Hizb ut Tahrir Nederland

Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar. La Ilaha illallahoe wallahoe Akbar, Allahoe Akbar wa lillahil al hamd.

Namens Hizb ut Tahrir Nederland wens ik de moslims in Nederland en de gehele Islamitische Oemma een gezegende Eid oel Fitr toe. Geprezen is Hij (swt) die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om het einde van de gezegende maand ramadan mee te mogen maken. Opdat wij het af mogen sluiten met de diepe koestering in onze harten voor de continue Nabijheid van Allah (swt) en Zijn vergiffenis. Moge Allah (swt) jullie inspanningen om dichter tot Hem (swt) te komen middels het vasten, de additionele gebeden en goede daden van jullie accepteren en belonen met de beste der beloningen.

Daarnaast gaan onze gebeden uit naar onze moslimbroeders en moslimzusters in Syrië, Myanmar en naar alle moslims in alle uithoeken van de wereld die onderdrukt en vervolgd worden enkel omdat zij moslim zijn of omdat zij opgestaan zijn tegen onderdrukking, tirannie en onrecht. Wij vragen Allah (swt) de Verhevene om onze doden de status van martelaarschap te geven en hun families geduld te schenken. En wij vragen Allah (swt) hen te doen zegevieren over hun vijanden.

Tot slot willen wij onze diepe dank betuigen aan degenen die zich inzetten en deel uitmaken van de gezegende opstand in Syrië en dezen voortzetten; degenen die werken voor de terugkeer van Islam en degenen die hen hierbij ondersteunen. Gefeliciteerd met jullie geweldige inzet en inspanning om Zijn (swt) Religie te doen zegevieren.

En zeg:“Werkt! En Allah zal met Zijn boodschapper en de gelovigen uw werk zien.”(VBK soera At Tawba, vers 105)

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland