Hizb ut Tahrir Nederland

“De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn. ” (VBK: al Baqarah, vers 185)

Alhamdoelillah en vrede zij met de Boodschapper van Allah (saw) en vrede zij met zijn familie, zijn metgezellen, die hun loyaliteit aan hem gegeven, en degenen die hem volgden, zijn stappen volgen en de toepassing van de Islamitische ‘Aqieda tot basis voor hun denken maken, en de Ahkaam oesj Sjar’ijjah als maatstaf voor het oordeel in hun acties en de bron van hun wetten maken.

Het is overgeleverd door al Boechari in zijn Sahieh op het gezag van Moehammed Bin Ziyaad, die zei: “Ik hoorde Aboe Hoerairah (ra) zeggen:” De Boodschapper van Allah (saw) zei :”, of hij zei, ‘Abu Al-Qasim (saw) zei: “Vast als je het ziet, en breek het vasten als je het ziet, en als je niet kunt zien voltooid dan de dertig dagen van Sja’baan'”

Na het zoeken naar de Hilal van de gezegende maand van Ramadaan op deze zaterdagavond, is een juridische (Shar’ie) waarneming van de maan niet bevestigd, en dus zal zondag de voltooiing van de dertig dagen van Sja’baan insjaAllah worden. Maandag zal de eerste dag van de gezegende maand van Ramadan zijn.

Bij deze gelegenheid wil de Ameer van Hizb ut-Tahrir, de Alim Ataa Bin Khaliel Aboe Rasjta, moge Allah (swt) hem beschermen, jullie feliciteren en al de zonen en dochters van deze nobele Islamitische Oemma, met de komst van de gezegende maand van Ramadan. En hij vraagt Allah (swt) ons in deze grote en gezegende maand te eren met het herstel van Allah’s Dien op aarde en het herstel van het onteigende gezag van de Oemma middels de heroprichting van de Islamitische Khilafah. De staat die de onderdrukking van de onderdrukten zal beëindigen en recht geeft aan Allah’s slaven die onrecht aangedaan is. Het zal de Sjar’a van Allah uitvoeren zoals het Hem (swt) behaagt. Hij (swt) is in staat om het te realiseren …

Ik zou ook graag aan u de warme wensen willen overbrengen van de directeur van het Media Bureau van Hizb ut-Tahrir, evenals al degenen die daarbinnen werkzaam zijn, Allah (swt) vragende om ons te maken van onder de verlosten van deze gezegende maand en van de getuigen van Layla toel Qadr te maken en de beloning  te genieten. Moge Allah (swt) komende Ramadan ons tot in een toestand van waardigheid en kracht maken… Allahuma Ameen.

Oh moslims overal …
Ik vraag Allah (swt) van ons en u en alle moslims, onze vasten (sijaam) en gebeden (qijaam) te aanvaarden, evenals de Roekoe’ en Soedjoed en alle goede daden. En ik vraag Hem (swt) de Islamitische Oemma deze Ramadan te eren met een Khalifah Rashidah, die zal beschermen en achter wie de mensen zullen vechten … een Khalifah die de Oemma  zal leiden middels het boek van Allah en de Soenna van Zijn Profeet (saw) … en Allah (swt) is in staat om het te realiseren …

Oh moslims overal …
En in het sluiten van onze tijdelijke uitzending van vandaag, ter gelegenheid van de waarneming van de eerste maansikkel (Hilal) van de maand van Ramadan, willen wij graag aan kondigen dat het Centrale Media Bureau een speciale uitzending heeft voorbereid voor deze gezegende maand. We vragen Allah (swt) om het een bron van goedheid (chair) te laten zijn en dat u een heilzame en nuttige tijd besteedt in de gehoorzaamheid van Allah de Verhevene.

Moge Allah van u en ons de Ta’aat accepteren.

Wa salaamoe ‘alajkum wa RahmatOellahi wa Barakatoeh.

De vooravond van de 30e  van Sha’ban 1432 Hidjri

Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland