Hizb ut Tahrir Nederland

Cornelius Haga lyceum en hoe overheidsinstanties buiten hun boekjes gaan tegen Islam

Cornelius Haga Lyceum en hoe overheidsinstanties hun boekje te buiten gaan tegen Islam

Het islamitisch voortgezet onderwijs, het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sinds haar oprichting mikpunt van een ongekende publieke inquisitie. De talloze aantijgingen die gedaan zijn tegen de school blijken keer op keer ongegrond te zijn evenals de aangespannen rechtszaken die allen hebben uitgepakt in het voordeel van de school. Nu blijkt ook dat de overheid en diverse overheidsinstanties buiten hun bevoegdheden zijn getreden, met voorbedachten rade hebben gehandeld en moedwillig een hetze hebben ontketend en in stand hebben gehouden met betrekking tot deze islamitische school.

Begin deze maand bracht de CTIVD, de toezichthouder op de AIVD, een vernietigend rapport uit over het onrechtmatig handelen van de AIVD inzake het Cornelius Haga Lyceum. Maar ook de Inspectie van het Onderwijs handelde moedwillig. Het positieve oordeel dat zij uitbracht over de school veranderde radicaal nadat zij “gesprekken” hadden gevoerd met de ambtenaren die naar mogelijkheden zochten om de school te verbieden en die onderdeel zijn van “de taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering.” Bovendien ontving inspecteur-generaal Vogelzang in maart een mail van het ministerie van Onderwijs waarin het “uitdrukkelijke verzoek” werd gedaan om verschillende mogelijkheden te verkennen “tot beëindiging van de bekostiging, ook buiten de reguliere onderwijswetgeving om”. De “onderzoeken van de inspectie” moeten daarom worden voorbereid vanuit het “perspectief” van deze “varianten”. Hierna komt de inspectie met een negatief oordeel over de financiën. Dus, tot zover de “onafhankelijkheid” van de Inspectie van het Onderwijs.

Minister Arie Slob van Onderwijs (ChristenUnie) ziet zijn kans schoon en stopt de bekostiging van de school. Ook de burgemeester van Amsterdam, Halsema gaat haar boekje te buiten door op verschillende manieren de ouders van de scholieren negatief te beïnvloeden.

Dit soort smeercampagnes tegen Islam en de moslims zijn tegenwoordig normatief beleid. De kwestie van het Cornelius Haga Lyceum staat hier niet los van. De hetze tegen de school is uitsluitend vanwege haar islamitische identiteit en niets anders dan dat.

Het frappante is echter dat dit wordt gedaan om de beginselen van de democratische rechtsstaat te beschermen. Wie is nu eigenlijk een werkelijk gevaar voor de democratische rechtsorde? De school die tot nu toe alle rechtszaken heeft gewonnen en keer op keer in haar recht staat maar desondanks op allerlei slinkse en onrechtmatige manieren tegengewerkt wordt of de Nederlandse overheid en overheidsinstanties die structureel de democratische rechtsorde met voeten treden? Opmerkelijk is ook de doodse stilte aan de kant van de roeptoeters van democratie en vrijheid die moord en brand schreeuwen dat het in gevaar is? Komen zij nu op voor “democratie en vrijheid”, nu het op de hak wordt genomen door het islamitische Cornelius Haga Lyceum tegen te werken?

Het is duidelijk dat Islam en de uitingen van Islam openlijk bestreden mogen worden. Alles lijkt geoorloofd, zelfs het intrappen van de meest heilige huisjes zoals democratie en vrijheid, en ook nog eens zonder consequenties. Dit is niets anders dan het vogelvrij verklaren van Islam en de moslims. Dit onrecht hebben ook de ouders en het schoolpersoneel van het islamitische Cornelius Haga lyceum gezien en zijn standvastig gebleven en zwommen daarom eensgezind met succes tegen de grote stroom in. Zij hebben laten zien dat vastberadenheid en Eendracht macht maken, zelfs al is iedereen tegen je. Kunt u zich inbeelden hoe het zou zijn als de moslimgemeenschap verenigd zou zijn?

Okay Pala

mediavertegenwoordiger van Hizb ut Tahrir ut Tahrir Nederland

Deel op social media

De officiële meningen van Hizb ut Tahrir zijn die welke zijn opgenomen in verklaringen in naam van de verschillende provinciale bureaus (Wilajaat), de verschillende media bureaus van Hizb ut Tahrir, en de verklaringen van de officiële woordvoerders en media vertegenwoordigers van Hizb ut Tahrir. Enige andere verklaring, zelfs als deze gepubliceerd is op officiële websites of in magazines, is de mening van de auteurs van de artikelen en niet de van Hizb ut Tahrir. Toestemming is gegeven om alles wat gepubliceerd is door Hizb ut Tahrir of de websites van Hizb ut Tahrir te kopiëren, citeren of publiceren, op voorwaarde dat het citaat trouw blijft aan de betekenis, zonder selectieve citaten welke de betekenis vervormen of welke een onjuiste interpretatie portretteren, en op voorwaarde dat het citaat wordt toegeschreven aan de bron.

Hizb ut Tahrir | Nederland