Hizb ut Tahrir Nederland

De spionage van Moslims door de ‘geheime geheime dienst’ is een uiting van het anti-islambeleid

Op 15 mei 2023 publiceerde RTL Nieuws een artikel over een schokkende onthulling waarbij een geheime inlichtingendienst genaamd Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) sinds 2013 heimelijk burgers bespioneerde. De instantie opereert vrijelijk zonder enige vorm van controle van een hogere overheidsinstantie en bovendien wist de Nationale Politie hiervan af. Zo blijkt uit een onlangs verschenen politierapport.

TOOI heeft op basis van spionage voornamelijk Moslims op het vizier. Een vrijwilliger van een moskee is tijdens een reis naar Mexico toegang geweigerd en in handboeien afgevoerd omdat hij bestempeld werd als een ‘Jihadistische terrorist’ door TOOI. In de ogen van de overheid was de band van de vrijwilliger met een ‘controversiële prediker’ voldoende om hem die stempel te geven.

In het rapport blijkt tevens dat het Team ook agenten heeft ingezet om in het geheim informatie te verzamelen, informanten te rekruteren uit de kenniskring en personen online te volgen die zij als ‘een gevaar voor de openbare order’ achten. Dit betekent dat de politie niet alleen afwist van dit Team maar ook nauw samenwerkt met deze spionagedienst.

De Moslims worden hiermee opnieuw geconfronteerd met de realiteit waarin zij leven. Het is al jarenlang bekend dat de Nederlandse overheid een anti-islambeleid voert tegen de Moslims in Nederland en hun Islamitische identiteit. De manier waarop het Team te werk gaat laat zien dat de Nederlandse staat alles op alles wil inzetten om de Moslims in Nederland te onderdrukken en indien nodig te vervolgen.

Zonder enige tussenkomst van controle of transparantie opereert de Nederlandse staat nu feitelijk gezien als een politiestaat. Het is een trieste vertoning hoe de Nederlandse overheid keer op keer wordt betrapt op de manier hoe corrupt zij te werk gaat ten aanzien van de Moslims en de Nederlanders in het algemeen.

Het is van essentieel belang dat de Moslims in Nederland zich effectief gaan inzetten om uit te spreken tegen het anti-islambeleid dat wederom geen grenzen kent. Dit is niet het eerste schandaal waar de Moslims de dupe van zijn en zeker ook niet de laatste. De seculiere liberale ideologie en de vrijheid die wordt gepredikt is blijkbaar niet meer de maatstaf als het om de Moslims gaat. De staat wijkt bewust af van haar eigen maatstaf en dit kan gevaarlijke gevolgen hebben die alle Moslims raken. Voor de Moslims is het nu tijd om haar Islamitische identiteit uit te dragen en het alternatief van islam te verkondigen.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland