Hizb ut Tahrir Nederland

Maandag 7 februari jongstleden verzamelden zich een aantal honderd mensen buiten het Riksdag-gebouw in Stockholm om te demonstreren tegen het resultaat van de toepassing van de LVU (wet inzake Jeugdbescherming in Zweden). De kinderontvoeringen die uitgevoerd worden door de Zweedse overheid betreffen een hevig onderbelicht onderwerp. Westerse media reppen hier geen woord over, terwijl het een steeds groter wordend probleem is in Zweden die islamitische gezinnen ontwricht in het zogenaamde vrije Westen.

Het doel van bovengenoemde wetgeving dient in eerste instantie het belang van kinderen en hun veiligheid te zijn. Echter is het wegnemen van kinderen uit hun veilige situatie allesbehalve in het belang van hun veiligheid. Meerdere slachtoffers van de ontvoeringen geven aan dat de Zweedse overheid overhaast heeft gehandeld. In de afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten gepubliceerd inzake het wanbeleid van de Zweedse overheid. Ook het rapport “ Child Removal Cases in Sweden and the Neighbouring Nordic Countries” van de NCHR (Nordic Committee for Human Rights) heeft op basis van hun onderzoek geconcludeerd dat het meestal jonge, economisch-, educatief zwakkere gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond betreffen waar de focus van de LVU op ligt. Hierbij werd ook specifiek genoemd dat het ouders betreft met een specifieke religie of ideologisch gedachtegoed dat politiek onacceptabel is. Dergelijke ouders worden namelijk geclassificeerd als ongeschikte ouders. Het rapport gaf aan dat zelfs families met hoogopgeleide ouders met vooraanstaande beroepen hebben ervaren dat sociale dienstverleners zich bemoeien met hun privésfeer. Het rapport gaat verder door aan te geven dat er sinds het begin van de jaren 80 steeds meer gezinnen zijn vertrokken uit Zweden om hun kinderen te beschermen tegen onrechtmatige onteigening.

Critici hebben zelfs een term bedacht om dergelijke casussen te categoriseren, namelijk “kinderopvang en ontvoeringsindustrie”. Het rapport beschreef dat zelfs advocaten die geloven in de Europese conventie, mensenrechten en de fundamentele vrijheden worden lastiggevallen en worden vervolgd door medewerkers binnen het rechtelijk systeem. Hoofdstuk 6, sectie 8 van de Foraldrabalken (6:8) geeft bijvoorbeeld het volgende aan: “Indien een kind is verzorgd en opgevoed in een andere omgeving dan die van de ouders, en het is duidelijk dat het voor het kind het beste is om deze huidige relatie voort te zetten en dat de voogdij moet worden overgedragen aan de persoon of personen die het kind of een van hen verzorgt, dan benoemt de rechtbank hem of hen tot speciaal aangestelde voogden om gezag over het kind uit te oefenen. Vragen over de overdracht van het gezag op grond van het eerste lid worden behandeld op verzoek van de sociale raad”. Uiteindelijk wint slechts twee tot drie procent van de aanklagers tegen bovenstaande gedwongen overname van gezag  bij de bestuursrechter en het hof aangezien de eigen waarden, vooroordelen en meningen van de sociale dienst prevaleren in desbetreffende onderzoeken.

De LVU-wet mag dan in theorie gaan over het welzijn van de kinderen, maar in de praktijk is het een vorm van staatsindoctrinatie om een nieuwe generatie moslimmigranten op te voeden volgens westerse normen en waarden. Het is niet nieuw dat kinderen het doelwit zijn van indoctrinatie als onderdeel van het intense anti-islambeleid. Continu proberen gemeenten en basisscholen onze kinderen te verbieden om te vasten tijdens ramadan, het dragen van bescheiden kledij, het vasthouden aan hun islamitische waarden en trachten zij hen concepten op te leggen die in tegenstrijd zijn met islam. Dit is onderdeel van een hetze tegen islam welke niet alleen in Zweden haar tol eist, maar ook in de rest van het Westen. Wij dienen ons bewust te zijn van de verschillende tactieken die het Westen hanteert om de nieuwe generatie moslims ver te laten vallen van de metaforische boom. Als het niet goedschiks gaat dan maar kwaadschiks. Het doel heiligt vanuit hun perspectief alle middelen hoe despotisch deze ook zijn. Moge Allah onze broeders en zusters beschermen en onze nieuwe generatie veiligstellen van dit kwaad.

Mediabureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland