Hizb ut Tahrir Nederland

De dood van een Marokkaanse jongen brengt leedvermaak en spot teweeg

Een 15-jarige jongen met de Belgische nationaliteit en van Marokkaanse origine is overleden door een ongeluk met een quad, tijdens zijn jaarlijkse vakantie in Marokko. Het nieuws werd massaal gedeeld op sociale media en de reacties getuigen van uiterste laaghartigheid en moreel verval. Weerzinwekkend racisme deed zich voor  jegens een deel van de Vlaamse samenleving. Een van hen reageerde op deze gebeurtenis met de uitspraak: “Nen bruinen minder” en een ander reageerde met de uitspraak: “Beter 1 dan geen”. Een derde reageerde met: “Spijtig dat er geen twee op zaten, hahaha”. Een vierde reageerde als volgt: “Als da ne vlaming is dan ben ik ne neger”. Een vijfde reageerde met de opmerking: “Moet ik nu wenen pfffffft”.

Talloze reacties die gekenmerkt werden door leedvermaak en sarcasme, duidend op weerzinwekkend racisme. De racistische reacties veroorzaakten beroering in de politiek en de media. De Vlaamse minister van Cultuur en Media Swen Gatz hekelde dit racisme en noemde het weerzinwekkend en ziek. Het Vlaamse parlementslid Tine Soens stelde de vraag: “Dat de dood van een jongen aanleiding geeft tot vreselijke racistische opmerkingen. What’s wrong with this world?” Wat er gebeurt in deze wereld is dat de politici met hun beleid alle aversie kanaliseren tot de moslims. De emoties van haat en rancune zijn naar hen gericht. De media vandaag de dag heeft geen andere bezigheid waar het zich zo op richt, dan het najagen van de moslims in hun moskeeën, scholen en zelfs in hun huizen. Het beleid vandaag de dag is niets anders dan het demoniseren van de moslimgemeenschap en iedere moslim af te beelden als een potentieel gevaar voor de samenleving en diens levenswijze. De onderdrukkende wetten en arbitraire procedures zijn enkel gerelateerd aan de moslims, onder het mom van wat de strijd tegen terrorisme, radicalisme en fundamentalisme wordt genoemd. Dit is wat er vandaag de dag in de wereld gaande is en specifiek in Europa, waaronder België, Nederland en Frankrijk. Hetgeen vandaag gebeurt is hetgeen waarvoor wij hebben gewaarschuwd in onze pamfletten en publicaties. We stelden dat het Europees beleid, dat opzettelijk de moslimgemeenschap demoniseert, fitna in de samenleving zaait, en er nooit iets anders dan haat en rancune geoogst zou kunnen worden. Jullie politici zien vandaag de oogst van jullie handelingen, wat doen jullie eraan? Zullen jullie voortgaan in dit klimaat van racistische fragmentatie? En zullen jullie voorkomen dat deze racistische ideeën verspreid worden? Of zal jullie afkeuring hiervan enkel beperkt blijven tot loze woorden, die niet opgevolgd worden door actie, noch door wetten of procedures? Omdat de strenge wetten en procedures enkel gelden voor de moslimgemeenschap?

Media Bureau Hizb ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland