Hizb ut Tahrir Nederland

Verslag van de bijeenkomst ‘Moslims in Europa: laat ze Islam niet demoniseren’

Op zondag 7 augustus 2016 jl. heeft Hizb ut Tahrir Nederland in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd, met als titel: ‘Moslims in Europa: laat ze Islam niet demoniseren’. De bijeenkomst stond in het teken van de recente gebeurtenissen in Europa die zich een voor een opstapelen. Een golf van aanslagen op Europees grondgebied zorgt ervoor dat de druk op de moslims toeneemt en concepten zoals djihaad worden gedemoniseerd. Tijdens de bijeenkomst werd er uitvoerig gesproken over het huidige angstklimaat, waar het werkelijk om te doen is en welke rol de moslimgemeenschap zou moeten innemen.

De bijeenkomst bestond uit twee lezingen. Voorafgaand aan de lezingen werd er afgetrapt met een recitatie uit de Koran. In de eerste lezing sprak broeder Sherief Ahmad over de wijze waarop draconische beleidsmaatregelen tot stand komen. Eerst moet er een passend klimaat gecreëerd worden. Hij ging uitvoerig in op het huidige angstklimaat en refereerde aan verschillende statistieken inzake nationale veiligheid om te achterhalen of de angst die er in Europa heerst voor zogenaamde ‘’moslimextremisten’’ terecht is. Bovendien sprak hij over de wijze waarop Islam en moslims worden gedemoniseerd en de selectieve verontwaardiging die er heerst. Vervolgens sprak hij over de voedingsbodem van het toenemende geweld en factoren als instabiliteit in de moslimwereld en groeiende individualisering in de westerse wereld. Hij sloot af met een uiteenzetting van de toenemende propaganda en de ‘’Trumpisering’’ van het politieke klimaat in het westen.

De tweede lezing werd verzorgd door broeder Kamal Aboe Zaid. Hij sprak over het belang om vanuit een Koranisch perspectief te kijken naar de huidige omstandigheden, om zodoende hoop te putten uit de verhalen van de Profeten en hoge ambities na te streven. Daarnaast sprak hij over de wijze waarop verschillende mediabronnen en politici de aanslagen aangrijpen om het pleidooi voor een Europese Islam vorm te geven. Hij benadrukte het belang om ons te richten op de nasleep van de aanslagen en niet zozeer blind te staren of te speculeren over de mogelijke motieven van de daders. Vervolgens richtte hij zich op drie vraagstukken: Is het de verschillende westerse overheden werkelijk te doen om de zogenaamde ‘’extremisten’’? Is het concept van djihaad daadwerkelijk barbaars? Wat is de rol van de moslimgemeenschap? Hij zette aan de hand van de verschillende denominaties (extremist, fundamentalist, traditionalist, modernist etc.) uiteen hoe er wordt geprobeerd om een agressief assimilatiebeleid (gaf ook een praktisch voorbeeld) onder het mom van het bestrijden van de ‘’extremisten’’ te verbloemen. Het concept van djihaad zette hij uiteen, diens doel, misvattingen omtrent het concept, de mechanismen van ideologieën in het uitdragen van hun credo en waarom het noodzakelijk is om dit concept te waarborgen. Tot slot legde hij uit wat onze rol is t.o.v. andere moslims, niet-moslims en hoe we ons dienen op te stellen jegens de toenemende mediapropaganda.

Na deze lezing werd de bijeenkomst afgesloten door de gastheer en was het tijd om onderling van gedachten te wisselen. Een belangrijke bijeenkomst ten bate van de moslimgemeenschap in Nederland, die gekenmerkt werd door een atmosfeer van iemaan en broederschap.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland