Hizb ut Tahrir Nederland

De parlementsverkiezingen die op 9 juni gehouden zullen worden hebben de meeste politici in dit land, zoals altijd het geval is bij verkiezingen, gedreven om belangstelling te tonen voor de stem van de moslims. Dit doen ze door ons te herinneren aan ons “kiesrecht” en het “recht” op het uiten van onze mening. Terwijl zij degenen zijn die ons onze rechten ontnemen, die zich vijandig tegen ons opstellen en die voorkomen dat onze mening de publieke opinie bereikt.

De moslims verschillen iedere keer weer van mening over het Goddelijk Oordeel aangaande de deelname aan de verkiezingen. Sommigen zijn van mening dat het haraam is en zij onderbouwen dit met de bekende bewijzen. Anderen staan het toe of leggen het de moslims zelfs op, maar zonder de duidelijke bewijzen waaruit blijkt dat het haraam is te ontkennen. Zij proberen de spagaat waarin zij verkeren te verklaren door te zeggen “men moet de belangen behartigen” of “twee kwaden moet men bestrijden door de minst erge te gebruiken”.

Wij, die zich willen houden aan wat Allah (swt) heeft gezegd: “Voorzeker, de mens is te midden van verlies. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Asr 103, vers 2 – 3)

En die zich willen houden aan wat de Profeet (saw) heeft gezegd: “De religie (Dien) is oprechtheid”. Men vroeg: “Ten opzichte van wie?”. Hij (saw) zei: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en hun gemeenschap”. (Moeslim). Wij willen de moslims adviseren:

Wij richten ons in oprechtheid tot de moslims die behoren tot de groep die vindt dat deelname aan de verkiezingen in ons belang is, of dat door deelname aan de verkiezingen het kwaad wordt tegengehouden. Wij zeggen dat jullie deelname aan deze verkiezingen het kwaad niet zal tegenhouden. Er zal niets goeds voor de moslims uit voortkomen en het zal niet in ons belang zijn. De moslims zullen juist hun rechten verliezen en de verkiezingen zijn slechts een excuus om ons onrecht aan te doen en ons te onderdrukken. Want er is, voor zover ons bekend, geen enkele kandidaat die de moslims iets goeds heeft belooft, zoals een einde maken aan het onrecht dat de moslims wordt aangedaan; het bestrijden van de discriminatie tegen de moslims; het stoppen van de campagne waarin de moslims en hun geloof worden zwart gemaakt en hun heiligheden worden belasterd; het stoppen met de bespionering van moslims; het verdedigen van het recht van de moslima om een ghimaar en niqaab te dragen; het stoppen van de vervolging van moslims middels de wetgeving omtrent gezinsvorming; het toestemming geven om Islamitische scholen op te richten; en andere zaken aangaande de moslims in dit land. Er is geen enkele politicus die eerlijk over de rechten van de moslims praat of die de belangen van de moslims serieus neemt. Zij schamen zich om in deze punten aan onze kant te staan, dit uit angst dat men zal zeggen dat zij te tolerant met de moslims omgaan. Zij zijn meer gebrand op de stemmen van de meerderheid dan op onze stemmen, die van de minderheid. Hebben wij zo een laag niveau van zwakheid en vernedering bereikt dat wij gaan stemmen op een kandidaat die ons niets belooft en wij er van overtuigt zijn dat hij onze belangen niet zal verdedigen of het kwaad van ons weg zal houden?

Men kan zeggen: We weten dat deze politici niet om ons geven, maar wij stemmen op hen om het grotere kwaad van het populaire extreem rechts, dat ons zal kwellen en dat ons beangstigt, tegen te houden. Wij willen hier tegen zeggen dat het niet zeker is en zelfs onwaarschijnlijk dat er het kwaad van extreem rechts door deelname aan de verkiezingen zal worden tegengehouden. Wij hebben lering getrokken uit wat er met moslims in andere landen in het westen is gebeurd. De moslims in Amerika hebben Bush junior (voor diens eerst ambtstermijn) gekozen om een overwinning van zijn rivaal Al Gore te voorkomen. Bush junior bezette vervolgens twee Islamitische landen en leidde onder het mom van “Oorlog tegen Terreur” een vernietigende oorlog tegen Islam en de moslims. Hetzelfde gebeurde ook bij de moslims in Groot-Brittannië. Zij stonden aan de kant van Blair. Blair nam vervolgens actief deel aan de bezetting van Afghanistan en Irak en hij maakte het moeilijk voor de moslims in zijn land. In Frankrijk kozen de moslims Chirac en hij beloonde hen hiervoor met het verbod op het dragen van de hoofddoek op scholen. Iets dergelijks gebeurde ook in Duitsland waar de moslims Schröder kozen. Hij beloonde hen hiervoor met het verbod op een aantal Islamitische organisaties en nieuwe wetten die het mogelijk maakten om de staatscontrole over de moslims vergrootten en de oorlog in Afghanistan te steunen. Waar is het beweerde belang gebleven? Hoe zit het met het kwaad dat tegen gehouden zou worden? Zijn de partijen hier beter en oprechter, zodat ze boven deze extremist verkozen moeten worden?

Wij moeten onszelf afvragen: stel dat deze rechts-extremist aan de macht komt, hebben de moslims dan nog het recht om de uitslag van deze verkiezingen, waar zij aan deel hebben genomen, af te wijzen? Kunnen ze dan nog kritiek uiten op het systeem waaruit zulke figuren voortvloeien? Of zullen zij dan genoodzaakt zijn om de uitslag te accepteren en te zwijgen, omdat zij door hun deelname legitimiteit hebben gegeven aan de uitkomst van deze verkiezingen?

Derhalve, o moslims,

Wij willen niet dat jullie worden vernederd of dat jullie onderdanig zijn. Wij willen dat jullie je waardigheid en eer behouden. Wij willen niet dat jullie verdeeld raken, maar dat jullie een eenheid zijn. Daarom zeggen wij tegen jullie: deze verkiezingen zijn voor jullie een kans om jullie mening te uiten en jullie stem te laten horen, juist door deze verkiezingen te boycotten en er niet aan deel te nemen. Het is dé gelegenheid om jullie woede over de situatie van de moslims te uiten. Om het onrechtvaardige beleid, dat het naleven van de Goddelijke Oordelen van de Islam als een misdaad beschouwd en dat de volledige vrijheid geeft aan degenen die Islam belasteren en de Profeet (saw) beledigen, af te wijzen!

Laten wij ons op basis van een zuiver Goddelijk Oordeel en een duidelijke politieke wijsheid verenigen en zo, de verwaarlozing van de Islamitische Goddelijke Oordelen en de rechten van de moslims, afwijzen. Laten we middels de door Allah (swt) toegestane middelen druk uitoefenen op de politici, bijvoorbeeld door intellectuele acties, via de media, met economische druk en andere. Laten we zeggen tegen de politici en de partijen die belust zijn op onze stemmen: wij zullen nooit onze stemmen aan jullie geven en wij zullen nooit voor de tweede keer in jullie val trappen!

“O, gij die gelooft, geeft gehoor aan Allah en de boodschapper wanneer Hij u roept, opdat Hij u leven moge geven en weet, dat Allah tussen een man en zijn hart komt en dat Hij het is tot Wie gij zult worden vergaderd.” (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anfaal 8, vers 24)

www.hizb-ut-tahrir.nl/verkiezingen2010

Okay Pala

Lidvertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland