Hizb ut Tahrir Nederland

Op donderdag 31 oktober woonde vier vrouwelijke wetgevers van de regerende Gerechtigheids en Ontwikkelingspartij (AKP) het Turkse parlement bij terwijl zij hun Islamitische hoofddoek droegen die al vele jaren was verbannen in alle publieksaangelegenheden binnen de seculiere staat. Een van deze parlementariërs, Nurcan Dalbudak, beschreef deze daad als een ‘’Mijlpaal voor de vrijheid’’ waarbij zij aangaf dat 60 tot 70% van de vrouwen in Turkije de hoofddoek draagt.  De khimaar (de Islamitische hoofddoek) en de jilbaab (de bedekkende kleding) zijn duidelijk gedefinieerd in de Islamitische teksten als de verplichte kledingwijze voor Moslimvrouwen in het publieke leven. Echter, het idee dat deze ontwikkeling een overwinning is voor de Moslimvrouwen in Turkije is zowel bedrog als misleiding, aangezien dit zelfde parlement doorgaat met het voorzetten, het beschermen en prijzen van het zelfde onderdrukkende seculiere systeem dat het discriminerende hoofddoekverbod in eerste instantie implementeerde. Onder dit wispelturige, instabiele en onvoorspelbare systeem, worden rechten en wetten onderworpen aan de grillen van hen die regeren en kan dat wat vandaag is, morgen weer verdwenen zijn, zoals we hebben gezien bij hijaab, niqaab en zelfs minaretverboden in seculiere landen zoals Frankrijk, België, Canada en Zwitserland. Dus welke garantie hebben vrouwen in Turkije onder dit gebrekkige politieke model zonder enige betrouwbaarheid of standvastigheid, dat het recht om de hijaab te dragen hen niet weer wordt ontnomen door toekomstige regeringen? Deze laatste reformatie zouden geen reden tot prijzen, dankbaarheid of viering van het democratisch systeem moeten zijn, waaronder het hoofddoekverbod in stand gehouden is voor vele jaren.

Hoe kan een system die duizenden vrouwen heeft laten vechten voor religieuze basisrechten ooit worden bestempeld als succesvol? Daarbij moeten worden opgemerkt, dat het recentelijk aangekondigde ‘’democratiseringspakket’’ die het verbod heeft opgeheven voor publieke dienders, heeft gefaald het verbod op te heffen voor verschillende andere sectoren zoals de politie, het leger en het gerecht. Dus hoe kunnen de rechten van vrouwen zijn veiliggesteld onder zo’n vergankelijke, tegenstrijdige en verwarrende vorm van regeren?

Daarbij, hoe kan de mogelijkheid tot het dragen van een Islamitische hoofddoek in een parlement dat gelooft dat het recht heeft de wetten van Allah te betwisten en te verwerpen en niet gehouden is te regeren doormiddel van datgene wat Islam heeft voorgeschreven, zoals het toestaan alcohol, rente, en relaties buiten het huwelijk openlijk binnen de samenleving, een overwinning voor de Moslimvrouw worden genoemd?

Gewaardeerde zusters van Turkije, deze gedeeltelijke opheffing van het khimaarverbod is niets dan een truc van jullie heersers om jullie wijs te maken dat jullie rechten vervuld kunnen worden onder dit democratische regime welke regeert doormiddel van de verlangens van de heersers en leden van het parlement, welke de khimaar toestaat en verbied op basis van hun behoeften en niet implementeert volgens de shari voorschriften, die verplicht gesteld zijn door Islam binnen haar staat, de Khilafah. Het is de Khilafah alleen die jullie zal toestaan te leven volgens al datgene wat voorgeschreven is door Allah (swt) en actieve politieke en publieke levens te hebben, terwijl het tegelijkertijd jullie recht garandeert de khimaar te dragen met eer en onder bescherming van de staat. De Khilafah staat zal de Islam onmiddellijk en in zijn geheel implementeren en voorkomen dat jullie door Allah gegeven rechten zullen worden verandert of geschonden. Dus, als jullie verlangen de Islamitische kleding te dragen in gehoorzaamheid aan de verplichting van Allah (swt), geef dan gehoor aan de door Hem opdragen verplichting om de Khilafah te vestigen in jullie landen want dit zal de ware overwinning zijn voor de vrouwen in Turkije en de gehele Moslimwereld.

Dr. Nazreen Nawaz

Lid van het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland