Hizb ut Tahrir Nederland

Hizb ut Tahrir Nederland heeft op donderdag 12 december 2019 in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd met als titel: ‘Ik behoor tot de moslims’. De lezing werd geopend met een Koranrecitatie en vervolgens heeft Mikaeel ibn Hassan de eerste lezing verzorgd. Mikaeel ging in op het belang van identiteit en legde uit dat de identiteit hetgeen is dat een groep mensen verbindt en onderscheidt van de rest.  Verder ging Mikaeel in op de verschillende uitdagingen die de moslims ondervinden in Nederland en in het Westen. Hierbij werd uiteengezet hoe in Nederland, maar ook in andere Westerse landen de islamitische identiteit steeds verder onder druk wordt gezet middels het integratiebeleid van de overheid.

Het integratiebeleid blijkt niets anders dan een assimilatiebeleid, waarbij niet alleen de handelingen maar ook het islamitisch denken van de moslims wordt aangevallen. Bovendien zette Mikaeel uiteen hoe de opkomst van identiteitspolitiek is ontstaan en waarom het zich niet beperkt tot Nederland.

De tweede lezing werd verzorgd door Okay Pala (mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir Nederland). Okay Pala ging in op de verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van de moslims en hun islamitische identiteit. Okay legde uit dat bijna alle EU-lidstaten een beleid hebben geformuleerd om Islam te reguleren. Het gaat hierbij om een versie van Islam die geaccepteerd zal worden volgens de visie van de Europese lidstaten. De visie is eigenlijk om een seculiere visie van Islam te promoten.

Okay stond stil bij de manier waarop de Nederlandste overheid deze versie van Islam promoot onder de moslims. Okay heeft laten zien dat de Nederlandse overheid dit steeds meer met harde hand wil opleggen aan de moslims. Tot slot heeft Okay Pala het verschil uitgelegd tussen een ‘Nederlandse’ moslim en een moslim in Nederland. Op het moment dat een moslim zichzelf een Nederlandse moslim noemt, dan heeft hij bewust of onbewust ook de waarden van Nederland geaccepteerd die indruisen tegen Islam.  Daarentegen zijn wij moslims die geloven in Allah en wij laten ons niet beperken middels grenzen, nationaliteiten of etniciteiten. Dit leidt enkel tot verdeeldheid.  Weliswaar hebben wij allerlei belangen in Nederland zoals moskeeën, scholen en begraafplaatsen, maar die zijn allen ondergeschikt aan het behoud van onze islamitische manier van denken. Het behoud van onze islamitische identiteit is ons grootste belang.

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland