Een totaalverbod op de halalslacht in België, wat is het volgende?

Het is zover. België heeft besloten om een totaalverbod op de halalslacht in te stellen, door een definitief verbod op onverdoofd slachten. Volgens planning zal Wallonië deze draconische maatregel medio 2018 invoeren en Vlaanderen begin 2019.

De discussie over onverdoofd slachten is al geruime tijd gaande in België, evenals in andere landen in Europa. Het belangrijkste argument dat doorgaans gebruikt wordt om het ritueel (onverdoofd) slachten te verbieden, is dierenwelzijn. Maar is dat wel zo?

Er zijn voor- en tegenstanders van het onverdoofd slachten die zich beiden beroepen op wetenschappelijke onderzoeken, die hun mening ondersteunen. Echter, beiden zijn slechts meningen binnen het wetenschappelijke domein, die niet gestaafd kunnen worden met uitsluitende bewijzen. Dus het voortborduren op een dergelijke basis is niets meer dan een welles-nietesdiscussie zonder een conclusie.

Daarnaast is een verbod op een religieus ritueel, wezenlijk anders dan het innemen van dit soort wetenschappelijke standpunten. Een verbod op een religieus ritueel, dat diepgaande effecten zal hebben voor een deel van de samenleving, is een politiek standpunt dat wel of niet gebruikmaakt van wetenschap. De kwestie is niet wie er gelijk heeft, maar wie het grootste politieke draagvlak kan creëren voor zijn ideeën. Dus wie de meeste mensen kan scharen achter zijn standpunten, door hen te beïnvloeden.

Zo ook is de beïnvloeding en propaganda jegens het onverdoofd slachten niet over een nacht ijs gegaan. Het heeft zich gedurende de jaren stap voor stap ontplooid. Zo is er eerst een discussie aangezwengeld, dat halal slachten dierenleed veroorzaakt. Vervolgens zijn er beperkingen opgelegd, zoals het verbod op onverdoofd slachten van dieren in tijdelijke slachthuizen. Toen zijn de regels voor het slachten verscherpt en bemoeilijkt. Tot slot is er een totaalverbod afgekondigd.

Opmerkelijk is dat dit verbod komt van een land met een meedogenloze geïndustrialiseerde bio-industrie, die enkel als doel heeft om de kapitalistische consumptiemaatschappij te voorzien van zoveel mogelijk dierlijke producten en waar het dierenwelzijn niet eens een overweging is.

Wanneer we dit allemaal beoordelen in de huidige sociaal-politieke context van België, waar anti-islamretoriek en anti-islamsentimenten hoogtij vieren en slogans zoals; “stop de islamisering van België” of “we moeten een Belgische Islam creëren” of “onze westerse normen en waarden zijn in gevaar” tot diep in de samenleving zijn gepenetreerd. Dan kunnen we concluderen dat de werkelijke motivatie en drijfveer om het onverdoofd slachten te verbieden, het verbieden van een islamitisch ritueel is: de halalslacht.

Het is belangrijk voor de moslims in België en andere Europese landen, om zich bewust te zijn van deze politieke realiteit, die als doel heeft om de duimschroeven van de moslimgemeenschap nog strakker aan te draaien, in de hoop om op den duur iedere uiting van Islam in de samenleving te elimineren.

Het is cruciaal dat we deze focus niet verliezen en niet belanden in triviale discussies, die ons doen verzwakken en onze eenheid in de weg staan. We kunnen als moslimgemeenschap niet stilzwijgend aan de zijlijn staan. We dienen op allerlei legale manieren op te staan tegen alle soorten van onderdrukking en dienen op te komen voor onze normen en waarden, voor onze rituelen en gebruiken.

Okay Pala

Mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland