaanse agenten Erdogan, Rouhani en Putin. Zij zijn met volmacht bezig om Amerika’s marionettenregime in Syrië te behouden, zodat Amerika zich kan richten op haar crisis in Korea en China (Vertaald)

Op woensdag 04-04-2018 hebben de presidenten van Rusland, Iran en Turkije elkaar ontmoet in Ankara en hebben hun uiteindelijke statement gepubliceerd. Het was duidelijk op te maken uit het statement, of uit de woorden van de tekst, of in het verborgene… dat de drie vastberaden zijn om de wetgeving van de Amerikaanse agent in Syrië te behouden, en de bewegingen van het Syrische volk om de wetgeving van Islam te vestigen, te onderdrukken.

Betreffende Erdogan, hij gebruikte bedrog en blijft dit doen, gedurende de Operatie Eufraatschild, welke zijn soldaten mobiliseerde naar zijn schild, waar Aleppo gevallen is en overgegeven aan het regime. Daarna kwam Operatie Olijftak, waar hij soldaten mobiliseerde naar Afrin en Zuid-Idlib viel, gevolgd door Oost-Ghouta … Hij heeft nog steeds ‘Schilden’ en ‘Takken’ in petto, totdat hij erin slaagt de soldaten te verzamelen in Idlib en hun dan mobiliseert naar een ander gebied, waardoor Idlib verloren zal gaan.

Betreffende Rouhani-Khamenei, zijn milities zwerven in de vlaktes en de bergen, van zijn revolutionaire garde en zijn Libanese partij, tot zijn milities vanuit de horizonnen. Ze spannen zich allemaal in tot het uiterste om mensen te doden, om de tiran van As-Sjaam te behouden.

Betreffende Putin, zijn misdaden in Syrië zijn duidelijk waarneembaar voor iedereen. Hij hoeft geen bedrog of rechtvaardiging te gebruiken, zoals Erdogan en Rouhani-Khamenei doen. Zij gebruiken bedrog, omdat zij hardop schreeuwen dat zij moslim zijn! Putin heeft dat niet nodig; hij staat bekend als een vijand van Islam en de moslims.

Deze drie zijn bezig met het behouden van de seculiere wetgeving van de Amerikaanse agent in Syrië en het verrichten van misdaden, bloedbaden en bruut geweld in Syrië. Zowel middels hetgeen in hun macht en zelfs buiten hun macht ligt. Zij weten dat het regime beïnvloed is door Amerika en zij behouden het met volmacht, om Amerika toe te staan haar crises in (Oost-Azië) Noord-Korea en China het hoofd te kunnen bieden. Als zij wijs waren, zouden zij voor een andere benadering hebben gekozen, maar de duivel beheerst zijn volgelingen.

Echter, deze criminelen, of het nou deze drie waren of dat Amerika achter hun staat, ze zouden niet hun mannetje hebben gestaan met hun misdaden, ware het niet dat het aantal partijen hen volgde met het beleid van ‘schouderklopjes en stokslagen’, bedekt met zwart geld, bedreigingen en intimidatie. Anders zouden die criminelen hebben gefaald.

Hoewel Hizb ut Tahrir alles in het werk stelde om het bewustzijn van deze partijen te vergroten, met betrekking tot wat er allemaal gaande is en gebeurt, toch rechtvaardigen ze het haasten op deze weg, omdat ze werden ondersteund met geld en wapens en de Hizb kan dat niet doen en ondersteunt ze alleen met advies… Ze hebben ook toegevoegd dat advies niet helpt in de oorlog met wapens! Zij realiseerden zich niet dat hun zwaard aan beide kanten snijdt, het een schild is in de hand van de bewuste en de inzichtelijke van het kwaad en de tegenstander. En een krachtig middel om zijn vijand te verslaan. Maar dit schild is getand wanneer het in het bezit is van degene die voor de gek wordt gehouden. Hij zal achter de criminelen aanlopen; zijn gebroken randen doden zijn aanhangers voor de vijand!

We zeggen tegen deze partijen die ons advies en bewustzijn hebben geweigerd; zij zeiden dat het hen niet zou helpen in de oorlog en zij kozen voor de geld en- wapensteun, afkomstig van de verraders van de moslims, Arabieren, Turken en Perzen, sommigen van hen voegden er zelfs aan toe dat ze het zelfs van de Russische en Amerikaanse criminelen zullen nemen. Denkend dat het aannemen van zwartgeld, hen er niet van zou weerhouden te vechten voor As-Sjaam… Wij zeggen tegen hun allemaal: Nu zien jullie het resultaat van jullie handelingen en woorden, jullie zijn ontheemd geraakt en verdreven van jullie huizen en kinderen!

Hoe dan ook zal deze Oemma niet verliezen, met Allah’s wil, zullen de rollen worden omgedraaid. Deze Oemma is geteisterd door dergelijke rampen en nog zwaardere, zoals met de kruisvaarders en Tartaren. Zij stond op en ontwortelde ze en overwon de wereld opnieuw. Het is waar dat de heerschappij van Islam gevestigd was in die dagen en dat de Khilafah bestond, ondanks haar zwakte. Toch had de Oemma een leider die haar verenigde om haar vijand te bestrijden, de waarheid te vestigen en de valsheid te vernietigen. Ze stond weer op… Vandaag de dag is er geen Islamitische heerschappij. Er is geen Khilafah; dus, wie zal de moslims verenigen om te strijden?

Inderdaad kan iemand dit zeggen, wat een juiste beschrijving van de werkelijkheid is, maar het werk voor het herstel van de Khilafah gaat onverminderd door, met de wil van Allah. Het is een grote noodzaak geworden voor de moslims in hun landen en zij verlangen hiernaar in woord en daad. Zij werken voor het veranderen van die zwarte dagen van de 26e, 27een 28evan Rajab 1342 AH, die het platvorm vormden voor samenzwering en misdaad, bij de afschaffing van de Khilafah. Zij haasten zich om die zwarte dagen te verwijderen en hen wederom te vervangen met de Khilafah, op de dag die is afgekondigd door Allah (swt) en het is gemakkelijk voor Allah om dit tot stand te brengen en dan zullen degenen die anderen onrecht aandeden, verraad pleegden en misdaden hebben begaan, hun lot kennen.

O moslims: Die drie die misdaden hebben begaan jegens Syrië, de Koeffaar en hypocrieten onder hen zullen zich niet verheugen in hun misdaden en slachtpartijen jegens de mensen van As-Sjaam en hun eigen mensen. Maar de straf zal ze bereiken van waar zij het niet verwachten. As-Sjam is geteisterd met hun goedkeuring, maar bleef staande en zij zijn uitgeput. En dit is wat zal gebeuren met de toestemming van Allah (swt):

“Voorwaar, Allah zal Zijn Zaak volbrengen. Allah heeft voor alle zaken een maat bepaald” (VBK Soera At-Talaq, vers 3).

Tenslotte, dit is een boodschap naar de legers van de moslims in hun kazernes … Jullie positie is raadselachtig, als de leiders jullie sturen om moslims te doden, gehoorzamen jullie en als de moslims huilen om jullie steun, vertragen jullie en falen jullie, zelfs stilzwijgend zoals de stilte van de graven. En jullie excuus is het gehoorzamen van jullie leidinggevenden, maar dit is de weg naar jullie vernedering in de wereld en een pijnlijke bestraffing in het Hiernamaals. En zij (de leiders) zullen jullie niet helpen, zelfs als jullie spreken en iets zeggen om jullie zelf te verdedigen:

“De Dag waarop hun gezichten in het Vuur zullen worden gedraaid, zullen zij zeggen: “Hadden wij Allah maar gehoorzaamd en (hadden wij) de Boodschapper (maar) gehoorzaamd.” En zij zullen zeggen: “Onze Heer, voorwaar, wij hebben onze voormannen en onze leiders gehoorzaamd en zij hebben ons van de (rechte) Weg doen afdwalen”(VBK Soera Al-Ahzab, vers 66-67).

Echter hebben jullie nog steeds de tijd om hetgeen ongedaan te maken wat jullie hebben aangericht, met het steunen van Allah’s Dien, om de heerschappij van Islam te herstellen in het land en het verbreken van de banden met de onderdrukkers, hypocrieten en de ongelovige kolonisten. Moge dit een boetedoening zijn voor jullie zonden en Allah is waarachtig wanneer Hij (swt) zegt:

“En waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezinde voor degene die berouw toont, gelooft en goede daden verricht en vervolgens geleid wordt”(VBK Soera Ta-Ha 20, vers 82).

Bovendien, willen we tegen de moslims in het algemeen zeggen, wanhoop niet aan de genade van Allah, As-Sjaam zal As-Sjaam blijven, het is de verblijfplaats van Islam. Ahmad heeft overgeleverd in zijn Moesnad, van Jubair Bin Nafir, dat Salma bin Nufail hen gezegd heeft, dat de Profeet (saw) kwam, de Profeet (saw) zei tegen hem:

“Waarlijk, de verblijfplaats van de gelovigen is As-Sjaam”.

In de overlevering van Na’im Bin Hammad, met betrekking tot de opruiing, van Katheer Bin Murrah, hij zei: De Boodschapper van Allah (saw) zei:

“As-Sjaam is de verblijfplaats van Islam”.

Ten slotte, Hizb ut Tahrir, de gids die niet liegt tegen zijn mensen, zet haar werk voort met en voor de Oemma en is standvastig op de waarheid, met de genade van Allah. Ze veranderde niet en ze zal niet haar idee en methode veranderen, omdat zij de waarheid zijn.

“En wat is er na de Waarheid behalve dwaling?”(Yunus 10: aya 32)

De partij is sterk door de hulp van haar Heer en Dien, Ze smeekt Allah, de Verhevene, de Alwijze, dat de belofte van Allah zal worden vervuld door haar handen:

“Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden verrichten beloofd dat Hij hen zeker als opvolgers (d.w.z. als leiders) zal aanstellen op de aarde, zoals hij degenen vóór hen als opvolgers aanstelde”(VBK Soera an-Noer, vers 55).

En de Boesjra (blije tijdingen) van de Boodschapper van Allah (saw), zal worden volbracht voor de partij en haar mensen, en alle moslims. Abu Daoed At-Tialsi overleverde van Hoedhayfah dat hij zei: de Boodschapper van Allah (saw) zei:

“dan zal het onderdrukkend zijn zolang als Allah wilt, dan zal Hij het verwijderen wanneer hij wilt, en dan zal er Khilafah zijn op de Profetische methode” en toen bleef hij stil.” En Ahmad haalde eruit in zijn versie: De Boodschapper van Allah (saw) zei:

“dan zal er onderdrukkend koningschap zijn zolang als Allah wilt, dan zal Hij het verwijderen wanneer Hij wilt, en dan zal er Khilafah zijn op de Profetische methode” en toen bleef hij stil.”

De Hizb is verzekerd van de overwinning van Allah (swt), niet alleen voor de profeten en boodschappers, maar ook voor de ware gelovigen, niet alleen in het Hiernamaals, maar ook in deze wereld:

Voorwaar, Wij zullen zeker Onze Boodschappers en degenen die geloven helpen in het wereldse leven en op de Dag waarop de getuigen zullen opstaan”(VBK Soera Ghafir, vers 51).

Op die dag zullen de gelovigen zich verheugen in de overwinning van Allah. En de misdadigers zullen getroffen worden met vernedering in deze wereld en een pijnlijke straf in het Hiernamaals. Allah is machtig in wraak (Al-Moentaqim). Hij is Krachtig en Wijs.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland