Hizb ut Tahrir Nederland

De afgelopen dagen hebben sommige Zweedse media geprobeerd om een verband te leggen tussen Hizb ut-Tahrir (HT) en de “Zweedse bomaanslag”. Dit hebben ze gedaan door haat verwekkende geruchten en ongefundeerde aantijgingen te introduceren. Daarom voelen we ons verplicht om een aantal punten te benadrukken:

· HT is een politieke partij die streeft naar de hervestiging van de Islamitische Staat (de Khilafah) in de Islamitische wereld. De Islamitische bevolking verlangt naar verandering van het huidige systeem. Het is een verandering die ervoor zal zorgen dat de huidige dictatoriale regimes vervangen worden door een rechtvaardig Islamitisch systeem in harmonie met de waarden en de geloofsovertuiging van de mensen. In het Westen streeft de Partij naar het behouden van de identiteit van de moslims alsmede het elimineren van de heersende verdraaide concepten van Islam. Het vertekend beeld van Islam is gecreëerd door sommige media en politici door middel van laster en leugens. De Partij verduidelijkt de systemen van Islam voor degenen die geïnteresseerd zijn in debatteren op basis van reden. Daarnaast, laat de Partij zien hoe Islam een alternatief is voor het Kapitalisme dat grote financiële, politieke en sociale problemen veroorzaakt heeft in de samenleving.

· De methode die HT heeft geadopteerd om diens doelstellingen te realiseren zijn een en al politiek van aard. HT bestaat al meer dan 55 jaar en het is algemeen bekend, zowel binnen als buiten de Islamitische wereld dat HT geen gewelddadige acties onderneemt om de doelen te bereiken. Ondanks verschillende pogingen om de partij zwart te maken en ondanks de onderdrukking die plaatsvindt onder door de dictators tegen de leden van HT zowel in als buiten de Islamitische wereld. Verschillende erkende onderzoeksrapporten hebben dit feitelijk bevestigd. Een van deze erkende onderzoeken, is dat van de Deense officier van justitie in respectievelijk 2004 en 2008 waarin het volgende was geconcludeerd: “Er is geen sprake van een wettelijke overtreding van het doel, noch de activiteiten, noch het werk van de partij.” Dit feit kan niet worden ontkend door simpelweg een paar basale en lichtzinnige krantenartikelen te presenteren.

· De positie van HT ten aanzien van het vermoorden van burgers is tevens algemeen bekend. Islam verbiedt absoluut het vermoorden van burgers ongeacht de plaats, en zelfs tijdens militaire conflicten. Islam maakt een duidelijk onderscheid tussen burgers en niet-burgers. Wij waren bezorgd toen wij het nieuws ontvingen van de Stockholm bomaanslag omdat sommige mensen dit incident zouden kunnen gebruiken om Islam en Moslims te demoniseren. Op die manier konden deze personen hun eigen politieke agenda promoten.

· Zweden staat niet bekend als een intolerante of een gesloten samenleving ten aanzien van buitenlanders, zoals in andere Scandinavische landen en de rest van Europa. Derhalve lijdt Zweden niet aan dezelfde spanningen in de samenleving. Als Zweden deze situatie wil behouden, dan moet iedere demagoog tegengehouden die erop uit is om haat aan te wakkeren. We weten uit ervaring hoe eenvoudig xenofobische ideeën zich hebben geworteld in Europa. Deze xenofobische ideeën kunnen razendsnel stigmatisering, haat, discriminatie en geweld veroorzaken. In het ergste scenario kan dit leiden tot gedwongen uitzetting of zelfs oorlogen. Vanuit deze optiek, kan de Malmo sluipschutter gezien worden als een vroege waarschuwing. Dientengevolge moeten alle partijen in de samenleving de verantwoordelijkheid dragen om zulke negatieve trends in de samenleving te voorkomen. Daarom moedigen wij iedere weldenkende Zweedse burger en media aan om niet hun buurlanden te imiteren, dat zij ook Islam en Moslims gaan lasteren en demoniseren, omdat dit enkel heeft geleid tot een gevaarlijke polarisatie in de samenleving.

· Ten slotte willen we de sensatieverslaafden onder de media toespreken: Als jullie werkelijk geïnteresseerd zijn in het openbaren van mensen die fanatieke haat tegen het Westen promoten en jongeren aanzetten tot extremiteiten, dan zullen jullie dit niet vinden in een politieke partij als Hizb ut-Tahrir. Echter, we willen jullie een bescheiden lijst meegeven met mogelijke redenen achter dit soort haatvolle ideeën:

1. De bezetting van Moslimlanden, het verjagen van onschuldige burgers, martelingen en massamoorden van burgers om ‘democratie’ te brengen naar deze landen. Deze zogenaamde democratisering betekent feitelijk het verstevigen van de invloed van Westerse overheden in de Islamitische wereld door middel van marionetten regimes, die bestaan uit krijgsheren en corrupte politici zoals in het geval van Afghanistan en Irak.

2. Herhaaldelijke agressie en moorden van onschuldige in Palestina uitgevoerd door de Zionistische bezettingstroepen die constant worden gesteund door Westerse overheden en de media.

3. De steun van Westerse overheden aan tientallen dictators in de Islamitische wereld waar de bevolking lijdt onder hun tirannieke heerschappij en oppressie.

4. De bemoeienis van Westerse overheden in de Islamitische landen om op barbaarse wijze de natuurlijke grondstoffen te exploiteren allemaal voor het belang van de Westerse industrieën terwijl de bevolking in deze landen leven in armoede.

5. Het integratiebeleid van Westerse overheden dat ten doel heeft om de Moslims te assimileren met de Westerse manier van leven evenals hen te verbieden om hun Islamitische waarden en identiteit te behouden.

6. De legalisering van bespottingen tegen Moslims en daar bovenop het aandringen om te beledigen onder de mom van vrijheid van meningsuiting.

Wij raden de bewuste en de verantwoordelijke journalisten aan om deze punten te verkondigen indien zij wensen een bijdrage te leveren aan het elimineren van de breuk tussen de Islamitische wereld en de Westerse. Hoewel we bewust zijn van het feit dat er altijd onverantwoordelijke journalisten zijn die wensen om bij te dragen aan de bestaande Islamfobie omdat zij dit zien als een makkelijke manier om beroemd te worden, zelfs als het moet komen door middel van het publiceren van oneerlijke artikelen. Of ze jagen koste wat kost roem na, zelfs als dit resulteert in fatale consequenties voor de samenleving in het algemeen.

Chadi Freigeh

Mediavertegenwoordiger Hizb ut-tahrir Scandinavië – Europa

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland