Hizb ut Tahrir Nederland

Op 11 juni meldden mediabronnen, verwijzend naar de Afghaanse onafhankelijke mensenrechtencommissie, dat Afghaanse kinderen niet veilig zijn. Bovendien zouden meer dan 6 miljoen kinderen onder kritische omstandigheden leven. Zij worden dagelijks getroffen door de ravage van de oorlog. Op woensdag 31 mei is er een enorme bom ontploft in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Dit heeft geleid tot meer dan 500 doden en gewonden, waaronder vrouwen en kinderen.

Vooraleer deze aanslag plaatsvond, zijn er minstens 715 burgers gedood in de eerste drie maanden van het jaar. Alleen al tussen januari en april 2017, heeft de Verenigde Naties Assistentie Missie in Afghanistan (UNAMA) 987 kinderen geregistreerd, waarvan er 283 zijn overleden en 704 gewond zijn geraakt. Dit komt neer op een stijging van 21 procent,  in het aantal kindermoorden, in vergelijking met dezelfde periode in 2016 (in totaal zijn er in 2016 meer dan 900 kinderen vermoord).

Volgens de zogenaamde democratische waarden zijn “Kinderrechten de mensenrechten van kinderen, met bijzondere aandacht voor de rechten van speciale bescherming en zorg die aan minderjarigen worden verleend.” Maar toen Amerika dit moslimland binnenviel en koloniseerde, om vervolgens dood en verderf onder onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te zaaien, zonder enig onderscheid te maken tussen vrouwen en kinderen, negeerde zij haar valse waarden, omwille van haar politieke en- economische belangen. Bovendien hebben opeenvolgende westerse seculiere marionettenregimes in Kabul, hun plichten tegenover hun volk volledig nagelaten.

Daarentegen houden zij zich enkel bezig met het vullen van hun eigen zakken, met de rijkdom van het land en het opvolgen van de instructies van hun westerse meesters. Amerika maakt gebruik van Afghanistan als haar militaire basis, voor haar oorlogsprojecten en uiteindelijk het echte doel van Amerika. Met 8400 troepen in Afghanistan, is de oorlog tegen terrorisme en het vestigen van westerse ondergeschikte regimes in de regio, een middel om de islamitische heropleving in de gehele moslimwereld te voorkomen. Daarnaast is het een middel om de islamitische identiteit van de Oemma te vernietigen en om te voorkomen dat de tweede Khilafah Raasjidah (rechtvaardig Kalifaat) zal worden hervestigd, welke een einde zal maken aan hun bemoeienis en de kolonisatie van onze landen. Bovendien zal zij de veiligheid van de mensen waarborgen en het voogdijschap jegens al haar burgers op zich nemen.

Zolang de Oemma niet wordt bevrijd uit de klauwen van het secularisme en de bebloede handen van de kolonialisten, blijft de situatie in Afghanistan en de andere moslimlanden er één van bloedvergieten, vernietiging, armoede en totale ellende. Enkel het Kalifaat volgens de methode van de Profeet (saw) kan de islamitische waarden volledig waarborgen. Inclusief het werkelijk beschermen van de rechten van kinderen, alsmede de garantie om de gehele Oemma te beschermen.

Hij zei: “Daalt beiden er tezamen uit af — elkaar tot vijand. Als er dan van Mij een leidraad komt, dan zal wie Mijn leidraad navolgt niet dwalen en niet ongelukkig zijn. Maar wie zich van Mijn vermaning afwendt die zal een benauwd leven leiden en Wij zullen hem op de opstandingsdag blind ter verzameling opbrengen.” (VBK Soera Ta-Ha, vers 123-124)

Vrouwenafdeling binnen het Centraal Media Bureau van Hizb ut Tahrir

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland