Hizb ut Tahrir Nederland

Sinds de brute aanval van de joodse entiteit op Palestina hebben diverse landen, groepen en individuen zich op verschillende manieren uitgelaten over de tergende situatie. Van de huidige premier van Nederland, Mark Rutte die zich stellig uitsprak ten faveure van “Israël” door te hameren op het recht op zelfverdediging, tot aan oud-premier Dries van Agt die op humanitaire gronden voorstander is van de Palestijnse zaak. Ook andere politici en opiniemakers lieten hun mening over dit conflict blijken via diverse mediakanalen en publicaties. De één als voorstander van het kamp van “Israël” en de ander als voorstander van het kamp van Palestina.

Vanuit dit kader, namelijk de voor- en tegenstanders van “Israël”, hebben vele betrokken niet-Moslims een stelling aangenomen en hebben zich al dan niet georganiseerd rondom dit dualistische idee. Voortgeborduurd op dit idee hebben bepaalde Moslims zich begrepen en gesteund gevoeld door de voorstanders van de Palestijnen en zijn samenwerkingsverbanden aangegaan die zich vertaald hebben in gezamenlijke standpunten en gezamenlijke acties, zoals conferenties en demonstraties.

Er is niets op tegen om een publieke opinie te creëren onder niet-Moslims over de gruweldaden van “Israël” en het opwekken van sympathie voor het lijden van het Palestijnse volk. Echter, er is een groot verschil tussen het creëren van een publieke opinie en het zich begeven op het platform van niet-Moslims. Bij de eerste wil men de ander beïnvloeden met een eigen idee en bij de laatste wordt men beïnvloed door het idee van een ander. Daarom dient men uiterst alert te zijn op twee zaken; welke ideeën men wel dan niet aanneemt inzake het conflict en bij wie of wat de werkelijke oplossing ligt voor het conflict. Zo is er bijna zonder uitzondering een consensus onder het niet-Moslim kamp (die voorstanders zijn van de Palestijnse zaak) over een aantal misleidende concepten.

Een aantal van deze gevaarlijke en misleidende concepten zijn als volgt:

De benaming “Israëlisch”-Palestijns conflict

Het conflict dat zich afspeelt in Palestina wordt gereduceerd tot een nationalistisch conflict, namelijk een conflict tussen de Israëlieten enerzijds en de Palestijnen anderzijds. Terwijl dit een pure Islamitische kwestie is welke de Oemma nauw aan het hart ligt om tal van redenen. Een aantal hiervan zijn: fysieke bezetting van een Islamitisch land, onderdrukking van Moslims en bezetting van één van de Heilige plaatsen van Islam. Allah swt zegt hierover:

“En waarom strijdt gij niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken — mannen, vrouwen en kinderen – die zeggen: “Onze Heer, neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds.”(BVK: An nisaa: 75 )

Ook is het is overgeleverd door Aboe Hoerairah (ra) dat de Profeet (saw) heeft gezegd:“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier – hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”(Moeslim)

Alle bovengenoemde punten zijn legitieme redenen om het zogeheten “Israëlisch”-Palestijns conflict te beschouwen als een “Israëlisch”- Islamitisch conflict en dus een Islamitische kwestie.

De erkenning van “Israël”.

Het erkennen van de staat: “Israël” wordt door de niet-Moslims die pro-Palestina zijn beschouwd als een onlosmakelijk onderdeel van de oplossing. Feitelijk zegt men dat de bezetter van een soevereine staat erkend dient te worden als rechtmatige eigenaar van het stukje van het land –van 1967- Terwijl degenen die bezet worden het recht hebben en de plicht dragen om de bezetter met alle middelen die voor handen liggen te verjagen.

“Tweestatenoplossing”

Het voorstel voor een zogeheten “tweestatenoplossing” is niets anders dan een schijnoplossing die toeziet dat een deel van het land dat oorspronkelijk behoorde tot het domein van Islam (lees: Islamitische staat) en de Moslims afgestaan moet worden aan de bezetters en hen te erkennen als een legitieme en officiële entiteit. Dit is niets anders dan verraad en de ultieme erkenning van een vreemde bezetter.

Aankloppen bij het Westen of bij de VN

Het zoeken naar een oplossing bij het Westen of het aankloppen bij de VN om het conflict op te lossen is een onmogelijk verzoek aangezien het Westen de oorzaak is van het probleem door destijds de Balfour-verklaring te ondertekenen die de zionistische plannen voor een Joods nationaal tehuis in Palestina heeft verzekerd. En hoe vaak heeft men tevergeefs aangeklopt bij de VN voor hulp en wat heeft het effectief opgebracht? Is het niet zo dat “Israël” door de jaren heen alsmaar verder is geconsolideerd ondanks de zogenaamde VN resoluties? Daarnaast streeft het Westen om al de hier bovengenoemde punten die niet in het belang zijn van Islam of de Moslims te realiseren.

De werkelijke oplossing voor de Moslims komt niet van het Westen noch van Westerse ideeën; noch komt het door te zwaaien met de Palestijnse vlaggen of het schminken van Palestijnse vlaggetjes op de gezichten. In tegendeel, de Palestijnse vlaggen staan symbool voor het bittere resultaat van de koloniale plannen van het Westen om de eenheid van de Moslims te breken en ons onder te verdelen in nietszeggende natiestaatjes die niet eens in staat zijn om een miezerige bezetter als de Joodse entiteit te verjagen.

De oplossing voor Palestina komt van Islam en van de oplossingen die Islam aandraagt. En dat is dat Palestina tezamen met haar inwoners en haar Heilige plaats bevrijd wordt van haar bezetter door de legers van de Moslims en toegevoegd wordt aan het domein van Islam waar zowel de Moslim als de niet-Moslim bescherming zullen genieten en in harmonie samen kunnen leven.

Tot slot: de Moslimgemeenschap in Nederland heeft laten zien dat zij niet zal stilzwijgen bij onrecht en onderdrukking en dat zij te allen tijde zal opstaan voor hun broeders en zusters in Palestina. Moge Allah (swt) jullie belonen voor jullie inzet en moge Hij (swt) jullie de kracht geven om door te gaan. Zolang wij ons bewegen binnen de richtlijnen en doelstellingen van Islam zonder verleid te worden door misleidende Westerse ideeën en visies zal iedere inspanning en iedere handeling bijdragen aan de werkelijke oplossing voor Palestina.

Okay Pala

Media vertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland